GRUVEBY: Professor sier Russland har rett til å trekke tilbake Norges suverenitet over Svalbard. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP
GRUVEBY: Professor sier Russland har rett til å trekke tilbake Norges suverenitet over Svalbard. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP
Russisk avis:

Hardt ut mot blokkering av russiske varer på Svalbard

Ekspert mener Russland kan sende marinefartøyer til Svalbard for å sikre at forsyninger kommer frem.

Norge har blokkert leveransen av EU-sanksjonerte varer som skulle til den russiske kullgruvebosetningen i Barentsburg på Svalbard, skriver Russlands største tabloidavis, Komsomolskaya Pravda onsdag.

To kontainere, som inneholdt deler til skip og kjøretøyer, har blitt stoppet på Svalbard, ifølge avisa.

– Klart brudd

Den russiske historikeren og professoren Lev Voronkov slår fast at Norge bryter Svalbardtraktaten ved å nekte russiske varer på Svalbard.

– Norge er forpliktet til å oppfylle den, sier Voronkov til avisa.

– Blokkeringen av russisk last er et klart brudd på betingelsene foreskrevet i kontrakten, men langt fra det eneste. Avtalen ble inngått lenge før inngåelsen av Genève-avtalene om internasjonal sjørett.

Voronkov mener Russland på grunn av dette har rett til å trekke tilbake Norges suverenitet over Svalbard.

Hvis Norge ikke låser opp forbudet, kan den nødvendige lasten kun leveres sjøveien fra Murmansk, skriver avisa.

– La oss si de blokkerer havna på Svalbard med marinen sin. Da vil Russland helt sikkert sende sine skip under beskyttelse av den russiske marinen, sier Voronkov.

Har protestert

Den russiske ambassaden i Norge har ifølge avisa protestert mot forbudet av russisk last, og bedt Norge om å oppheve transitt-nekten.

Tidligere ble lasten til kullgruvebosetningen på Svalbard levert landveien til havna i Tromsø, og videre med skip til gruvebyen Barentsburg, skriver Komsomolskaya Pravda.

For nitti år siden overtok Sovjet­unionen kull­gruvene innerst i Grønfjorden ved Barentsburg.