DRØMMEOPPHOLD SPOLERT: Med nordmenn som initiativtakere har over 200 barn i alderen 6 til 19 år fått lov til å være med i et fotballprogram i Nakuru i Kenya. Denne helgen skulle etter planen 20 av ungdommene ha ankommet Norge. Nylig ble imidlertid den drømmen knust. Foto: Privat
DRØMMEOPPHOLD SPOLERT: Med nordmenn som initiativtakere har over 200 barn i alderen 6 til 19 år fått lov til å være med i et fotballprogram i Nakuru i Kenya. Denne helgen skulle etter planen 20 av ungdommene ha ankommet Norge. Nylig ble imidlertid den drømmen knust. Foto: Privat

Én uke før drømmeoppholdet i Norge skulle realiseres, kom det knusende avslaget

– Jeg skjemmes over Norge i denne saken, sier fotballeder.

I lang tid har organisasjonen Stawisha Jamii – med trønderske røtter – jobbet for å få et ungdomslag fra Kenya til Norge for å delta i Skandia Cup.

Denne uka skulle drømmen oppfylles. Fredag skulle 20 ungdommer fra Kenya sette seg på flyet i retning Norge. Skandia Cup var høydepunktet den første uka og i uke to skulle ungdommene få oppleve trøndersk sjø og natur:

Kenyanerne skulle rett og slett få to drømmeuker i Norge.

Onsdag fikk imidlertid ungdommene den nedslående beskjeden: Turen til Norge blir det ingenting av.

– Jeg skjemmes over Norge i denne saken. Det føles urimelig, urettferdig og ikke minst fryktelig å skulle gi denne beskjeden, sier Frank Lidahl i Ranheim Fotball.

De samarbeider med organisasjonen Stawisha Jamii og hadde i fellesskap planlagt kenyanernes drømmeopphold i Norge. Lidahl uttaler seg på vegne av Ranheim og stiftelsen.

Men sist fredag kom beskjeden om at UDI har avslått samtlige visumsøknader.

Det får Lidahl til å reagere kraftig.

– Hvis vi mener alvor når vi står og forfekter i festtaler at vi skal oppfylle bærekraftsmål, vi skal ha mindre ulikheter og vi skal ha like muligheter, så skjønner jeg ingenting av dette: I praksis opplever jeg at disse kenyanerne blir vurdert til å være for fattig til å komme inn i Norge – og at de dermed blir satt i bås for muligheten til «å hoppe av i Norge», sier Lidahl.

Ranheim-lederen virker trist, lei og frustert over avslaget.

– På meg virker det som om vi gjerne hjelper folk, men at de helst må være litt bemidlet. Slik jeg ser det er det et bilde som bidrar til å styrke ulikhetene, sier han.

FRUSTERT: Ranheim-leder Frank Lidahl har svært liten forståelse for avslagene fra UDI.
FRUSTERT: Ranheim-leder Frank Lidahl har svært liten forståelse for avslagene fra UDI.

Slik forklares avslaget

TV 2 har fått innsyn i flere av avslagene fra UDI.

Avslaget til en 13 år gammel gutt, begrunnes blant annet med den generelle situasjonen i Kenya og at familiesituasjonen ikke er dokumentert.

– Implisitt betyr jo dette at det hadde vært enklere å få visum i Norge om han kunne dokumentert at han hadde rike foreldre, sier Frank Lidahl.

Til en 19-åring argumenteres det med at han ikke har sterke nok bånd til hjemlandet – som for eksempel at han ikke har barn, fast jobb eller egen leilighet.

– Vi snakker om lutfattige folk som kunne fått oppfylt en drøm. Men slik jeg opplever det, får vi ikke oppfylt den drømmen fordi de er for fattige og for lite ressurssterke, sier Frank Lidahl.

På UDIs hjemmesider, heter det at «hvis du skal til Norge for å delta på et kulturelt arrangement eller besøke en organisasjon, vil du vanligvis få visum» dersom du kommer fra Kenya. Norway Cup nevnes spesielt som et av arrangementene dette vil gjelde for.

– Norway Cup har hatt deltakere fra land som blir sett på som «verre» enn Kenya. Dette er overhodet ingen kritikk av Norway Cup, herreminhatt, men man begynner jo å lure. Er ikke Skandia Cup, en av landets største fotballturneringer, viktig nok?, undrer Frank Lidahl.

TV 2 forsøkte onsdag å komme i kontakt med Norway Cup-arrangøren for å høre om praksis , men uten å lykkes. TV 2 henvendte seg til UDI om saken i 09-tida onsdag og sendte flere spørsmål i 12-tiden. Torsdag ettermiddag kom svaret. Det kan du lese nederst i saken.

Selv er Lidahl overbevist om at forarbeidet som har blitt gjort har minimert sjansen for avhoppere.

– Man skal ikke være hundre prosent naiv, men denne type aktivitet krever et grundig stykke forarbeid. Her samarbeider vi med trøndere som er 100 prosent hel ved og som har bygd opp et program og et tillitsforhold over tid. Jeg anser sjansen for avhoppere som ekstremt lav, sier Lidahl.

Hyller Barmen-feiring: – Feirer som vi gjorde på Norway Cup!

Ga den tunge beskjeden onsdag

Ifølge Lidahl har Ranheim Fotball samarbeidet med Stawisha Jamii nettopp fordi de har et godt rykte og kjenner menneskene bak organisasjonen.

– Dette er drevet av idealistiske trøndere som driver med ekte hjelpearbeid. Vi i Ranheim har valgt å engasjere oss fordi det passer inn i vårt verdiarbeid: Vår klubbvisjon er at vi ønsker å realisere drømmer, og denne gangen håpte vi det skulle skje for lutfattige barn fra Kenya, sier Lidahl.

Organisasjonen Stawisha Jamii ble offisielt godkjent av kenyanske myndigheter i mai 2018, og har siden hatt et sterkt ønske om å bidra til et bedre liv i landet.

Dette har de gjort blant annet gjennom fotball. Mer enn 200 barn i alderen 6 til 19 år er med i et fotballprogram som drives fra Kimathi i Nakuru.

Grunnlegger Øyvind Haugen Wingan er selv bosatt i Kenya. Onsdag måtte han formidle den tunge beskjeden til kenyanerne.

– Øyvind og en av trenerne reiste rundt til samtlige 20 familier for å formidle beskjeden om at de likevel ikke får reise til Norge. Og da måtte de rett og slett si det på en direkte måte: De måtte si at «Norge tror ikke på dere. Norge mener dere er fra så fattige kår at de frykter dere ender opp som avhoppere», sier Frank Lidahl.

Han frykter samtidig at beskjeden skal få konsekvenser for organisasjonens arbeid i Kenya.

– Jeg frykter dette kan drepe entusiasmen og lidenskapen til de i stiftelsen som hver dag jobber med de unge i Kenya, som i så fall vil føre til at barn og unge taper enda mer, sier Frank Lidahl.

Dette svarer UDI

Enhetsleder i Opphold UDI, Mette Øverås, bekrefter til TV 2 at visum ble avslått på bakgrunn av returforutsetningene.

– Det er viktig å understreke at hver søknad om visum vurderes individuelt. Vurderingen av visumsøknader, er basert på ulike faktorer som knytter seg både til situasjonen i søkerens hjemland og til søkeren individuelt.

– Alle søknadene om visum som kom fra fotballaget ble avslått, på grunn av returforutsetningene. Det betyr at vi ikke anser det som sannsynlig at søkeren vil forlate landet, innen visumperioden er over. I tillegg ble noen avslått på grunn av manglende foreldresamtykke fra en av foreldrene eller manglende oppføring av far i fødselsattesten, sier Øverås.

– Er praksisen annerledes for Norway Cup enn andre cuper?

– Skandiacupen har ikke invitert disse søkerne, som er vanlig i andre cuper blant annet Norway Cup. Laget hadde selv meldt seg på cupen via Scandiacupen sin nettside. Så vidt vi vet, har Skandiacupen heller aldri kontaktet oss eller uttrykt noe ønske om at disse søknadene skal innvilges.

– UDI har gjennom mange år samarbeidet tett med Norway Cup hvor blant annet Norway Cup inviterer lag til seg. Derfor kan ikke disse søknadene likestilles.

Frank Lidahl bestrider UDIs versjon.

– De har ikke meldt seg på via Skandiacupens hjemmeside. Det er Skandia Cup som tar regningen på hotell og mat under hele oppholdet. Deres rolle er behørig forklar overfor UDI, sier han til TV 2.

Les hele svaret til enhetsleder i Opphold UDI, Mette Øverås:

Det er viktig å understreke at hver søknad om visum vurderes individuelt. Vurderingen av visumsøknader, er basert på ulike faktorer som knytter seg både til situasjonen i søkerens hjemland og til søkeren individuelt.

Alle søknadene om visum som kom fra fotballaget ble avslått, på grunn av returforutsetningene. Det betyr at vi ikke anser det som sannsynlig at søkeren vil forlate landet, innen visumperioden er over. I tillegg ble noen avslått på grunn av manglende foreldresamtykke fra en av foreldrene eller manglende oppføring av far i fødselsattesten

– Hvordan vurderer man for øyeblikket Kenya som land?

UDI er satt til å ha kontroll med innvandringen til Norge, dette må vi vektlegge når vi behandler visumsøknader. Dette betyr at vi må se på den generelle situasjonen i de enkelte land. Her må vi blant annet se på hvor sannsynlig det er at søkeren vil forlate landet, innen visumperioden er over. En del visumsøknader fra borgere, av blant annet Kenya, blir derfor avslått begrunnet i innvandringsregulerende hensyn.

Les mer om UDI retningslinjer her.

– Arrangør mener det er en svakhet i det norske systemet at man straffer de som er for fattig. Er det en utfordring/et problem?

Det er bred politisk enighet i Norge om at vi skal ha en streng men rettferdig innvandringspolitikk, og det er blant annet UDI som er satt til å håndheve denne politikken. I tillegg er Norge bundet av Schengenregelverket, altså internasjonale regler, som vi er forpliktet til å ha med i vurderingene når vi vurderer en visumsøknad.

– Er praksisen annerledes for Norway Cup enn andre cuper?

Skandiacupen har ikke invitert disse søkerne, som er vanlig i andre cuper blant annet Norway Cup. Laget hadde selv meldt seg på cupen via Scandiacupen sin nettside. Så vidt vi vet, har Skandiacupen heller aldri kontaktet oss eller uttrykt noe ønske om at disse søknadene skal innvilges.

UDI har gjennom mange år samarbeidet tett med Norway Cup hvor blant annet Norway Cup inviterer lag til seg. Derfor kan ikke disse søknadene likestilles.

Relatert