- Det er et forferdelig tap, sier Randi Granaas som var en av Skarpsnos nære medarbeidere i 17 år.

Skarpsno ble 81 år gammel.

Livslangt engasjement
Skarpsno var kjent for sitt livslange engasjement for hjemløse, vanskeligstilte og rusmisbrukere i Oslo. Skarpsno ble så sent som i desember hedret for sitt arbeid, ved at en byste ble satt opp på "Plata" i Oslo. Den idealistiske pensjonisten var selv til stede under avdukingen, og kom med en klar oppmuntring om at folk må gjøre mer for andre.

Anerkjent
Skarpsno har gjennom årene fått mange anerkjennelser for sin innsats, og ble blant annet tildelt Kongens fortjenstmedalje i 1997.Ildsjel
Han var også en av ildsjelene bak julemiddagene for vanskeligstilte, som i flere år ble arrangert i Oslo Rådhus.