SMITTE: Europas smittevernbyrå vurderer sannsynligheten for videre spredning av viruset via nærkontakter, som ved sex, som høy. Foto: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery / CDC
SMITTE: Europas smittevernbyrå vurderer sannsynligheten for videre spredning av viruset via nærkontakter, som ved sex, som høy. Foto: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery / CDC

Derfor rammes menn i apekopp-utbruddet

Apekoppviruset har særlig rammet unge menn i Europa. Det kan være tilfeldig, ifølge FHI.

Det pågår et utbrudd av viruset apekopper i flere land i Europa. Torsdag ble det også påvist i Sverige.

– Dette er helt nytt og noe vi ikke har sett før. Det er svært overraskende og uvanlig, sier fungerende avdelingsdirektør Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet om utbruddet.

Foreløpig er det meldt om smitte i Spania, Portugal, Italia og Storbritannia i Europa, i tillegg til nevnte Sverige. Viruset er også oppdaget i USA og Canada.

Mange av dem som har blitt smittet er unge menn, blant dem menn som har sex med menn, ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC.

De har bedt myndigheter og organisasjoner om å øke bevisstheten om apekoppviruset blant den gruppen og blant personer som har tilfeldig sex eller flere seksuelle partnere.

AFRIKA: De smittede av apekopper har ikke vært på reise til Afrika, og helsemyndigheter jobber nå med å finne ut hvor smitten kommer fra. Foto: Brian W.J. Mahy / CDC
AFRIKA: De smittede av apekopper har ikke vært på reise til Afrika, og helsemyndigheter jobber nå med å finne ut hvor smitten kommer fra. Foto: Brian W.J. Mahy / CDC

Seksuell kontakt

Foreløpig er det ukjent hvorfor særlig unge menn er rammet. FHI sier det kan være tilfeldig.

– Årsaken til at den gruppen nevnes, er fordi det er et flertall av dem som er registrert smittet. Det kan også være at det er flest i den gruppen som tester seg, sier Feruglio.

Apekopper gir feber og vannnkoppelignende utslett. Årsaken til at man også nevner menn som har sex med menn, er fordi sykdommen smitter ved hud mot hud hvis man har apekopputslett, forklarer hun.

Hun forklarer videre at sykdommen også smitter via slimhinnene, som finnes i luftveiene, øynene og i underlivet.

Fakta: Apekoppviruset

  • Apekopper er et virus som tidligere kun sporadisk har blitt rapportert om fra land i Afrika.
  • Dette er første gang det meldes om smittekjeder i Europa uten kjente koblinger til Vest- og Sentral-Afrika, eller har hatt kontakt med andre smittede personer.
  • Det har blitt meldt om kun sju tilfeller av apekoppviruset i Europa fram til nå siden 2018. Alle i Storbritannia, og alle disse har vært på reise i Nigeria eller i kontakt med en annen smittet person.
  • Symptomene er følgende: Feber, hodepine, muskelsmerter, ryggsmerter, hovne lymfeknuter, frysninger og svekket allmenntilstand og vannkopplignende utslett. Utslettene starter vanligvis i ansiktet og sprer seg utover resten av kroppen
  • De fleste blir friske i løpet av noen uker. Få blir alvorlig syke og dør.
  • FHI ber personer som mistenker at de er smittet, ta kontakt med helsetjenesten på telefon.

    Kilder: ECDC, FHI og Helsedirektoratet

Ifølge ECDC må man ha langvarig kontakt ansikt til ansikt for å bli smittet, i tillegg til at man kan bli smittet gjennom kroppsvæske og apekopputslett.

– Det er ikke en seksuell overførbar sykdom, men en sykdom som kan smittes i forbindelse med seksuell aktivitet, sier Feruglio.

Flertallet av gruppen menn som har sex med menn som er registrert smittet, har hatt utslett i kjønnsområdet, ifølge ECDC.

Smittevernbyrået vurderer sannsynligheten for videre spredning via nærkontakt, som seksuelle aktiviteter, som høy.

De anser imidlertid smitte mellom individer uten nærkontakt å være lav.

UTSLETT: Apekoppviruset gir utslett som starter oftest i ansiktet, før det sprer seg videre på kroppen. Foto: WHO
UTSLETT: Apekoppviruset gir utslett som starter oftest i ansiktet, før det sprer seg videre på kroppen. Foto: WHO

Mange ubesvarte spørsmål

FHI understreker at man foreløpig ikke vet hvor smitten oppsto i Europa, hvor lenge smitten har pågått på kontinentet og hvorfor mange land er rammet samtidig. Man vet heller ikke om noen mennesker rammes mer enn andre.

Det er foreløpig ikke registrert tilfeller av sykdommen i Norge. Det er ikke usannsynlig at det også blir oppdaget her, ifølge FHI.

– Det er uvanlig at vi ser tegn til at smitten skjer mellom mennesker i Europa, uten at at det har noen direkte sammenheng med at de har vært i land hvor apekopper forekommer sporadisk, sier Feruglio.

Fram til nå har tilfellene registrert vært knyttet til smitte fra dyr til menneske, ofte i Vest-Afrika. Smitten videre derifra har vært sjelden, ifølge FHI - oftest har bare familiemedlemmer blitt rammet.

– Å bli smittet krever tett kontakt. Du blir for eksempel ikke smittet om du sitter på samme buss med noen, forklarer Feruglio.

FHI råder personer som mistenker at de har apekoppviruset om å ta kontakt med helsetjenesten på telefon.

Blir innlagt

Olafiaklinikken i Oslo, som tilbyr rådgivning, testing, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, sier at de har en plan klar dersom deres pasienter blir registret smittet.

– Det har kommet melding om at apekoppviruset kan være et problem, og at vi må være oppmerksomme på det i menn som har sex med menn-miljøet. Det har også blitt laget en plan på hvordan man skal håndtere mistenkte tilfeller, sier overlege Usha Hartgill ved Olafiaklinikken.

– Hva er den planen?

– De blir innlagt på infeksjonsavdelingen, slik at det er mulig å isolere. I tillegg må man drive en aggressiv kontaktsporing, og prøve å begrense spredning, sier han.

Dette er noe som også ECDC anbefaler helsetjenestene å gjøre.

– Opplever du at man er bekymret for dette?

– Jeg vet veldig lite om sykdommen, men det ser foreløpig ut som at det ikke gir et farlig sykdomsforløp hos de som har blitt smittet hittil.

APEKOPPER: Viruset ble først oppdaget i 1958 da en koppelignende sykdom ble oppdaget i kolonier av apekatter for forskning, derav navnet apekopper. Foto: CDC/BRIAN W.J. MAHY
APEKOPPER: Viruset ble først oppdaget i 1958 da en koppelignende sykdom ble oppdaget i kolonier av apekatter for forskning, derav navnet apekopper. Foto: CDC/BRIAN W.J. MAHY

Ikke bekymret

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er gjenstår mange spørsmål om apekoppviruset.

– Vi vet ikke om det er en spesiell gruppe som rammes av dette, eller hvilke smitteveier som er årsaken til tilfeller i flere land. Dette er noe smitteverninstituttene i ulike land og Verdens helseorganisasjon (WHO) forsøker å kartlegge, sier Nakstad.

Apekopper er lite smittsomt sammenlignet med det opprinnelige koppeviruset som ble utryddet i 1979.

Det er heller ikke like smittsomt som andre typer virus som kan gi pandemier, fordi viruset krever tett kontakt.

MANGE SPØRSMÅL: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er gjenstår mange spørsmål om apekoppviruset. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MANGE SPØRSMÅL: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er gjenstår mange spørsmål om apekoppviruset. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nakstad tror det er lite sannsynlig med storstilt spredning av viruset.

– Vi er ikke bekymret over de tilfellene vi har hørt om i dag, men synes det er spesielt at det dukker opp samtidig i flere europeiske land uten at de har noen direkte smittelinje tilbake til et sentralafrikansk eller vestafrikansk land. Det betyr at det har vært menneske til menneske-smitte i noe tid i Europa, sier han.

Det finnes ingen vaksine mot apekopper, men mot koppeviruset som bidro til å utrydde sykdommen for 40 år siden.

– Det kan være at den vaksinen kan brukes til behandling ved apekoppesmitte, men i bunn og grunn blir de fleste helt friske hvis man får sykdommen, sier Nakstad.