SIST SETT: Ofrene i Baneheia-saken ble sist sett ved denne badebryggen. Mer en 20 år senere er saken fremdeles under etterforskning. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SIST SETT: Ofrene i Baneheia-saken ble sist sett ved denne badebryggen. Mer en 20 år senere er saken fremdeles under etterforskning. Foto: Terje Frøyland / TV 2
BANEHEIA-SAKEN:

Statsadvokaten i Agder om de ukjente opplysningene: – Svært uheldig

Den siste tiden har det blitt avdekket at flere sentrale opplysninger i Baneheia-saken ble holdt tilbake for Gjenopptakelseskommisjonen. Førstestatsadvokaten i Agder sier han ikke var kjent med disse opplysningene.

I kjølvannet av at Viggo Kristiansen fikk sin sak gjenåpnet i februar i fjor, har politiet i Oslo etterforsket Baneheia-saken på nytt.

Den nye etterforskningen har avdekket flere opplysninger som ikke var kjent for Gjenopptakelseskommisjonen da de, ved fem anledninger, behandlet Kristiansens begjæringer om gjenopptakelse.

UHELDIG: Førstestatsadvokaten sier han ikke visste at Andersen ble anmeldt for en voldtekt i 2009. – Svært uheldig, uttaler Holmen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
UHELDIG: Førstestatsadvokaten sier han ikke visste at Andersen ble anmeldt for en voldtekt i 2009. – Svært uheldig, uttaler Holmen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge førstestatsadvokaten i Agder, Erik Erland Holmen, var opplysningene også ukjente for dem, da de ga sine uttalelser til kommisjonen.

– Det er svært uheldig, skriver han i en e-post til TV 2.

Anmeldt for voldtekt

Blant annet fikk verken kommisjonen eller Kristiansens forsvarere vite at Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som angivelig skulle ha skjedd i årene før barnedrapene i mai 2000.

Saken ble henlagt fordi Agder-politiet mente Andersen uansett måtte ha vært under den kriminelle lavalder.

Andersen selv fastholder at anklagen mot ham er uriktig.

ANMELDT: Jan Helge Andersen ble anmeldt for en angivelig voldtekt i 2009. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster
ANMELDT: Jan Helge Andersen ble anmeldt for en angivelig voldtekt i 2009. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster

Kommisjonen fikk heller ikke vite at kvinnen som anmeldte forholdet mottok en voldsoffererstatning på 200.000 kroner i 2013.

Både eksperter TV 2 har snakket med, Kristiansens forsvarere og Siv Hallgren, leder av Gjenopptakelseskommisjonen, er tydelig på at dette er opplysninger som skulle vært på bordet til de involverte partene.

Om vedtaket om voldsoffererstatning uttalte Hallgren følgende til TV 2 tirsdag:

– Slik jeg leser vedtaket, så synes jeg at dette burde vært sendt over til kommisjonen.

LEDER: Siv Hallgren er leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Foto: Thomas Evensen / TV 2
LEDER: Siv Hallgren er leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Foto: Thomas Evensen / TV 2

«Foreligger ingen opplysninger»

I forbindelse med gjenåpningprosessen i Baneheia-saken sendte påtalemyndigheten i Agder en lang uttalelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

I uttalelsen fra 2019, som er ført i pennen av Holmen, står det følgende:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn».

Dette til tross for at politiet på dette tidspunktet hadde vært kjent med anmeldelsen i 10 år.

Frem til nå har førstestatsadvokat Holmen nektet å uttale seg om de nye opplysningene. Onsdag gir han altså likevel en skriftlig uttalelse til TV 2.

Vil ikke vurdere bevisverdi

I redegjørelsen skriver Holmen at opplysningene ikke var blant dokumentene de fikk oversendt fra Agder-politiet i 2009, og at politiet heller ikke opplyste dem om saken.

– Vi kan ikke uttale oss om bakgrunnen for at opplysninger om saken ikke kom oss i hende da politiet skrev sin påtegning. Statsadvokatene hadde således ikke kjennskap til denne saken da vi skrev vår uttalelse til Kommisjonen for gjenopptakelse i anledning begjæringen om gjenåpning, skriver Holmen, og fortsetter:

– Utover dette må vi legge til grunn at vi med kjennskap til 2009-saken hadde vurdert den henlagte saken og meddelt vår vurdering av eventuell bevisverdi i vår uttalelse til kommisjonen.

Han vil ikke kommentere hvilken bevisverdi han mener opplysningene har for saken, eller om det hadde endret på deres innstilling til kommisjonen.

– Konkret hvilken betydning det passerte har hatt for Viggo Kristiansens sak og kommisjonens arbeid og konklusjoner har jeg ikke grunnlag for å vurdere, skriver han.

– Nødvendig etter oppslagene

Holmen vil heller ikke si noe om dialogen han har hatt med Agder politidistrikt forut for uttalelsen.

– Hvorfor velger du å uttale deg nå?

– Vi kom til at det var nødvendig etter de mange oppslagene om at kommisjonen ikke var kjent med den aktuelle saken.

Arne Pedersen, kriminalsjefen som ledet etterforskningen i sin tid, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Dagens politimester i Agder, Kjerstin Askholt, skriver i en SMS at hun er trygg på at Oslo-politiet vil gå gjennom alle sider av saken, inkludert Agder politidistrikts etterforskning og håndtering.

POLITIMESTER: Kjerstin Askholt vil ikke kommentere Holmens uttalelser. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB
POLITIMESTER: Kjerstin Askholt vil ikke kommentere Holmens uttalelser. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Det riktige må bli at de legger frem sin vurdering og konklusjon før jeg som politimester uttaler meg om enkelte sider av saken, skriver Askholt.

Krever granskning

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til TV 2 at det åpenbart er nødvendig med en granskning for å finne ut hva som har foregått hos både politiet og statsadvokaten.

– Vi må finne ut om det er noen som er ansvarlige for at Viggo dermed sonet mye lenger enn han ville hvis politiet var objektive, sier han til TV 2.

Sjødin er nå opptatt av å finne ut om dette er gjort bevisst for å redusere muligheten for at Kristiansen skulle få saken sin gjenåpnet.