DYRERE: Regjeringen gjør endringer i elbilfordelene. Foto: Silje Olderkjær / TV 2
DYRERE: Regjeringen gjør endringer i elbilfordelene. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Dette betyr det reviderte nasjonalbudsjettet for deg

Rentene kan øke og det vil bli dyrere å eie elbil. Slik vil tiltakene påvirke vanlige folk.

I dag kl. 10.45 fremla regjeringen det reviderte budsjettet for 2022. Verken forbrukerøkonom Silje Sandmæl eller NHH professor Øivind Anti Nilsen tror det reviderte nasjonalbudsjettet vil påvirke vanlige folk i veldig stor grad.

De er begge klare på at det viktigste aspektet vil bli om renteøkningen blir større enn anslått.

– Det ble kanskje mer bruk av oljepenger enn det mange hadde forventet. Det kan føre til at rentene går raskere opp, sier Sandmæl.

Også Nilsen innrømmer at han er redd Norges bank blir nødt til å sette opp rentene enda mer.

– Det vil nok merkes mest blant dem som har høye lån og lavest inntekter, sier Anti Nilsen.

Han legger til:

– Det gledelige at tanken om arbeidsmarkedet og at flere skal komme i jobb.

Om rentene vil øke vil man få mer svar på når Norges bank i juni kommer med ny renteoppdatering.

Dette er det viktigste:

  • Regjeringen fjerner momsfritak for elbiler. Personer med biler over 500.000 vil ikke få støtte fra en tilskuddsordning. Regjeringen vil avvikle merverdiavgiftsfritaket fra 2023.

– Mange hadde nok forventet støtte på grunn av de høye driftskostnadene. For store familier som kjøper biler over 500.000 vil dette så klart bli dyrere, sier Sandmæl.

  • Det vil bli lettere for forbrukere å sammenligne ulike strømavtaler. Regjeringen ønsker at strømprisportalen (strømpris.no) skal videreutvikles.
  • Det blir ingen avgiftskutt for diesel- og bensinbiler.
  • Det er satt av 59 millioner til gratis ferjer. Flere ferjereiser i utkantstrøk kan bli gratis.
  • Regjeringen vil sette av 15 millioner kroner til aktivitetstiltak- og prosjekter for barn og unge. Dermed skal det bli lettere for unge å kunne delta på ulike fritidsaktiviteter.
  • Makroøkonom Elisabeth Holvik mener oljepengebruken er såpass høy at det vil bidra til økt rente.
  • Regjeringen ønsker å øke formueskatten for upersonligere skatteytere med 180 millioner.