SSB anslår dobbel renteheving

Inflasjonen er rekordhøy og norsk økonomi er på vei inn i en høykonjuktur, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Dette taler for at styringsrenta blir hevet raskt fremover, sier forsker Thomas von Brasch i en pressemelding fra SSB.

– Inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden. Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier von Brasch.

Internasjonalt ser det ut til at den sterke veksten avtar.

– Kombinasjonen av renteøkninger og lavere internasjonale vekstutsikter vil dempe aktiviteten i norsk økonomi framover. Derfor vil ikke høykonjunkturen vi er på vei inn i bli særlig sterk, og vi anslår en moderat vekst i årene framover, mener von Brasch.

Etter at styringsrenten lå på 0 prosent i over ett år, har Norges Bank satt den opp tre ganger siden september i fjor. Den er nå på 0,75 prosent.

Et normalt rentenivå anslås til å være rundt 2 prosent, skriver SSB.

SSB anslår at det kommer tre rentehevinger til i 2022, på til sammen ett prosentpoeng, og regner med at den økes ytterligere i 2023.

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier Thomas von Brasch.

Relatert