Oteren Anders er helt klar for den daglige lufteturen i Dyreparken i Kristiansand, men hans venner i norsk natur er nå sårbar for utrydding. (Foto: SCANPIX)
Oteren Anders er helt klar for den daglige lufteturen i Dyreparken i Kristiansand, men hans venner i norsk natur er nå sårbar for utrydding. (Foto: SCANPIX)

Hva skal du passe på?

Hver kommune i Norge har fått ansvaret for å bevare en truet art. Sjekk hvem du fikk nederst i artikkelen.

Pipeløken er sterkt truet. Den er både brukt som brannvern på torvtak og som grønnsak. Sterkt truet er også Gubbskjegg.

Prosjektet er et tiltak fra miljøverndepartementet som en del av en omfattende internasjonal avtale. Arter forsvinner fra jorden i et større tempo enn tidligere. Arter som planter, insekter og dyr blir utryddet. Delvis er dette menneskeskapt og delvis er det naturlig.

Er du fornøyd med valget av dyreart i din kommune? Si din mening nederst i artikkelen.

Vedtatt av Stortinget
Som et ledd i en stor internasjonal avtale skal det over hele verden jobbes for å bevare truede arter eller arter som kan bli truede. Målet er at frafallelsen av arter skal opphøre innen 2010.

Det ble vedtatt av Stortinget i 2003, og er også nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Det er en oppfølging av et vedtak som ble gjort under den internasjonale konferansen om miljø og utvikling i Johannesburg i 2002. Derfor vil miljøvernminister Erik Solheim (Sv) nå sette i gang en storstilt dugnad hvor han oppfordrer hver kommune til å ta ansvaret for en art som er truet på den såkalte rødlista.

Den norske rødlisten
Ifølge WWF er det estimert at det finnes 13 millioner forskjellige arter på jorden. Men tallet kan være mange ganger så høyt. Bare 1,8 millioner av disse har så langt blitt nedtegnet i vitenskapelig sammenheng. Deler av utryddelsen er naturlig men dagens menneskeskapte utrydding bidrar til at artene forsvinner 100 til 1000 ganger raskere enn det som har vært gjennomsnittet de siste 100 millioner år.

I 2006 sto det 3799 arter på den såkalte rødlista over truede arter i Norge ifølge WWF.

Aniskjuke og Vassgaffelmose
Hver kommune skal få et postkort med hvilken art de skal passe på. Med andre ord får hver av landets ordførere et fadderansvar for en truet art.

En av artene som nå får fadderkommune er Nikkebrønsle. Den er kommuneblomsten for Spydeberg og finnes i flere gårdsdammer i kommunen. Den regnes som sårbar på landsbasis. Nikkebrønsle er utbredt i den sørlige delen av Sør-Norge, men går tilbake på grunn av gjenfylling og drenering av gårdsdammer, bekkeløp og sumpete innmark. Den er nå nesten helt forsvunnet fra kyststrøkene. I og med at det er Spydebergs kommuneblomst er nok interessen også stor for å beholde den.

Postkortene kan du se på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning.

Eller har du kanskje hørt om Sibirkjuke, Aniskjuke og Vassgaffelmose. Eller hva med Gubbeskjegg?

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Velg ditt fylke:

Sogn
  og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Sør-Trondelag Hedmark Oppland Oslo Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

KILDE: Miljøverndepartementet