Seks deltakere får på det meste 28 spørsmål - om de klarer å bli i konkurransen. Hvert riktig svar gir deg rett til en pengesum som øker for hver spørsmålsrunde. Den deltakeren som har samlet minst penger etter en runde, går ut.

Forlater du konkurransen frivillig, får du med deg de pengene du har tjent hittil. Men - er du den som har skaffet deg minst penger og ikke velger muligheten til å avslutte spillet i tide, får du ikke med deg noen penger i det hele tatt. Klarer du derimot å lure dine medkonkurrenter til å tro at du har svart riktig på flere spørsmål enn du egentlig har, har du sjansen til å vinne sluttsummen og dermed gå av med seieren i hele konkurransen.

Les mer om Pokerfjesvinner 2008 her