Russisk mobilisering: – Livsfarlig å ta initiativ

De russiske styrkene lider store tap i Ukraina, noe eksperten tror kan bunne i forskjell på ordrer.

Det har kommet inn mange og ulike rapporter om hvor mange soldater de russiske styrkene har mistet etter invasjonen av Ukraina den 24. februar.

Dersom man skal tro den russiske siden, så skal det bare være snakk om et tusentall, mens ukrainske myndigheter hevder det dreier seg om flere titusener.

Flere spekulerer nå i hvor sterk den russiske kampånden er, som følge av tapene.

– Den er svekket, mye på grunn av logistikkproblemene de har, sier Palle Ydstebø i et intervju på TV 2 Nyhetskanalen.

Soldater blir straffet

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, og sier det skiller store forskjeller i hvordan det russiske forsvaret opererer sammenlignet med Vesten.

Både når det kommer til logistikkproblemene med lasting av utstyr, men også i hvordan soldater oppfører seg i felt.

– Den store forskjellen er at i Russland gir sjefene detaljerte ordre og man utfører en ordre. Dersom forutsettingen for den ordren endrer seg, så sitter du og venter til du får en ny ordre, sier Ydstebø, og legger til:

– Initiativ er dødssynd og det blir du straffet for.

Dette skiller Vesten fra Russland

En metode han mener skiller seg sterkt fra vestlige operasjoner.

– I Vesten er det stikk motsatt. Her får du får et oppdrag og en intensjon. Du får fortalt hva du skal oppnå, og så er det opp til deg å gjøre det inn forbi de rammene som du har. Skjer det noe med forutsetningene, så tilpasser du oppdraget – enkelt og greit – og så får du løst det.

Den passive metoden til russerne kan føre til at fienden får overtaket, noe Ydstebø mener kan være avgjørende når man møter en så kapabel motstander som Ukraina.

– På russisk side så er det livsfarlig å ta initiativ. Du sitter og venter til du får en ordre, og dersom den ordren ikke kommer så tar fienden initiativet og tar knekken på deg.

Til tross for dokumenterte tap av soldater, så tror eksperten at lite av denne informasjonen når det russiske folket.

Putins tale

– Med tanke på de ukene vi har lagt bak oss, hvordan kan Putin snu et nederlag til seier?

– Han kan fokusere på det rent positive som de har oppnådd. De har ødelagt en del av Ukrainas forsvarsindustri med missiler og flyangrep. Det kan være en del av det Putin sa, at han ville desarmere eller avvæpne Ukraina som sådan, sier Ydstebø.

I tillegg tror oberstløytnanten at Putin vil kunne si at Nato bruker Ukraina i en krig mot Russland. Noe som igjen kan vise at Russland holder stand og står i mot presset fra omverdenen.

I Putins tale til det russiske folket på seiersdagen 9. mai, kom dette budskapet klart frem.

– Vår plikt er å opprettholde minnet til de som ofret alt, og gjøre alt for at en verdenskrig ikke inntreffer. Alltid når det har vært uoverensstemmelser internasjonalt har Russland opptrådt ansvarlig overfor verdenssamfunnet, sa Putin.

– Uakseptabel trussel

Videre sa Putin at de tidligere i år forsøkte å få til en avtale og et kompromiss om sikkerhet i Europa.

– Dette klarte vi ikke, og Nato ville ikke komme oss i møte. De hadde helt andre planer. De drev hemmelige operasjoner om en ny straffeoperasjon i Donbas, sa Putin.

– Det ble også snakk om at Ukraina drev med hemmelige operasjoner for å få tak i atomvåpen. Derfor oppsto en helt uakseptabel trussel for oss, hevder Putin.

Den russiske presidenten sier at de derfor ikke hadde noe annet valg enn å invadere Ukraina.