Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringens nye havvindmål er 30 gigawatt innen 2040

Regjeringens nye målsetting er at Norge skal installere 30 gigawatt havvind innen 2040. Dette tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften.

– Dette er en stor mulighet for nye inntekter for Norge gjennom en historisk industriutvikling, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Under en pressekonferanse onsdag formiddag sa regjeringen at de vil tildele områder for 30 gigawatt havvindproduksjon i Norge innen 2040.

Til sammenligning hadde kraftforsyningen i Norge ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på nær 38 gigawatt.

– Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sier Gahr Støre under pressekonferansen.

Vurderer toveis kraftflyt

– Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden. Målet med utbyggingen er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft. Skal vi få til det, er vi nødt til å satse nå. Og vi må satse i stor skala, sier han.

Regjeringen vil legge til rette for en storstilt havvindutbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger.

Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av alternativene.

Slik skal Norge øke havvindmålet: – Stor ambisjon

Vurderer grunnrenteskatt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at valget av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet skal anleggets tekniske utforming «sikre nasjonale interesser, herunder forsyningssikkerhet og rimelige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv», som det heter i pressemeldingen fra regjeringen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud /NTB
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud /NTB

– Målet er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft, som kan skape arbeidsplasser over hele landet, sier finansminister Vedum.

– Vi er opptatt av å sikre nettløsninger som sikrer mer kraft til Norge og som gir gode nettløsninger for havvindsatsingen. Dette satsingen er også svaret for å elektrifisere norsk sokkel.

Finansministeren varsler at regjeringen vil utrede grunnrenteskatt på havvind.

– Målet er å sikre at en større andel av overskuddet i næringen hentes inn til fellesskapet, sier finansminister Vedum.

Nye havvind-konsesjoner i 2030

– Vi er utålmodige etter å komme i gang og jeg er overbevist om at vi vil få kraft fra havvind inn i det norske kraftsystemet innen 2030, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Departementet vil ifølge Aasland vurdere hvordan de kan effektivisere konsesjonsbehandlingen ved å vurdere konsesjon og godkjenning av detaljplan samlet, og slik spare tid.

Olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB
Olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vår ambisjon tilsvarer et kraftvolum som er på nivå med hele det norske kraftsystemet. Derfor må vi gjøre dette stegvis, for å lære underveis. Vi vil bevare det som er Norges viktigste fortrinn på kraftområdet: En trygg og effektiv kraftforsyning som bygges ut på en skånsom måte i samspill med fiskeri og andre viktige interesser, sier Aasland.

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal på om lag 5–6 ganger Sørlige Nordsjø II, eller rundt 1 prosent av norske havområder.

Relatert