I BRUSSEL: Helseminister Ingvild Kjerkol fikk beskjed fra EUs helsekomissær om at Norge er velkommen i det nye samarbeidet om helse og beredskap. Med til EU-hovedstaden var også avdelingsdirektør Tone Wroldsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Santiago Vergara/TV 2
I BRUSSEL: Helseminister Ingvild Kjerkol fikk beskjed fra EUs helsekomissær om at Norge er velkommen i det nye samarbeidet om helse og beredskap. Med til EU-hovedstaden var også avdelingsdirektør Tone Wroldsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Mener Norge må med i EUs helseunion

BRUSSEL (TV 2): Helseminister Ingvild Kjerkol er villig til å betale mer til EU, for at nordmenn skal inn i EUs helseunion.

– Vi ser at vår beredskap og evne til å takle helsekriser er tett knytta til samarbeid med EU, sier Kjerkol.

Pandemien ble en vekker for EU, og allerede i november i 2020 startet arbeidet med å lage en europeisk helseunion.

En av sidene ved en slik helseunion er utvikling av et felles digitalt reseptsystem for hele Europa. Det betyr at nordmenn skal kunne gå på hvllket som helst apotek i et EU-land, og hente medisiner som er skrevet ut av en lege i Norge.

Du skal også få direkte tilgang til egne helsedata, som skal være i felles EU-format, og kunne dele dette med helsepersonell i hele EU.

– Ikke minst reseptløsningen vil gjøre det mulig for nordmenn i utlandet og ta vare på helsa si, hvis man har behov for det, sier Kjerkol.

EU er i full gang med å utvikle dette, samt et system for deling av helsedata for forskning og utvikling av nye medisiner og behandllinger. Målet er at systemet skal være i gang fra 2025.

Anbefalt av Koronakommisjonen

Samarbeidet i starten av pandemien var langt fra knirkefritt mellom EUs medlemsland. Felles innkjøp av vaksiner til alle EU-land, pluss Norge, blir derimot betegnet som en suksess.

ANBEFALT: Helseminister Ingvild Kjerkol viser til at Koronakommisjonen har anbefalt et tettere samarbeid med EU om helse. : Foto: Santiago Vergara/TV 2
ANBEFALT: Helseminister Ingvild Kjerkol viser til at Koronakommisjonen har anbefalt et tettere samarbeid med EU om helse. : Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Regjeringen har gått inn for at vi skal delta i EUs helseunion med fulle rettigheter, og vi har også fått anbefalinger om dette i den siste rapporten fra Koronakommisjonen, sier helseministeren.

Årsaken er erfaringene fra pandemien og krigen i Ukraina. Kjerkol viser til at innkjøpene av koronavaksinene ble gjort gjennom EU. Norge har gjennom EU også koordinert hjelp til Ukraina og nabolandene.

– Hvordan er interessen i EU for å ha Norge med?

– Jeg opplever at de er positive. Jeg hadde møte med kommissæren for helse og mattrygghet, som veldig åpent sier at de opplever at Norge har mye å tilby. Det er viktig at vi har felles interesser, felles verdigrunnlag og at Norge også bidrar med noe inn i et sånt samarbeid.

Norge betaler allerede en pris for å være medlem av EUs indre marked, de såkalte EØS-midlene. Fra 2014-2021 betalte Norge 2,8 milliarder euro til EU, som går til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i 15 EU-land.

Forhandlingene om perioden fra 2021 og framover har ennå ikke kommet igang.

Torsdag var både Kjerkol og hennes kollega, næringsminister Jan Christian Vestre i Brussel for å diskutere nærmere samarbeid med EU.

Vestre vil utvikle et industrielt partnerskap med EU. De neste årene skal EU bruker milliarder av euro på overgangen til et mer klimavennlig samfunn. Begge hadde møter med flere EU-kommissærer.

– Norge betaler allerede mye til EU , hvor mye ekstra må vi betale for å være medlem av en sånn helseunion?

– Det vet vi ikke per i dag, men det har også en pris å stå alene i en helsekrise. Og det er nok en felles forståelse at et enkelt land ikke kan håndtere en grenseoverskridende krise. Vi vet ikke hvordan fremtiden vil arte seg og da er det best å samarbeide.

Regjeringen har orientert Stortingets europautvalg om ønsket om å bli med i helseunionen i EU.

– Nærmer vi oss ikke mer og mer et medlemskap?

– Vi er jo for mange praktiske formål likestilt med EUs medlemsland, men så er det en del ting som ikke er en del av EØS-avtalen, som vi derfor ikke får tilgang til.

FRA MØTE TIL MØTE: Helseministeren med følge møtte EU-topper på helse- og beredskapsområdet i Brussel. Foto: Santiago Vergara/TV 2
FRA MØTE TIL MØTE: Helseministeren med følge møtte EU-topper på helse- og beredskapsområdet i Brussel. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Bra med EU-debatt

Kjerkol mener at deltagelse i helseunionen også kan gi muligheter for norsk industri på helseområdet.

– Er det tid for en ny EU-debatt?

– Det er bra med debatt. Nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal gå gjennom EØS-avtalen og andre avtaler vi har med EU. Mange ser at EØS-avtalen gjør oss godt. Den gir oss en trygghet.

Relatert