Norges Bank med dobbel renteheving

Styringsrenten ligger nå på 1,25 prosent, etter at Norges Bank hever renten nok en gang.

Torsdag opplyser Norges Bank at styringsrenten heves med 0,50 prosentpoeng, til 1,25 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Beslutningen var enstemmig, uttalte Wolden Bache på torsdagens pressekonferanse.

Høyere prognoser

Samtidig er prognosen for styringsrenten nå høyere enn i forrige pengepolitiske rapport, og innebærer nå at styringsrenten vil øke til rundt 3 prosent fram mot sommeren neste år.

Norges Bank begrunner hevingen med at det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå.

– Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått, skriver de videre.

– Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Boligprisene opp 5,5 prosent

I sin ferske pengepolitiske rapport, skriver Norges Bank at de anslår at boligprisene skal opp 5,5 prosent i 2022.

Dette anslaget er høyere enn det de kom med i mars, da de anslo en vekst på 4,4 prosent i år.

Norge Bank anslår også at boliglånsrenten vil være på 4,3 prosent i 2024, før den faller noe etter dette.

– Renteoppgangen her hjemme kan gi større avdemping i boligmarkedet og husholdningens konsum enn ventet, sier sentralbanksjefen.

Se TV 2 Nyhetskanalens sending om rentehevingen øverst i saken.