MAKT: Opposisjonen på Stortinget vil ha strengere regulering av innkjøpsprisene i dagligvarehandelen. Foto: Meek, Tore
MAKT: Opposisjonen på Stortinget vil ha strengere regulering av innkjøpsprisene i dagligvarehandelen. Foto: Meek, Tore

Stortinget vil gripe inn mot dagligvarekjedenes markedsmakt

En samlet opposisjon på Stortinget sikrer flertall for strengere regulering av innkjøpsprisene i dagligvarehandelen.

HFlertallet består av opposisjonspartiene, inkludert SV. Partiene er enige om å pålegge de tre store dagligvarekjedene Coop, Rema og Norgesgruppen å gi en saklig begrunnelse for prisforskjeller.

Næringskommiteen på Stortinget har frist til 19. mai med å gi en innstilling på tre ulike representantforslag om å begrense matvarekjedenes markedsmakt.

Nå har opposisjonen samlet seg om flere forslag for å styrke konkurransen.

– Det er få aktører og høye matvarepriser sammenlignet med nabolandene våre. Så det vi gjør nå er å gjøre en rekke grep som kommer til å styrke konkurransen og komme forbrukeren til gode, sier stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle til TV 2.

MER KONKURRANSE: Lene Westgaard-Halle (H) vil styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2
MER KONKURRANSE: Lene Westgaard-Halle (H) vil styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Vil senke terskelen

Partiene ber samtidig regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

– Ingen av regjeringene har fulgt opp dette tidligere og det tar vi selvkritikk på. Nå trøkker vi til enda mer for å sikre konkurransen, påpeker Westgaard-Halle.

Regjeringen blir bedt om å komme tilbake til Stortinget innen utgangen av 2022 med resultatene av høringen og forslag til videre oppfølging.

– Vi i regjeringspartiene har lenge vært opptatt av strengere reguleringer i dagligvaremarkedet, og er glade for at opposisjonen nå er med på mange av våre forslag, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap) i næringskomiteen.

Kjølmoen er sikker på at et samlet Storting blir enige om hvordan de skal regulere markedet strengere for å sikre kundene økt konkurranse og billigere dagligvarer.

Størst først

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener dagligvaremarkedet er for dårlig regulert og at de store aktørene derfor tar seg til rette, fordi de kan.

Han synes det er på høy tid at Stortinget benytter seg av de maktmidlene de har for å sikre rettferdig konkurranse.

– Vi har bestemt at dette er et område det skal være konkurranse, og da må det være skikkelig konkurranse. Det er det som tjener folk. Når det er skjevt så taper rett og slett forbrukerne, sier han til TV 2.

STORE FORSKJELLER: Administrerende direktør i ODA, Karl Munte-Kaas sier det beste hadde vært om det var like priser for alle nye kjeder. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2
STORE FORSKJELLER: Administrerende direktør i ODA, Karl Munte-Kaas sier det beste hadde vært om det var like priser for alle nye kjeder. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Påtvunget fellesskap

Karl Munthe-Kaas fra ODA sier dette er en stor dag for forbrukere.

– De store leverandørene i Norge har hatt veldig ulike priser for ulike kjeder og dette blir nå strammet inn. Nå ser det ut som regjeringen også vil støtte forslaget. Det viktige nå er at dette blir tatt videre og blir til en forskrift, sier han til TV 2.

Ifølge Munthe-Kaas ble ODA i praksis tvunget inn i et innkjøpsfellesskap med Rema.

– Rema har rundt fire prosent eierandel i ODA og uten det hadde vi ikke eksistert. Det beste hadde vært hvis store dominerende leverandører har like priser, så nye kjeder kan komme inn uten å ha sånne innkjøpsfellesskap, sier han.

Konkurransetilsynet har tidligere avdekket at blant de 16 største leverandørene i Norge, så hadde flere av dem mer enn 15% høyere priser til Coop og Rema, enn Norgesgruppen i snitt.

– Vi snakker ikke om enkeltvarer, men at snittet var 15 prosent dyrere. I dette forslaget skal man ikke kun begrunne, men det er også lagt føringer på hva som er en saklig begrunnelse, sier Munthe-Kaas.

Relatert