METOO I SP: Tidligere fylkesleder i Senterungdommen, Signhild Stave Samuelsen varslet om metoo i 2018 Foto: Ragnhild Stokka Dyngeland
METOO I SP: Tidligere fylkesleder i Senterungdommen, Signhild Stave Samuelsen varslet om metoo i 2018 Foto: Ragnhild Stokka Dyngeland

Signhild varslet Sps generalsekretær om upassende seksuell oppmerksomhet

En ringerunde TV 2 har gjort blant 100 tidligere medlemmer av Senterungdommen viser at flere oppgir å ha opplevd upassende seksuell oppmerksomhet. Signhild Stave Samuelsen varslet.

TV 2 har kontaktet 100 personer som var tillitsvalgte eller aktive i et lokallag, i fylket eller nasjonalt i Senterungdommen i perioden 2005 til 2020.

Det skjer i kjølvannet av Enoksen-skandalen, som førte til en ny debatt om håndtering av seksuell trakassering i partiet.

TV 2 har hatt samtaler med til sammen 70 personer som har svart på spørsmål om de har opplevd eller kjenner til upassende episoder.

Blant personene TV 2 snakket med fortalte fire tidligere medlemmer av Senterungdommen om konkrete tilfeller av upassende adferd med skjevt maktforhold.

En av dem, tidligere fylkesleder i Senterungdommen i Vest-Agder og Oslo, Signhild Stave Samuelsen, står åpent fram med at hun varslet om seksuell trakassering på et landsmøte i 2018, om en episode bakover i tid.

En annen forteller anonymt at hun ble utsatt for sexpress på et partiarrangement som 18-åring.

De fleste TV 2 har snakket med sier de bare har gode opplevelser personlig, men ytterligere tre andre forteller anonymt om det de mener var upassende episoder.

– Jeg reagerte på at det fikk utspille seg så mye på møter der ungdom og voksne var sammen. Mange forstod hva som skjedde, uten at de reagerte, sier en tidligere fylkesleder i Senterungdommen.

«Ufin i fylla»

Samuelsen erkjenner at hun, i likhet med andre i partiet, tidligere har vært med på å glatte over upassende hendelser, med skjevt maktforhold.

– Jeg har foretatt en selvransakelse og må innrømme at jeg har vært med på å glatte over med at «ja, ja, han har drukket og blir ufin i fylla».

Men nå har hun bestemt seg for å bidra til større åpenhet og mer diskusjon om skjeve maktforhold og upassende oppførsel ved å dele at hun varslet om seksuell trakassering.

– Det dreide seg om seksuelle tilnærminger som jeg syntes var ugreit. Hender som ble plassert der de ikke skulle være, sier hun.

Samuelsen forteller at hun kontaktet Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen om uønskede seksuelle tilnærmelser etter at debatten om «metoo» kom opp.

Generalsekretæren oppfordret henne til å opprette et formelt varsel mot Sp-politikeren, og tok saken opp med vedkommende, forteller hun.

Mannen fikk en reaksjon, beklaget hendelsen overfor Samuelsen, og har ikke noen sentral rolle i dag, sier hun.

– Det var en oppreisning!

Samuelsen forteller dette fordi hennes opplevelse er at varslingsrutinene i partiet fungerer.

– Det er viktig at sakene kommer fram. Medlemmene skal ha tillit til at de blir tatt på alvor, og ikke være redde for å si fra, er hennes budskap.

Skal være lav terskel

Generalsekretær Knut M. Olsen ønsker ikke å svare på om det kan føre til økt bevissthet om upassende opptreden, at de som har opplevd overtramp gjør som Samuelsen, og deler at de har varslet, men han har sendt TV 2 følgende kommentar:

«Vi styrer ikke om, og eventuelt i hvilken sammenheng, varslere ønsker å uttale seg. For oss som parti derimot er de etiske retningslinjene tydelige: Alle varsler skal håndteres fortrolig av oss. Det er avgjørende for at det skal være en lav terskel for å varsle. Utover dette har jeg ingen kommentarer. »

Generalsekretær Knut M Olsen (t.v.) sammen med Sps partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB
Generalsekretær Knut M Olsen (t.v.) sammen med Sps partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det gikk over fem år før Samuelsen varslet etter hendelsen. Hun følte det var vanskelig å si fra da det skjedde fordi hun var redd det raskt kunne komme påstander om at det dreide som om maktkamp.

– Det kunne hviskes på bakrommet om hva som hadde skjedd, men det var ikke kultur for å snakke om det, sier hun.

Det var en annen grense for hva kvinner som opplevde krenkelser indirekte måtte finne seg i, selv om tilliten ble brutt, fastslår hun.

– Jeg tror ikke jeg er alene om å ha opplevd tilnærmelser som man ikke har bedt om, sier hun.

Ønsker opprydning

Gammelt grums må opp, og det må oppleves tryggere å varsle, er en gjenganger i svarene fra de tidligere tillitsvalgte i Senterungdommen TV 2 har snakket med.

Noen mener brudd på reglene tilbake i tid bør bli liggende, men et klart flertall er positive til at hendelser av «metoo-karakter» blir varslet og ryddet opp i.

– Det er kjempebra at episodene kommer opp, og det er flott at det kommer tydelige meldinger om at det skal være trygt og godt både for unge og voksne i partiet, sier Hanne Marte Vatnaland, tidligere fylkesleder i Senterungdommen i Rogaland.

I Senterpartiet er det ifølge dagens regler «nulltoleranse for adferd som oppleves seksualisert krenkende og som ikke respekterer en annens integritet fysisk, følelsesmessig eller mentalt».

DAGENS SP-LEDELSE: Ola Borten Moe, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum Foto: Ole Martin Wold / NTB
DAGENS SP-LEDELSE: Ola Borten Moe, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum Foto: Ole Martin Wold / NTB

Partiet er i ferd med å styrke sine retningslinjer om seksuell trakassering, og i den forbindelse er det mange som ser bakover i tid med mer kritisk blikk, går det fram i samtalene med TV 2.

Gjentagende «tafsing»

Blant de 70 tillitsvalgte og sentrale medlemmer gjennom 15 år som TV 2 har snakket med, finner vi flere som sier de har kommet med bekymringsmeldinger om uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

En av dem forteller at hun er kjent med flere episoder med tafsing på partiarrangement, og at hun og flere aktivt holdt unge jenter unna en «kjent tafser» i partiet.

I samtalene gir flere uttrykk for at de håper det ikke ligger flere hendelser om skjeve maktforhold skjult i fortiden, samtidig som de understreker at episoder av «metoo-karakter» bør komme fram, slik at de som har blitt utsatt for det blir ivaretatt, og ikke blir sittende alene med vanskelige opplevelser og følelser.

– Ba om sex på Vårslepp

Kvinnen som sier anonymt at hun ble utsatt for sterkt sexpress i 2016, forteller at det skjedde på Senterungdommens tradisjonelle arrangementet Vårslepp.

Der gikk det ifølge personer som har vært tilstede, villere for seg enn på Sps og Senterungdommens landsmøter. De viser til at det var lite formell aktivitet, og derfor mer festing.

Vårslipp er et kjent begrep blant bønder, og brukes som den årlige begivenheten rundt om på gårdene når kuene slippes ut på sommerbeite etter vinteren, og spretter yre rundt.

En kvinne som var på Vårslepp for første gang som 16-åring forteller at hun opplevde å bli invitert med på rommet av en eldre mann, på falske premisser. Han skal ha bedt henne med på nachspiel, men da de kom inn viste det seg å være hotellrommet hans, og det var ingen andre der.

Hun skjønte raskt hva han var ute etter, og kom seg ut, sier hun. Den tidligere tillitsvalgte oppgir at hun opplevde kulturen som så usunn at hun senere meldte seg ut.

Advarte mot å bli lurt

TV 2 har snakket med flere kvinner som var helt ned i 16-årsalderen da de opplevde at hyggelig oppmerksomhet fra Sp-topper gikk over til uønsket seksuelle tilnærmelser utpå kvelden.

– Jeg har fått min porsjon tilnærmelser. Det dreier seg ikke om én person, men flere, godt plasserte personer både i fylket og sentralt i partiet, sier en tidligere fylkesleder i Senterungdommen, som ønsker å være anonym.

Etter å ha fått mer erfaring med å håndtere slike situasjoner, tok hun selv ansvar og advarte ferske medlemmer av Senterungdommen om hva de skulle passe seg for.

– Hva sa du til dem?

– Det er ikke alle som har like gode intensjoner, du kan bli lurt. Det er viktig å snakke med de unge om tilnærmelser, at de ikke måtte være med på noe de ikke syntes var greit. At de måtte være oppmerksomme på eldre menn, og melde fra hvis det skjedde noe.

Hun mener at selv om unge ble med frivillig på rommet, så var det likevel de voksne som skulle tatt ansvar.

Kontakt oss med tips knyttet til denne saken

E-post:

ingvild.jensen@tv2.no

selma.joner@tv2.no

sofie.prestegard@tv2.no

Signal:

+47 469 44 825

+ 47 938 08 470

Skjenking av mindreårige

En rekke personer TV 2 har snakket med forteller om utbredt festing der unge, ferske medlemmer av Senterungdommen deltok sammen med voksne maktpersoner i Senterpartiet. Det skjedde blant annet på landsmøter og andre arrangement.

Barn ned til 13 år kan være medlem i Senterungdommen, mens den øvre grensen er 30 år.

Flere forteller om skjenking av mindreårige. Personer under 18 år fikk servert alkohol, fikk andre til å kjøpe for seg, eller forsynte seg av alkohol som stod framme, blir TV 2 fortalt.

Det blir fortalt om upassende hendelser med skjevt maktforhold i forbindelse med fest og høyt alkoholinntak også på Senterungdommens sommerleire.

Høylydt sex på sommerleir

– Vi sov i telt, og det var ikke noe særlig å ligge å høre på det som skjedde på natta, sier en tidligere fylkesleder i Senterungdommen.

Unge jenter kunne havne i samme telt som eldre, erfarne tillitsvalgte i ungdomsorganisasjonen, sier hun.

En tidligere fylkesleder forteller at hun holdt seg edru og ved en anledning personlig hentet en ungdom hun anså var på feil overnattingssted.

10 prosent-regel

Det ble imidlertid innført en klar regel om at 10 prosent av lederne måtte være edru på arrangementer og møter, kommenterte tidligere leder i Senterungdommen, Sandra Borch i 2012.

Det ble innført armbånd med forskjellige farger, slik at det skulle være synlig for alle at hvem som ikke var gamle nok til å få kjøpt eller servert alkohol.

De som var mellom 18 og 20 år år fikk grønt armbånd, som viste at de kunne drikke øl, men ikke sprit, mens de over 20 fikk blått, og kunne kjøpe og innta begge deler.

Fylkeslederne skulle holde sammen, og passe på at unge medlemmer av Senterungdommen var trygge.

En av de tillitsvalgte TV 2 har snakket med sier hun reagerte på at det likevel var en del alkohol på møtene, der ungdom under 18 år deltok.

– Det skjedde at andre kjøpte for dem, eller skjenket dem. Folk lo av dem hvis de ble fulle.

– Skjøvet under teppet

For unge, nye medlemmer har det opp gjennom årene, ifølge samtalene med TV 2, vært vanskelig å vite vet hvem man skal gå til når maktpersoner går over grensen.

Flere bekrefter at man skyldte på «fylla», og at upassende episoder bare ble skjøvet under teppet.

– Det er mye det må ryddes opp i. Det har vært en kultur som er veldig skadelig for en ung kvinne som kommer inn i maktens korridorer. Det kan ødelegge livet til folk og sette spor i sjelen din for resten av livet, sier en tidligere fylkesleder.

Mange TV 2 har snakket med mener det ikke har fungert godt nok at generalsekretæren har håndtert varslene alene. De er gjennomgående positive til kravet fra Senterkvinnene om at begge kjønn skal være representert i håndtering av varsler i partiet.

– En eldre mann, godt plassert i Oslo, kan ikke være den personen som skal ta imot varsler. Det må være personer som har mer kontakt utover i organisasjonen. Generalsekretæren er ganske fjernt unna dem det gjelder, kommenterer en av dem.

Nytt regelverk

Generalsekretær Knut M. Olsen viser i skriftlige kommentarer til at de som har ugreie opplevelser kan henvende seg til flere enn ham.

«I forbindelse med Meetoo ble det iverksatt en større gjennomgang av de etiske retningslinjene i alle partier og det var tett kontakt mellom partiene i dette arbeidet. Senterpartiet, i samarbeid med Senterungdommen og Senterkvinnene utarbeidet nytt etisk regelverk i 2018. Dette ble vedtatt av landsstyret etter omfattende høring ute i organisasjonen. Her presiseres det at det kan varsles om uønskede hendelser til ulike nivåer i partiet, og som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er berørt. I tilfeller der det ikke er naturlig å varsle til nærmeste leder kan generalsekretær kontaktes direkte».

Han viser også til at Senterungdommen i dag har egne retningslinjer.

Håper terskelen for å varsle blir lavere

Mange av de TV 2 snakket med sier de håper en styrking av varslingsinstituttet som følge av Enoksen-saken fører til at terskelen for å melde fra om krenkende oppførsel blir lavere.

Personer som har krenket andre bør ta konsekvensene selv, og ikke søke makt, mener Hanne Marte Vatnaland, tidligere fylkesleder i Rogaland Senterungdom.

– Partiet har vært tydelig mot Enoksen, og tatt tak i saken på rett måte. Han skulle aldri ha vært i den posisjonen. Han burde selv ha tatt ansvar på bakgrunn av det han gjorde, og ikke sagt ja til å komme tilbake i en sentral posisjon. Han burde ha skjønt det selv, sier hun.

«Metoo» i Senterpartiet

I 2017 sa Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen til Dagsavisen at det ikke fantes noen varsler om seksuell trakassering i Sp de siste fem årene, slik det gjorde i alle andre partier.

I ettertid har flere meldt fra om seksuell trakassering.

Den interne debatten i dag om etiske retningslinjer i Senterpartiet skjer etter at tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen måtte gå av som følge av avsløringer i VG om at han var «seksuell mentor» for en 18-åring mens han var statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Tidligere nestleder i Nordland Sp, Hilde Lengali fortalte til TV 2 at hun varslet formelt mot Odd Roger Enoksen om to episoder 20 år etter hendelsene. Enoksen gikk senere av som forsvarsminister etter VGs avsløring om forholdet til 18-åringen.

Deretter meldte tidligere Senterparti-politiker Anne-Mari Samskott fra om ukultur i partiet på Stortinget i 2018.

I 2018 varslet tidligere leder i Natur og Ungdom, Silje Ask Lundberg mot daværende statssekretær Ivar Vigdenes, som gikk av etter en helhetsvurdering, ifølge daværende partileder Liv Signe Navarsete.

Navarsete varslet selv om den trakasserende meldingen hun fikk fra en hyttetur der partifellene Ola Borten Moe, Ivar Vigdenes og Bjørn Arild Gram var blant deltakerne.

Samuelsen er den femte kvinnen som står fram og forteller åpent at hun har varslet.

I januar 2018 gikk Dag Rønning av som fylkesordfører i Hedmark etter varsel om upassende episoder med unge jenter. Den første meldingen om Rønning skal ha kommet i 2015, skrev Klassekampen.

Relatert