Erna Solberg
Erna Solberg

Erna eller Per-Kristian?

Velgerne vil ha Per-Kristian Foss som statsminister.

I en måling TNS Gallup har laget for TV 2 svarer et klart flertall av de spurte at Per-Kristian Foss er mer egnet enn Erna Solberg dersom Høyre får statsministeren etter neste valg. Blant Høyres egne velgere er bildet enda tydeligere. Hele to av tre Høyrevelgere foretrekker Foss. "Hvem vil ha Erna?" Les Kjetil Løsets blogg - Det synes jeg Per-Kristian skal ta til seg som en veldig god tillitserklær