POLITIKK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener regjeringen har satt riktig kurs for en mer omfordelende politikk, som vil komme folk med «vanlig» inntekt til gode. Foto: Martin Leigland / TV 2
POLITIKK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener regjeringen har satt riktig kurs for en mer omfordelende politikk, som vil komme folk med «vanlig» inntekt til gode. Foto: Martin Leigland / TV 2

Støre om prisøkningen: – Det må vi leve med

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er behov for en strammere pengepolitikk fremover.

I forrige uke slo SSB fast at prisveksten vi ser nå, ikke har vært høyere siden 1988.

Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedersendringen i KPI er så høy, men prisveksten på møbler og matvarer bidrar også til økningen.

En fersk TV 2 undersøkelse viser at én av fire opplever at egen økonomisk situasjon er forverret sammenlignet med ett år siden.

Statsministeren mener vi må venne oss til de økte kostnadene i samfunnet.

– Dette vil påvirke oss og det må vi leve med at «sånn er det», sier Støre til TV 2.

Bekymret for høye renter

Statsministeren viser til at vi er i en tid i Europa hvor alle priser går opp.

– Det er knyttet til både energi og mat, og er på grunn av situasjonen vi er i med krigen i Ukraina og tiden etter pandemien, sier Støre.

Han mener situasjonen fremover vil kreve mye av regjeringen.

– Det krever mye av oss i politikken, men Norge har bedre forutsetninger for å klare seg enn mange andre land.

Som følge av at inflasjonen er rekordhøy og at norsk økonomi er på vei inn i en høykonjuktur, har SSB anslått et behov for dobbel renteheving.

– Det vil bli behov for å ha stram politikk for å hindre at rentene går opp. Treffer høye renter de fleste nordmenn, så går det mer utover økonomien enn noe annet, mener Støre.

Lover mer til folk med trang økonomi

For å motvirke at prisøkningen rammer nordmenn for hardt, viser Støre til regjeringens strømstøtteordning og at de vil ha en omfordelende politikk.

– Vi skal tråkke til på noen områder for fellesskapet, slik vi har gjort på strøm, med en mer rettferdig fordeling i politikken. Vi bevilger penger nå slik at barnehage og skolefritidsordninger blir rimeligere, sier han.

– Er du fornøyd med det dere har oppnådd, eller har dere mer å gå på?

– Vi har sittet i åtte måneder, og vi har tatt en del grep som peker i en ny retning. Vi flytter på makt og penger, og det skal gå til folk med vanlig økonomi og dårligere økonomi. Jeg er fornøyd med kursen vi har satt, og så må vi holde på lenger for å vise gode resultater.