Hotel Cæsar
TV 2 eier 33,33 % av aksjene i Rettighetsselskapet Intrige. De øvrige eierne er Metronome Film & Televisjon AB og Tvålkoppen AB, som også eier 33,33 % hver av selskapet. Rettighetsselskapet Intrige forvalter manusrettigheter og driver kommersiell virksomhet knyttet til sideprodukter av tv-serien ”Hotel Cæsar”. Laila Ammoura er daglig leder for Rettighetsselskapet Intrige.