Robert Mood GIS Forsvaret (Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret)
Robert Mood GIS Forsvaret (Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret)

- Må halvere i Afghanistan

- Norge må halvere styrken i Afghanistan neste år. Det er verken forsvarlig eller mulig å beholde så mange norske soldater i internasjonale operasjoner. Det sier sjefen for Hæren Robert Mood.

Norske soldater i internasjonale operasjoner har aldri opplevd større arbeidspress enn i dag.

Norge har i overkant av 600 soldater i Afghanistan for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser, og regjeringens høye ambisjoner. Nå sier hærsjefen for første gang stopp.

Må redusere
- Evnen til å levere i internasjonale operasjoner er nå slik at vi må foreta reduksjoner i 2009, helst ned mot det halve. Det sier Robert Mood, generalinspektør for hæren.

- Betyr det at de politiske ambisjonene ikke kan innfris, sånn det ser ut i dag?

- Det betyr at de bidrag vi har ute internasjonalt i dag, hvis man sier at det er ambisjonsnivå å videreføre det, så kan ikke vi se at vi klarer å videreføre det gjennom 2009 og videre fremover.

Pålegg fra Arbeidstilsynet
Forsvaret har vært gjennom en av de mest omfattende omstillingene noensinne i offentlig sektor. Men det er ikke mulig løse problemene Forsvaret befinner seg ved å omstille og effektivisere, mener generalene.

Det grunnleggende problemet er at de politiske løftene er høyere enn bevilgningene.

Det er fastslått både i Forsvarsstudien 07 (FS 07), beregninger fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), en rapport fra Riksrevisjonen og en analyse fra PricewaterhouseCoopers (PwC). Selv Arbeidstilsynet har nå gitt hæren pålegg om å redusere belastningen for soldatene.

- Både forsvarets hovedverneombud og Arbeidstilsynet har påpekt at slitasjen er for høy, sier Mood.

Hæren har iverksatt tiltak for å redusere belastningen på soldatene, men det er politiske grep som må til for å løse problemet, mener han.

Ny plan for Forsvaret
For en knapp uke siden la regjeringen frem den nye langtidsmeldingen for Forsvaret.

Her skriver regjeringen blant annet at den norske deltakelsen i FNs fredsoperative arbeid skal styrkes. I langtidsmeldingen vil regjeringen også "styrke hæren". Robert Mood mener likevel at meldingen ikke løser forsvarets problemer:

- Denne langtidsplanen er ikke det grepet som kan gi det forsvaret Norge trenger, når du ser at i den sikkerhetspolitiske analysen så pekes det på urovekkende trekk, større nasjonale utfordringer osv. Så det ligger et betydelig ansvar her hos Stortinget og bevilgende myndigheter. Det er ingen tvil om det.