Når syklister og biler skal dele veien – da kan det dessverre bli mange konflikter. Foto: NTB
Når syklister og biler skal dele veien – da kan det dessverre bli mange konflikter. Foto: NTB

De skal dele veien – det går ikke alltid så greit

Syklistene opplever at bilister ikke tar nok hensyn.

Det går ikke alltid like fredelig for seg mellom alle som ferdes ute på veiene våre. Konflikter mellom syklister og bilister er velkjent. De siste årene har også de elektriske sparkesyklene kommet for fullt – og skapt nye utfordringer.

En ny undersøkelse gjort for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, viser at mange syklister ikke føler seg trygge ute på veiene:

Blant de som har syklet minst én gang det siste året, svarer nemlig nærmere 5 av 10 – 47 prosent – at de opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

Utsatt i blindsonen

– Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier Paal-Gunnar Mathisen som er seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Både bilister og syklister har et ansvar for å vise hensyn til hverandre i trafikken. Men en bil gjør langt mer skade enn en sykkel, og særlig utsatt er syklende i blindsonen til større kjøretøy. Her er det viktig at syklende er oppmerksomme på sin plassering i forhold til kjøretøyet. Syklende har like stor rett til å bruke veibanen som kjørende, og kjørende har et særlig ansvar for å vise hensyn ovenfor sårbare trafikanter, fortsetter han.

9 av 10 irriterer seg – se hvorfor

Mange syklister føler at bilistene ikke tar tilstrekkelig hensyn ute i trafikken. Foto: NTB
Mange syklister føler at bilistene ikke tar tilstrekkelig hensyn ute i trafikken. Foto: NTB

I konflikt med elsparkesyklene

Av de som har syklet det siste året er det hele 27 prosent, altså nærmere 3 av 10, som har opplevd konflikter med biler de siste 5 årene.

– Dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre. Konflikter hører ikke hjemme i trafikken, det er et sted hvor vi skal vise hensyn til andre trafikanter, sier Mathisen, i en pressemelding.

Bruken av elsparkesykkel har eksplodert de siste årene, noe som også har skapt en rekke problemer i trafikken, spesielt i de store byene. 11 prosent av syklistene svarer at de har vært i konflikt med elsparkesyklister i løpet av de siste fem årene. I Oslo svarer hele 19 prosent at de har det.

Mer enn 13 millioner biler er tilbakekalt så langt i år

Fortauene er for fotgjengere

Blant elsparkesyklister svarer hele 1 av 4 – 24 prosent – at de har opplevd konflikt med fotgjengere i løpet av de siste 12 månedene, og nær like mange sier de har vært i konflikt med bilister.

– Altfor mange elsparkesyklister forholder seg ikke til at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser, noe som har ført til et høyt konfliktnivå. Mange fotgjengere har også blitt påkjørt og skadd. Fortauene er for fotgjengere, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov å kjøre der. Aller helst ønsker vi et forbud for kjøring på fortau, men det er å håpe at de nye reglene som nylig er innført bidrar til å dempe slike konflikter, sier Torbjørn Brandeggen som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Proffsyklisten innrømmer at han kan bli irritert på syklister...

Video: Dette er nybil – med bare dieselmotor