STANSET BOLIGBLOKK: – Her skulle vi bygget en klimavennlig boligblokk. Den ville blitt for dyr, sier leder for kommunikasjon og samfunnsansvar Katrine Aalstad i Nordbolig. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
STANSET BOLIGBLOKK: – Her skulle vi bygget en klimavennlig boligblokk. Den ville blitt for dyr, sier leder for kommunikasjon og samfunnsansvar Katrine Aalstad i Nordbolig. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Spår bråstopp: – Tør ikke bygge

Mer enn dobling i trelastprisene, dyrere diesel og økende renter tvinger boligutbyggeren Nordbolig til å skrinlegge over hundre planlagte boliger. De spår bråstopp i byggenæringen i distrikts-Norge.

– Sist jeg snakket med innkjøpssjefen, sa han 240 prosent!

Katrine Aalstad, leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Nordbolig, peker på en limtresøyle som støtter opp verandaen på et av husene de har under bygging ved bredden av Mjøsa i Brumunddal.

Hun forteller at det dreier seg om prisøkningen fra februar i fjor. I snitt er trevarene huset bygges av blitt over dobbelt så dyre siden da. I tillegg øker prisene på både diesel og strøm, og enkelte byggevarer er det vanskelig å få tak i.

MATERIALMANGEL: På grunn av den urolige verdenssituasjonen er det vanskeligere å få tak i stål og betong til husene som bygges i Brumunddal. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
MATERIALMANGEL: På grunn av den urolige verdenssituasjonen er det vanskeligere å få tak i stål og betong til husene som bygges i Brumunddal. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Her er det en ståldrager, en essensiell bit for at bygget skal holde seg oppe, og et av de materialene vi nå rett og slett sliter med å skaffe til veie, sier Aalstad.

– Stål og betong er vanskelig.

– Hva kommer det av?

– Det er den ustabile verdenssituasjonen mest av alt.

Kutter et helt års produksjon av boliger

Skrinlegger ett års boligproduksjon

Aalstad regner med at en vanlig enebolig vil bli rundt en halv million kroner dyrere, og det er varslet at renten skal stige. Nå får prisøkningene konsekvenser. Nordbolig tør ikke lenger gamble på at det finnes kjøpere til boligene når prisene stiger så mye.

– Vi skrinlegger 77 boliger og stopper midlertidig ytterligere 30 i Innlandet, sier Aalstad.

– Det er mer enn ett års produksjon av boliger for oss.

Hun peker på et område hvor trærne er hugget og bakken er planert ut.

– Her er det planlagt en ny blokk med høy grad av grønn innovasjon som vi har stoppet.

– Hvorfor det?

– Den tør vi ikke bygge. Vi er redd den blir for dyr og at den ikke kan omsettes.

Kommunikasjonssjefen forteller at de ikke er de eneste som stopper prosjekter.

– Det gjelder overalt. Bygg og anlegg er Norges største landbaserte industri. Det vil ha enorme konsekvenser for det som er arbeidsplasser for folk flest og det som er mye av arbeidslivet i distrikts-Norge. Hos oss rammer det underleverandørene først.

– Sist gang situasjonen så sånn ut, mistet 50 prosent av ansatte i bygg og anlegg jobben i Norge. Det var i 1988, sier Aalstad til Hamar Arbeiderblad.

Frykter permitteringer

Marius Skivenes, som er tømrer og bas på boligen som bygges ved stranda i Brumunddal, forstår godt at folk kanskje ikke lenger har råd til å kjøpe husene han bygger.

FRYKTER PERMITTERINGER: Marius Skivenes er tømrer og bas på et av husene som bygges i Brumunddal. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen
FRYKTER PERMITTERINGER: Marius Skivenes er tømrer og bas på et av husene som bygges i Brumunddal. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

– Den vanlige mannen i gata har ikke råd til å bygge lenger. Det skal godt la seg gjøre å bygge til under tre millioner, sier Skivenes.

– Nå er det de rike av de rike som kan bygge, mens den vanlige mannen i gata, han har dessverre ikke råd til det.

– Det jeg frykter kan skje er at folk kan bli permitterte fordi det kan bli en liten stopp i byggingen, sier han.

Tar seg for godt betalt

Kommunikasjonssjefen i Nordbolig mener mye av årsaken til de høye prisene er at trelastleverandørene tar like høy pris for materialene som de kunne fått på verdensmarkedet.

– Det har jo vært produsenter ute og skrytt av at de har femdoblet bunnlinjen sin. Men konsekvensen er jo at vi ikke kan opprettholde den utbyggingen vi trenger i Norge, sier Aalstad.

– De følger verdensmarkedsprisene. Vi har ikke en gjensidig konkurransesituasjon. Norsk byggebransje er knyttet til norsk standard på trelast. Så vi kan ikke importere, men de kan eksportere.

Hun mener det vil bedre situasjonen hvis det lempes på kravet om at norske hus skal bygges med materialer produsert etter norsk standard.

– Det er ingen forskjell på norsk eller svensk furu.

Redd kompetansen skal forsvinne

Dersom det blir permitteringer i byggebransjen, frykter Aalstad at sårt tiltrengt arbeidskraft forsvinner til andre jobber.

– Vi er allerede veldig hardt presset på mangel på fagarbeidere. Norske fagarbeidere med kunnskap om måten vi bygger på her, sier Aalstad.

– Vi har ikke råd til å miste noen, egentlig, hvis vi skal kunne bygge for det grønne skiftet og for det aldersvennlige Norge. Skal vi ta igjen etterslepet på vann og kloakk, så må vi ha fagarbeiderne våre her.