HISTORISK LAVT: Kraftmagsiner over hele landet har nå historisk lave nivåer. Her Solbergfoss ved Spydeberg. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
HISTORISK LAVT: Kraftmagsiner over hele landet har nå historisk lave nivåer. Her Solbergfoss ved Spydeberg. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Klare til å ta dramatisk strømgrep

Vannet i kraftmagasinene er historisk lave. Nå er Norges vassdrags- og energidirektorat klare til å stenge av strømforbruket om ikke utviklingen snur dramatisk.

April var den tørreste på Østlandet siden målingene startet for 122 år siden. Det er lite snø i fjellet, og vannmagasinene er så godt som tomme.

Ved utgangen av uke 18 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner på 20,9 prosent. Det er enda lavere enn uka før, da det ble meldt om historisk lave fyllingsgrader.

Medianverdien på samme tidspunkt i årene 2002-2021 var 33,4 prosent.

Nå er NVE klare til å skru igjen kranene om det blir nødvendig.

– Vi har egentlig fulgt situasjonen siden september, fordi vi har sett at det kunne bli som det har blitt nå, sier Inga Nordberg i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Med høye energipriser i Europa, har norske kraftverk gått for full maskin i vinter. Det betyr at vannet som var i magasinene har blitt brukt til å produsere kraft til eksport.

Uvanlig tørr vår

I tillegg har det vært en uvanlig tørr vår i Øst-Norge, og det er lite snø i fjellet. Nå viser NVEs tall for alle landsdeler at fyllingsgraden er helt nede mot, eller under, det som har vært et gjennomsnittlig minimum for de siste 20 årene.

– Nå har det vært kald og tørt vær de siste ukene, så vi har ikke fått den etterfyllingen i magasinene som vi kunne vente, sier Nordberg.

Tallene fra tidligere år viser at fyllingsgraden på denne tiden flater ut før de begynner å stige. tallene for i år viser ikke det samme. Grafene fortsetter å krype nedover mot det som er historiske bunnivåer.

Kan koble ut strøm

Nå snakker Norges vassdrags- og energidirektorat om faren for å innføre rasjonering av strøm.

– Hvis vi ikke har kraft nok i noen timer der mange skal ha kraft samtidig, så har vi systemer for utkobling av noe av forbruket.

– Hvordan vil det skje i praksis?

– Det er lavt prioritert forbruk, og det er gjort avtale slik at vi kan koble ut forbruk dersom det skulle være nødvendig. Det er i første omgang snakk om industri, men vi er ikke der ennå, heldigvis, sier Nordberg.

Relatert