Tidligere advokat Amir Mirmotahari dømt til 11 års fengsel etter at Høyesterett forkastet anken. Foto: Erlend Aas / NTB
Tidligere advokat Amir Mirmotahari dømt til 11 års fengsel etter at Høyesterett forkastet anken. Foto: Erlend Aas / NTB

Høyesterett forkaster anke i advokat-sak

Tidligere advokat Amir Mirmotahari dømt til 11 års fengsel etter at Høyesterett forkastet anken.

Amir Mirmotahari ble i fjor sommer dømt til 11 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for å ha inngått en avtale om å drepe en tidligere klient.

Mirmotahari anket saken. Høyesterett forkaster anken, de kom frem til at lagmannsretten sin behandling av saken var grundig.

Relatert