ÅPEN FOR ENDRINGER: Generalsekretær Knut M. Olsen er ikke avvisende til forslaget fra Senterkvinnene om at flere, og da også en kvinne, bør behandle varsler i partiet. Foto: Terje Pedersen/NTB
ÅPEN FOR ENDRINGER: Generalsekretær Knut M. Olsen er ikke avvisende til forslaget fra Senterkvinnene om at flere, og da også en kvinne, bør behandle varsler i partiet. Foto: Terje Pedersen/NTB

Sp-topp: – Naturlig at det gjøres endringer i regelverket

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, mener det er naturlig at det over tid gjøres endringer i partiets etiske regelverk basert på erfaringer og innspill.

TV 2 har hatt samtaler med til sammen 70 personer som har svart på spørsmål om de har opplevd eller kjenner til upassende episoder.

Blant disse fortalte fire tidligere medlemmer av Senterungdommen om konkrete tilfeller av upassende adferd med skjevt maktforhold.

Mange TV 2 har snakket mener det ikke har fungert godt nok at generalsekretæren har håndtert varslene alene. De er gjennomgående positive til kravet fra Senterkvinnene om at begge kjønn skal være representert i håndtering av varsler i partiet.

– En eldre mann, godt plassert i Oslo, kan ikke være den personen som skal ta imot varsler. Det må være personer som har mer kontakt utover i organisasjonen. Generalsekretæren er ganske fjernt unna dem det gjelder, kommenterer en av dem.

– Kan varsles til ulike nivåer

Generalsekretær Knut M. Olsen svarer i skriftlige kommentarer hvor han viser til at de som opplever ugreie opplevelser kan henvende seg til flere enn ham.

«I forbindelse med Meetoo ble det iverksatt en større gjennomgang av de etiske retningslinjene i alle partier og det var tett kontakt mellom partiene i dette arbeidet. Senterpartiet, i samarbeid med Senterungdommen og Senterkvinnene utarbeidet nytt etisk regelverk i 2018. Dette ble vedtatt av landsstyret etter omfattende høring ute i organisasjonen.

Her presiseres det at det kan varsles om uønskede hendelser til ulike nivåer i partiet, og som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er berørt. I tilfeller der det ikke er naturlig å varsle til nærmeste leder kan generalsekretær kontaktes direkte.»

Kontakt oss med tips knyttet til denne saken

E-post:

ingvild.jensen@tv2.no

selma.joner@tv2.no

sofie.prestegard@tv2.no

Signal:

+47 469 44 825

+ 47 938 08 470

Kan få juridisk bistand

Han viser videre til at han kan få hjelp utenfra organisasjonen til å håndtere varsler:

«Generalsekretær har anledning til å benytte juridisk kompetanse ved behov.»

Olsen opplyser videre om at håndtering av varsler er nøye beskrevet i de etiske retningslinjene for å sikre lik behandling.

Han presiserer videre at Senterungdommen har egne regler for varsling, der all varsling skal gå direkte til Senterungdommens generalsekretær. I saker som omhandler både personer som er over og under 30 år, som er aldersgrensen for Senterungdommer, blir saken behandlet av begge generalsekretærene.

Det står også at Senterpartiets generalsekretær alltid skal informeres om varsler i senterbevegelsens øvrige organer.

Venter endringer etter innspill

Olsen understreker at Senterpartiet er opptatt av å ha et regelverk og håndtering av varsler som til enhver tid best mulig ivaretar de som varsler, og de det blir varslet imot, og en bevissthet om regelverket som er mest mulig forebyggende.

Han er ikke avvisende til forslaget fra Senterkvinnene om at flere, og da også en kvinne, bør behandle varsler i partiet.

«Det viktigste er at uønskede hendelser ikke skjer.», skriver generalsekretæren.

Og legger til:

«Det er derfor naturlig at det over tid gjøres endringer i regelverket basert på erfaringer og innspill, slik som det som nå er kommet fra Senterkvinnene.»

Forslaget vil bli behandlet i sentralstyret, bli sendt på høring i organisasjonen og til endelig vedtak i landsstyret i oktober.

Relatert