Det blir ingen avgiftskutt for å få ned prisen på bensin- og diesel. Det reagerer NAF sterkt på.
Det blir ingen avgiftskutt for å få ned prisen på bensin- og diesel. Det reagerer NAF sterkt på.

NAF: Regjeringen svikter bilistene

Lite tyder på en snarlig nedgang i drivstoffprisene.

Utover i 2022 har vi sett rekordhøye priser på drivstoff. Her har det blitt satt flere prisrekorder. Og det fryktes at bensin og diesel kan bli enda dyrere i andre halvdel av året.

Fra flere hold har det blitt tatt til orde for at regjeringen må gjøre noe med prisene, for eksempel ved å kutte avgiftene på bensin- og diesel. Men i den nylig fremlagte avtalen om revidert budsjett er det ikke snakk om nye tiltak. Det reagerer NAF sterkt på:

– De svikter alle som nå sliter med de skyhøye drivstoffprisene. Kraftige avgiftskutt ville hjulpet på folks økonomi i en tid hvor alt blir dyrere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Prisene på bensin- og diesel har økt kraftig, det merker mange på lommeboken.
Prisene på bensin- og diesel har økt kraftig, det merker mange på lommeboken.

En stor del er avgifter

NAF har foreslått en tiltakspakke som vil få ned belastningen på bilistene. Bileierorganisasjonen mener regjeringen burde følge andre land i Europa, som har iverksatt tiltak mot de galopperende prisene.

– På ett år har drivstoffprisene økt opp mot 40 prosent, og nærmer seg 30 kroner literen. Store deler av drivstoffprisene er avgifter, så dette kunne regjeringen og SV gjort noe med om de ville. Før valget satt løfter om lavere avgifter løst. Nå ser vi ingen tegn til at de forstår hvordan disse prisene griper inn i økonomien til folk. Spesielt i distriktene rammer høye drivstoffpriser hardt, fordi flere er avhengig av bilen og færre har elbil, sier Handagard, i en pressemelding.

Diesel har alltid vært billigst – så ble det plutselig motsatt

Høye drivstoffpriser har gitt muligheter for små leverandører som 'Oljeleverandøren', de har gjerne priser som ligger flere kroner lavere per liter enn hos de store kjedene. Foto: Robert Reinlund / TV 2
Høye drivstoffpriser har gitt muligheter for små leverandører som "Oljeleverandøren", de har gjerne priser som ligger flere kroner lavere per liter enn hos de store kjedene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mener elbilgrensen er for lav

NAF er samtidig positive til at det ikke blir moms på elbiler til under 500.000 kroner nå, men mener grensen er satt for lavt.

– Det er bra at momsfritaket videreføres, men regjeringen er i utakt med markedet. Grensen for elbilmoms er satt 100 000 kroner for lavt, fordi mange av de populære familieelbilene vil få avgift med denne ordningen. Det burde vært unngått, sier Handagard.

Slik kan du kutte kostnadene til bensin- og diesel

Video: Dette er en av Norges mest populære dieselbiler