KOMMENTERER: Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, uttaler seg om de ukjente overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen. Foto: Frode Sunde / TV 2
KOMMENTERER: Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, uttaler seg om de ukjente overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen. Foto: Frode Sunde / TV 2
BANEHEIA:

Politimesteren om overgrepsanklagene mot Andersen: – Burde blitt informert

Førstestatsadvokaten i Agder sier at politiet aldri fortalte om de grove anklagene mot Jan Helge Andersen. Nå sier politimesteren seg enig i kritikken fra statsadvokaten.

I et intervju med TV 2 torsdag, sier politimesteren i Agder at hun har registrert hva førstestatsadvokat Erik Erland Holmen har kommunisert i media, og at han retter kritikk mot Agder politidistrikt.

– Jeg er blitt kjent med at statsadvokaten i Agder ikke har fått informasjon om saken fra 2009. Basert på det jeg har fått kjennskap til så er det min vurdering at statsadvokaten burde blitt informert om den i påtegningen, sier Kjerstin Askholt, og fortsetter:

– Jeg mener det er en karakter over de opplysningene som er viktig for statsadvokaten å ha med.

KOMMENTERER: Politimester i Agder, Kjerstin Askholt. Foto: Frode Sunde / TV 2
KOMMENTERER: Politimester i Agder, Kjerstin Askholt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig vil hun ikke gå inn på enkeltdetaljer ved saken, og viser til at statsadvokatene i Oslo i disse dager er i ferd med å ferdigstille sin etterforskning.

– Og da er det viktig for meg at de gis mest mulig ro til å ferdigstille sitt arbeid på en grundig måte. Ingen skal være i tvil om at Agder politidistrikt vil bidra til at denne saken vil bli fulgt opp når vi får en endelig konklusjon i saken, sier hun.

- Hvorfor har ikke dere gitt denne informasjonen til statsadvokaten?

– Det er vanskelig spørsmål å svare ut. Først og fremst fordi jeg ikke kjenner saken godt nok, men også fordi jeg ikke har tilgang til dokumentene i saken og etterforskningen som nå pågår i Oslo.

Åpner for ekstern granskning

Viggo Kristiansens forsvarere har ment at det er på høy tid med en granskning av hva som har skjedd knyttet til anmeldelsen.

Askholt sier videre at Agder politidistrikt ikke kommer til å motsette seg en uavhengig og bred granskning av hele Baneheia-saken, etter at Oslo-politiet er ferdig med sin etterforskning.

– Jeg er helt åpen for at vi får en ekstern gjennomgang av saken i etterkant slik at vi snur alle steiner. Vi skal selvfølgelig på alle måter bidra til at vi får så mange svar som mulig i en så alvorlig sak som dette, sier hun.

En bred evaluering er både ønskelig og naturlig, sier hun.

– Det inkluderer Agder politidistrikts rolle og håndtering av dette. Hvordan dette skal se ut, må vi vente på konklusjonen som kommer etter hvert, sier hun.

Gjenåpnet

I 13 år forsøkte Viggo Kristiansen å få dommen på 21 års forvaring gjenåpnet. I februar i fjor lyktes han, til tross for stor motstand fra både politiet og statsadvokaten i Kristiansand.

I mai i 2019 sendte påtalemyndigheten i Agder en uttalelse på 63 sider til Gjenopptakelseskommisjonen, som på dette tidspunktet vurderte om Kristiansen skulle få gjenåpnet saken sin eller ikke.

Førstestatsadvokaten, som har signert uttalelsen, skriver mye om at han mener at Kristiansen hadde en avvikende seksualitet, at han er dømt for et overgrep og at han hadde pornofilmer på rommet sitt.

LØSLATT: I fjor ble Kristiansen løslatt i påvente av en avgjørelse i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØSLATT: I fjor ble Kristiansen løslatt i påvente av en avgjørelse i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

I uttalelsen står det følgende om Andersen, som i retten ble trodd på at han spilte en betydelig mindre rolle enn sin meddømte kamerat:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Det er bare et problem med denne uttalelsen.

Anmeldt

I 2009, 10 år før uttalelsen ble skrevet, anmeldte en kvinne Jan Helge Andersen for en fullbyrdet voldtekt som ifølge henne fant sted mange år før drapene i Baneheia i år 2000.

Saken ble henlagt av Agder politidistrikt fordi de mente at Andersen uansett var mindreårig på det de mente var gjerningstidspunktet.

Fire år senere fikk imidlertid kvinnen utbetalt 200.000 kroner fra staten fordi Erstatningsnemda for voldsofre mente det var «klart sannsynliggjort» at hun ble utsatt for en voldtekt.

Andersen selv fastholder at anklagen mot ham er uriktig.

NEKTER: Andersen nekter for å ha voldtatt kvinnen. Foto: Privat
NEKTER: Andersen nekter for å ha voldtatt kvinnen. Foto: Privat

Onsdag denne uken valgte mannen som skrev uttalelsen fra 2019, førstestatsadvokat Holmen, altså å ta bladet fra munnen og forklare hvorfor han skrev at han ikke hadde noen opplysninger om at Andersen har forgrepet seg mot voksne eller barn.

Skulle gjerne visst

Ifølge Holmen er forklaringen at han aldri har hørt om anmeldelsen fordi politiet aldri fortalte ham om saken fantes.

– Det er svært uheldig at statsadvokatene ikke fikk informasjon fra Agder politidistrikt om en henlagt sak mot Jan Helge Andersen som gjaldt sedelighetsforbrytelse i anledning Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning, skriver Holmen i uttalelsen.

Lederen av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, har sagt til TV 2 at de gjerne skulle hatt informasjonen da det ble vurdert å gjenåpne Baneheia-saken.

– Ingen dialog

På spørsmål om hvordan dialogen mellom Agder statsadvokatembeter og politidistriktet har vært, svarer Askholt:

– Det har ikke vært noen dialog, men jeg fikk en telefon fra statsadvokaten onsdag ettermiddag der jeg ble gjort oppmerksom på hva han ville kommunisere i media.

– Hvor alvorlig er dette her, slik du ser det?

– Jeg kjenner meg helt trygg på at Oslo statsadvokatembete vil ta alle momenter med i sin totalvurdering i denne saken, også det som gjelder Agder politidistrikts etterforskning og håndtering av saken. Det er det som er viktig nå, sier hun.

Forberedt på granskning

Relatert