FARLIG JOBB: Mineryddere har i oppgave å finne og varsle om potensielle farlige miner under bakken. Foto: Julie Sørensen, Norsk Folkehjelp
FARLIG JOBB: Mineryddere har i oppgave å finne og varsle om potensielle farlige miner under bakken. Foto: Julie Sørensen, Norsk Folkehjelp

Norge øker støtten til minerydding i Ukraina

Regjeringen øker støtten med 30 millioner kroner til minekartlegging og minerydding i Ukraina.

Norge er en av de største bidragsyterne i kampen mot minerydding på verdensbasis og nå øker regjeringen støtten til det viktige arbeidet i Ukraina etter Russlands invasjon.

Det melder regjeringen i en pressemelding fredag.

– Ukraina var allerede før invasjonen et av verdens mest minekontaminerte land. Med krigen har dette problemet økt i omfang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Derfor har regjeringen valgt å øke støtten til mineorganisasjonene Norsk Folkehjelp og Halo Trust med 30 millioner kroner, koordinert med ukrainske myndigheter.

– Rask og effektiv minerydding er avgjørende for jordbrukssektoren i Ukraina og mange ukrainske innbyggeres livsgrunnlag. Norge skal være med å bidra til dette ryddearbeidet, sier Huitfeldt.

Totalt har Norge bidratt med 42 millioner kroner.

Fakta om miner i Ukraina:

  • Ukraina sluttet seg i 2006 til Minekonvensjonen, som blant annet forbyr bruk av antipersonellminer. Ukraina har også tiltrådt FN-konvensjonen om inhumane våpen (CCW) og protokollene om landminer/minefeller og krigens eksplosive etterlatenskaper (ERW).
  • Norsk Folkehjelp (NPA), som ved siden av Halo Trust og Mines Advisory Group (MAG) er av de tre største minerydderorganisasjonene internasjonalt, mottok tidligere i år ti millioner kroner til materiell opprustning/innkjøp av utstyr og kjøretøy til ti minerydderteam under ukrainske mineryddingsmyndigheter.
  • Norsk Folkehjelp sin Ukraina-innsats styrkes med 25 millioner kroner, mens Halo Trust som fikk to millioner kroner tidligere i år nå får fem millioner kroner i tillegg.

Kilde: Regjeringen

Relatert