KAN UTVIDES: Grensen for selvbestemt abort kan utvides. Det er et utvalg som skal utrede muligheten for nettopp det. Foto: Terje Bendiksby / NTB
KAN UTVIDES: Grensen for selvbestemt abort kan utvides. Det er et utvalg som skal utrede muligheten for nettopp det. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Skal utrede historisk utvidelse av abortgrensen

Den nye grensen kan bli på 18 uker, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse.

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se nærmere på muligheten til å utvide grensen for selvbestemt abort, og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Dagens grense for selvbestemmelse går ved utgangen av tolvte svangerskapsuke. Etter uke 12 og frem til uke 18, er det en nemnd som tar beslutning.

Den nye grensen kan bli på 18 uker, ifølge Kjerkol.

– Det er en historisk dag, fordi vi setter ned et utvalg som skal gjennomgå hele abortloven. Det har ikke blitt gjort på 40 år, selv om loven har hatt endringer, og det mener jeg er på høy tid, sier Kjerkol til TV 2.

Uenighet internt

Hun poengterer at det er viktig å respektere at folk ha ulike syn i saken.

– Vårt mål er å gi Stortinget et godt oppdatert kunnskapsgrunnlag, sånn at vi får en god, saklig debatt og ikke en politisk hestehandel om kvinners rettigheter, legger helseministeren til.

Under pressekonferansen opplyste Kjerkol at utvalget vil stå fritt til å komme med sine egne anbefalinger.

– Dette er en sak dere dere to partier i Regjeringen er uenige i utgangspunktet. Fristilte representanter skal etter hvert stemme over dette i Stortinget. Har du noe håp for at det vil bli en utvidelse, slik Ap ønsker?

– De to partiene som utgjør Regjeringen, er enig om å sette i gang dette arbeidet, om å gå igjennom abortlovens bestemmelser. Det er som sagt en gammel lov. Det kan være behov for å oppdatere den, også med tanke på språk og hvordan bestemmelsene er formulert med tanke på dagens standard for lover som rammer inn viktige helserettigheter.

– Og så er det en avklart uenighet om at våre stortingsgrupper kan søke flertall ut ifra sine primærstandpunkt i Stortinget. Det mener jeg er en ryddig uenighet, men vi setter i gang dette arbeidet fordi vi er enig om det, sier Kjerkol.

Medlemmer ikke utnevnt

Utvalget skal ledes av Kari Sønderland, som er jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Resten av utvalget er ennå ikke klart. Det blir klart «i løpet av kort tid», ifølge Kjerkol.

Planen er at utvalget skal få 18 måneder på arbeidet.

– Vår regjering legger nå til rette for en bred, grundig, faglig og åpen gjennomgang av abortlovens bestemmelser, noe som jeg håper bidrar til en bred og åpen debatt, med respekt for ulike meninger, sier Cecilie Terese Myrseth, helsepolitisk talsperson i Ap

Relatert