KJEMPER: Erna Solberg på besøk i Ålesund i forbindelse med at dagens regjering har foreslått å legge ned Eldreombudet. Her i samtale med eldreombud Bente Lund Jacobsen som har hatt jobben siden åpningen i april i fjor. Foto: Arne Rovick /TV 2
KJEMPER: Erna Solberg på besøk i Ålesund i forbindelse med at dagens regjering har foreslått å legge ned Eldreombudet. Her i samtale med eldreombud Bente Lund Jacobsen som har hatt jobben siden åpningen i april i fjor. Foto: Arne Rovick /TV 2

Erna forbauset over Eldreombud-kutt

Tidligere statsminister Erna Solberg vil bevare Eldreombudet, som dagens regjering ønsker å legge ned.

– Jeg er virkelig forbauset at dagens regjering vil legge ned Eldreombudet. De burde virkelig få lov til å prøve seg og vise seg som et viktig supplement for eldre, sier Erna Solberg til TV 2.

Hun er på besøk hos Eldreombudet som har sitt hovedsete i Ålesund. Dagens regjering vil avvikle tilbudet fra 1. juli neste år - tre år etter at tilbudet ble vedtatt. Forslaget kom i revidert budsjett - uten at Eldreombudet var varslet i forkant.

– Dagens regjering begrunner nedleggelsen med at jobben kan gjøres av Pasientombudene. Da har de ikke forstått hva Eldreombudet er. Dette handler ikke bare om eldreomsorg i kommunen og sykehusbehandling for de eldre, men hvordan hele vårt samfunn behandler våre eldre og hvordan vi skal lage tjenester for de eldre, sier Solberg.

Refser regjeringen

Hun viser blant annet til at eldre ikke henger med i den digitale utviklingen.

– De eldre opplever digitalt utenforskap der eldre ikke henger med. Her har Eldreombudet nå som sin viktigste sak å utligne disse forskjellene og sørge for digital kunnskap hos eldre, sier Solberg.

Hun refser Arbeiderpartiet og Senterpartiet for ikke å være ærlig med velgerne.

– Hadde ikke disse to partiene ønsket seg et Eldreombud ville jo kuttforslaget vært forståelig. Men de gikk jo til valg på at det skulle være et Eldreombud gjennom å være med på forslaget i Stortinget. Her burde velgerne vært varslet på forhånd, mener Solberg.

Regjeringen begrunner nedleggelsen med økonomi.

STATSRÅD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
STATSRÅD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Regjeringa anerkjenner den innsatsen Eldreombudet har gjort på kort tid med å synligjøre eldre sine interesser og utfordringer på mange områder. Eldre er en mangfoldig gruppe og det er mange aktører som fremmer eldre sine interesser. I ei tid der vi må prioritere, meiner regjeringen at det er riktig å rydde i overlappende funksjoner og ansvarsområde, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Loven må endres

Solberg mener at løpet ikke er kjørt og vil kjempe for å redde Eldreombudet.

– Dette er en lov som er vedtatt og den må i så fall oppheves av Stortinget. Det må regjeringen komme med til høsten og da skal alle partiene få si sitt.

Eldeombudet kjemper for sin eksistens og ber Stortinget avvise forslaget fra Regjeringen.

– Fjernes Eldreombudet, vil eldre som møter særlige utfordringer miste en stemme. Eldreombudet arbeider for alle eldre, men Stortinget har i oppdraget til Eldreombudet pekt spesielt på eldre som møter særlige utfordringer. De trenger et fritt og kritisk talerør, mener Eldreombudet.

Relatert