Gjems-Onstads liste

Her er Erik Gjems-Onstads håndskrevne liste over de som skal motta penger fra millionarven.

Arvnotat
Arvnotat