Store fagforbund krever umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter

Det skriver de i en felles uttalelse.

Naturressurskommunene, KS, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri har gått sammen om å kreve at regjeringen kommer med umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til straks å ta i bruk de nødvendige virkemidler for å avbøte de alvorlige og uforutsette økonomiske utfordringer vårt næringsliv er utsatt for av omstendigheter og hendelser langt utenfor deres kontroll, skriver de i en felles uttalelse.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland møter representanter fra partiene på Stortinget 08.30 mandag, for å diskutere strømkrisen.

Viser til EU-kommisjonen

Forbundene mener behovet for kortsiktige og konkrete tiltak er prekært.

De viser til støtteordninger innført i andre europeiske land, hvor det blant annet er innført reduksjon eller fjerning av statlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgifter på strøm, innføring av makspriser og direkte økonomiske støtteordninger.

– EU-kommisjonen har godkjent slike støtteordninger av generell karakter, og korrekt innført vil statsstøttereglene ikke være til hinder for slike støtteordninger til næringslivet, skriver de.

Møte mandag

Statsminister Støre fortalte TV 2 tidligere fredag at han førstkommende mandag skal møte LO og NHO for en samtale om strømkrisen.

– Vi har invitert LO og NHO, som vi jo har løpende uformell kontakt med. Men vi ønsker å ha et skikkelig møte med dem om hvordan de ser på situasjonen, sier Støre til TV 2.

Støre peker på at det er viktig for regjeringen å lytte til partene i arbeidslivet.

– Det er viktig å få høre hvordan situasjonen nå er for bedriftene, og dette er jo også veldig viktige lytteposter for oss. Det er en del av den norske modellen at vi lytter til dem, sier Støre til TV 2.

NHO håper at det kommer konkrete tiltak på bordet snarest mulig.

– Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til TV 2.

Kan bli hasteinnkalt

Regjeringen jobber med å utforme flere forslag for å:

  • Hjelpe bedrifter som sliter med høye strømkostnader i form av en ny strømstøtteordning for næringslivet.
  • Regler som vil begrense eksport av kraft der det er nødvendig.
  • Forbedre dagens strømstøtteordning for husholdningene.

Stortingets presidentskap skal for øvrig ta stilling til om Stortinget skal hasteinnkalles fra ferie etter forslag fra Rødt.

Resten av opposisjonen har også åpnet for å møtes i ferien, men stortingspresident Masud Gharahkhanis dobbeltstemme vil avgjøre spørsmålet.