Navnet til 29. april er ikke så skummelt som det høres ut. Det kommer av at jordene i Sør-Norge skal være ferdig pløyd i dag, og altså svarte! Merket på primstaven er en plog.

Skiløperen Hallgeir Brenden pløyer i Vestre Trysil i 1956. (Foto: Aktuell / Scanpix)

Når det pløyes dukker det av og til opp gamle trerøtter. De trodde man det var trolldom i, så det gjaldt å få dem opp av jorda så fort som mulig.

Finner du gamle fururøtter må du ikke kaste dem – selv om de altså kan være forhekset. De er ofte fulle av olje, tyri, og brenner lenge og fint på peisen.

Store steiner som dukket opp i åkeren skulle ikke fjernes. Det kunne bo tusser under dem, og de kunne vokse år for år. Steinene fikk navn, og skulle ikke røres, da kunne det gå ille.

Det finnes en naturlig forklaring på at steiner vokser. De leder kulde bedre enn jorden omkring, og vann som fryser under steinene løfter dem oppover, litt og litt. Steinen blir ikke større, men det kan se ut som om den vokser!

Kilde: Norske Merkedager