korridor (Foto: SCANPIX)
korridor (Foto: SCANPIX)

Havner du på gangen?

Blir du syk i Kristiansand kan du bli innlagt på dagen. I Stavanger risikerer du sykehuskø i et halvt år før du havner på korridoren.

Landets sykehus er pålagt milliardkutt for å gå i balanse. Samtidig viser en ny rapport at Helse Sør-Øst får 781 millioner kroner for mye i forhold til de tre andre helsesektorene.

Rapporten som er utført av det såkalte Magnussen-utvalget viser at distriktssykehusene sliter med økonomiske innstramminger, mens Helse Sør-Øst får 781 millioner kroner for mye i forhold til de tre andre helseregionene:

(Artikkelen fortsetter)

245499

Ventetid
Den skjeve fordelingen og innstramningene fører til at enkelte sykehus har lengre ventetid enn andre.

Vi har tatt utgangspunkt i ventetiden på CT-undersøkelser. Sjekk ventelistene her.

Forventet ventetid uttrykker sykehusavdelingenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning, dagbehandling/poliklinisk behandling eller innleggelse.

Korridorpasienter
Samtidig plasseres pasienter over hele landet i korridorer. Stavanger Universitetssjukehus har i mange år vært verst i klassen.

Tall fra fjerde kvartal 2007 viser at Stavanger Universitetssjukehus hadde i gjennomsnitt 44 pasienter som hver dag i denne perioden ble liggende i sykehuskorridorene. Dette tilsvarer ni prosent av alle innlagte pasienter.

På landsbasis var det 213 korridorpasienter, noe som tilsvarer to prosent av alle pasientene.

Her følger en oversikt over korridorpasienter ved de mest sentrale sykehusene i helseregionene:

 • Helse Vest
  Stavanger Universitetssjukehus - 44 stk. - ni prosent.
  Haukeland Universitetssykehus - 11 stk. - én prosent
 • Helse Sør-Øst
  Akershus Universitetssykehus (21 stk. fire prosent )
  Ullevaål Universitetssykehus (14 stk - to prosent)
  Sørlandet Sykehus HF Kristiansand (én prosent)
 • Helse Midt-Norge
  Kristiansund Sjukehus (2 stk - to prosent
  St.Olavs Hospital (20 stk. - tre prosent)
  Volda Sykehus (2 stk - tre prosent)
 • Helse Nord
  Universitetssykehuset Nord- Norge HF - Antall: 9 stk - to prosent
  Nordlandssykehuset Vesterålen
  UNN HF, Harstad sykehus: tre stk - tre prosent.

Her kan du sjekke alle sykehusene opp mot antall korridorpasienter:

Sjekk korridorpasientene her.