RÅDYR RENSETEKNOLOGI: Kommuner vil nå pålegges å investere milliarder. Du får regningen Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2
RÅDYR RENSETEKNOLOGI: Kommuner vil nå pålegges å investere milliarder. Du får regningen Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2
Oslofjorden skal reddes:

Milliardregningen går til deg som bruker vann

Eksperten er ikke sikker, men tror nitrogentilførsel ødelegger livet i Oslofjorden. Nå pålegges kommunene milliardinvesteringer i høyteknologiske renseanlegg. Regningen går til deg.

Oslofjorden kveles. Blåskjell, torsk, tang og tare forsvinner, men ingen vet helt sikkert hvorfor. Miljømyndigheter og sammenslutningen Oslofjordrådet mener at nitrogen som siger ut i fjorden, i hovedsak med avløpsvann, er en hovedforklaring.

– Fjorden har problemer, og vi tror nitrogen er en del av problemet. Vi er ikke helt sikre på det, men vi mener at det å fjerne nitrogen vil være bra for fjorden, sier konsernsjef i VEAS, Ragnhild Borchrevink. VEAS er selskapet som driver renseanlegget inne i fjellet på Slemmestad ved Oslofjorden.

Kun tre av 53 renser

Dette anlegget er et av kun tre anlegg som i dag fjerner nitrogen fra avløpsvann fra Oslo, Bærum og Asker. Bare rundt indre Oslofjord er det i tillegg 50 renseanlegg som ikke bruker denne teknologien.

RENSER NITROGEN: Konsernsjef i VEAS, Ragnhild Borchrevink Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2
RENSER NITROGEN: Konsernsjef i VEAS, Ragnhild Borchrevink Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

Teknologien er dyr, og mange kommuner vegrer seg fra å bygge om eksisterende anlegg for å også rense ut stoffer som nitrogen og fosfor. Moss er en kommune som har klaget på pålegget om å oppgradere sitt renseanlegg. Klagen ligger til behandling i Miljødirektoratet.

Heve gebyrene

Det er Statsforvalteren i fylkene som eventuelt pålegger kommunene å oppgradere renseanleggene i de kommunale vannverkene.

– Dette er jo dyrt for kommunene?

– Vel, de har jo vann- og avløpsgebyrene som de kan heve da, men vi vet jo at mange er bekymret for økonomien i dette, sier avdelingsdirektør for klima og miljø hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth.

PÅLEGGER INVESTERINGER: Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
PÅLEGGER INVESTERINGER: Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I dag, fredag den 13 mai, gikk det ut et brev fra Miljødirektoratet som nettopp vil berøre mange av de 2,5 million vannforbrukere i østlandsregionen.

En halv milliard for en kommune

I dette brevet til Statsforvalterne varsles det krav om betydelige investeringer i renseteknologi for å bedre livsvilkårene i Oslofjorden. Et slikt moderne renseanlegg i en middels kommune vil kunne koste opp mot en halv milliard kroner. De sammenlagte investeringene vil kunne dreie seg om flerfoldige milliarder.

– Ja, vi snakker nok om slike beløp, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Forurenser betaler. Og det er deg.

Han sier regjeringen vil kunne bidra med midler i en planleggingsfase, men selve kostnadene for byggingen av anleggene må kommunene ta. Det vil si de som betaler kommunale avgifter i husholdningene.

– Oslofjorden er i dyp krise. Det kommer til å komme strengere krav til kommunene om må planlegge for strengere krav til nitrogenrensing. Men så bor det jo mange mennesker som bor rundt fjorden å dele på når dette skal betales, og dette er jo i utgangspunktet brukerbetalt.

FORURENSER BETALER: Redningsaksjonen skal finansieres over kommunale avgifter. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Ap Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2
FORURENSER BETALER: Redningsaksjonen skal finansieres over kommunale avgifter. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Ap Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

– Det er vi som betaler kommunalavgifter som må ta denne regningen?

– Som vanlig går dette over kommunal avgift. Det er jo «forurenser betaler» prinsippet som står veldig sterkt i Norge. Når mange mennesker bor sammen, så blir det mer avløp, men så er det også flere som er sammen om å betale rensingen, sier Barth Eide.

Relatert