ostblokk680 (Foto: TV 2)
ostblokk680 (Foto: TV 2)

Strøm av kriminelle fra øst

Utenlandske kriminelle bander har de siste årene trappet kraftig opp aktiviteten i Norge.

Østeuropeiske kriminelle har nå festet et solid grep om Norge. For få år siden var det norske forbrytere som dominerte, nå er dette bildet endret dramatisk. Utlendingene er mer proffe og sakene ofte vanskeligere å oppklare. Verdier for mange millioner forsvinner hvert år ut av landet.

- Vi opplever at det i særklasse er det største problemet vi står overfor, blant annet fordi de er ekstremt mobile, de er profesjonelle og Politi-Norge er i liten stand til å hanskes med problemet. Det dreier seg om kriminelle som lever av denne type kriminalitet, det er derfor de er i Norge, og de opererer gjerne med base fra Oslo, sier politiinspektør Gunnar Fløystad ved Hordaland politidistrikt til TV2 Nyhetene.

n-ostblokk-2703-hei-raastof (Foto: TV 2)

Karen Anne Kvamme, eier av Rema 1000 på Midttun, fikk rett før jul besøk av omreisende kriminelle. På særdeles avansert vis tok de seg inn i butikken, via taket, etter at de hadde koblet ut alarmen, flere hundre meter fra butikken.

- Så har de krøpet via et krypeloft, og laget små hull for å se hvor de skulle gå ned for å komme nærmest mulig tobakkssafen, forklarer Kvamme til TV2 Nyhetene.

Rema 1000 butikken til Kvamme er en av mange bedrifter, som sammen med privatpersoner, er ofre for utenlandske bander. TV2 Nyhetene har vært i kontakt med drøyt ti politidistrikt. Samtlige er krystallklare; østeuropeiske kriminelle utgjør i dag en formidabel trussel.

Nytt fenomen
- Disse mobile gruppene og nettverkene fra Øst-Europa utgjør i stor grad et nytt fenomen og nye utfordringer som vi har sett de siste årene. Etter vår oppfatning må dette håndteres som organisert kriminalitet og det er helt klart at dette setter politiets organisering og måte og tenke å jobbe på, på store utfordringer, sier Atle Roll-Mathiesen, sjef for taktiske etterforskning ved Kripos.

Han oppgir at antall saker knyttet til mistenkte og siktede utenlandske kriminelle, økte med hele med 35%. Alt tyder på at 2008 blir et nytt rekordår. Et rikt Norge - og et politi som fremdeles sliter med å matche de kriminelle, samt de åpne grensene og EU-utvidelsen østover, lokker stadig flere hit.

- På hvilke områder er det disse kriminelle opererer?

- Det er i særlig grad knyttet til ulike typer vinningskriminalitet, det kan være biler, boliger, og båter, egentlig alt hvor man finner store økonomiske verdier. Butikker ikke minst. Vi forsøker å følge nøye med på i hvilke grad denne alvorlige kriminaliteten, med basis i disse miljøene, forsøker å få fotfeste i Norge. Da tenker jeg på ransmiljøer og alvorlig voldskriminaliteten, som vi har sett noen eksempler på så langt, sier Roll-Mathiesen.

Ferske tall TV2 Nyhetene har innhentet fra Kripos viser at det i 2007 var registrert 2700 anmeldelser på statsborgere fra Øst-Europa og Russland. Sammenlignet med 2004 er en det betydelig økning. Det året var det registrert ca. 1600 anmeldelser.

Betydelig forbedringspotensial
- Hvordan opplever du at Politi-Norge klarer å håndtere disse sakene?

- Jeg mener at vi på mange områder har oppnådd veldig gode resultater, men vi har også veldig mye ugjort. Dette er et problem som representer en av de største utfordringene for norsk politi. Man har resultater å vise til, men like fullt det er et betydelig forbedringspotensial. Og det vet jeg jo at både på departementet og andre på overordnet jobber med. Men det gjøres veldig mye bra i Politi-Norge hver neste uke, presiserer Roll-Mathiesen.

- Kan du si noe om hvordan Schengen og EU-utvidelsene spiller inn i forhold til mobiliteten til disse kriminelle grupperingene?

- Når man går inn å se på utviklingen så ser en jo at utvidelsen i 2004 og 2007 også er blitt fulgt opp med økning i kriminalitet med borgere fra disse landene. Så vi ser det en sammenheng her. I tillegg må man ta inn over seg at det er blitt enklere og rimeligere å ferdes på kryss og tvers i Europa, i tillegg til at Norge også er et attraktivt land å begå kriminalitet i.

- Hvordan er samarbeidet ut mot andre lands politimyndigheter?
- Når det gjelder grenseoverskridende krim, så er internasjonalt samarbeid avgjørende for å oppnå resultater. Erfaringene er litt variable fra land til land, men samtidig ser vi at utviklingen går i veldig positiv retning og dette er også er noe blant annet justisministeren har bidratt til å styrke.

Knapt to av ti vinningsforbrytelser oppklares. Ingen vet hvor mange østeuropeere som opererer i Norge, men med stor sikkerhet dreier det seg om flere hundre kriminelle. Disse er blant annet organisert innen vinningskriminalitet, menneskehandel, lommetyverier og narkotika. Overfor TV2 Nyhetene gir Politi-Norge klart uttrykk for at bedre koordinering og samarbeid på tvers av politidistriktene er helt nødvendig for å bekjempe den organiserte kriminaliteten.

"Operasjon grenseløs"
Gjennom flere måneder har Vestfold politidistrikt systematisk samlet inn etterretningsinformasjon om de kriminelle miljøene.

- Noe av det som kjennetegner de miljøene, er den store graden av mobilitet. Dette er en av de største utfordringene vi har og oppklaringsprosenten er alt for lav. Vi klarer i dag ikke å møte utfordringen fra øst, godt nok, sier leder av Operasjon Grenseløs, Kjell Johan Abrahamsen ved Vestfold politidistrikt til TV2 Nyhetene.