I SØKELYSET: Jan Helge Andersen, her avbildet under en rekonstruksjon i 2001, har igjen fått politiets oppmerksomhet etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet. Foto: Politiet
I SØKELYSET: Jan Helge Andersen, her avbildet under en rekonstruksjon i 2001, har igjen fått politiets oppmerksomhet etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet. Foto: Politiet
BANEHEIA:

Vil ha ny etterforskning etter Diana-opplysning

Forsvarerne til Viggo Kristiansen slår seg ikke til ro med at voldtektsanklagen mot Jan Helge Andersen ble henlagt fordi politiet mente at han var mindreårig. De ber om mer etterforskning etter at nye opplysninger har kommet frem.

Søndag fortalte TV 2 at kvinnen som i 2009 anmeldte Jan Helge Andersen (41) for en fullbyrdet voldtekt, mottok en erstatningssum på 200.000 kroner.

Ifølge kvinnen, som på det påståtte gjerningstidspunktet var mindreårig, skjedde ugjerningen flere år før drapene i Baneheia.

I vedtaket fra Erstatningsnemda for voldsofre går det frem at de mener det er «klart sannsynliggjort» at kvinnen har vært utsatt for voldtekten hun har anmeldt.

De mener hun er troverdig og at annen dokumentasjon i saken understøtter det hun har forklart.

Jan Helge Andersen nekter for å ha gjort det kvinnen forklarer.

Voldtektsanmeldelsen og den etterfølgende behandlingen har ikke vært et tema i Agder-politiets uttalelser i spørsmålet om gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen (42).

Ble funnet tilfeldig

Tvert imot skrev statsadvokaten i Agder følgende i et brev til Gjenopptakelseskommisjonen i mai i 2019:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn».

Dette ønsker ikke førstestatsadvokaten i Agder å kommentere.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan Oslo politidistrikt, som i fjor vinter overtok den gjenåpnede saken, fant anmeldelsen nærmest ved en tilfeldighet.

På bakgrunn av anklagen har politiet i Oslo gjort flere etterforskningsskritt for å kartlegge omstendighetene.

Knyttes til Diana-dødsfall

TV 2 er kjent med at politiet har stilt flere vitner spørsmål knyttet til ulike tidspunkter som kan belyse saken.

Et sentralt vitne har ifølge TV 2s opplysninger forklart at den påståtte hendelsen skjedde samme helg som prinsesse Diana omkom i en bilulykke.

Personen knytter også påstanden til en annen hendelse og en bursdagsfeiring, samt andre forhold som ifølge vitnet fant sted i dette tidsrommet.

DØDE: Prinsesse Diana av Wales døde 36 år gammel i en ulykke i Paris 31. august 1997. Foto: John Stillwell
DØDE: Prinsesse Diana av Wales døde 36 år gammel i en ulykke i Paris 31. august 1997. Foto: John Stillwell

Da Diana døde var Jan Helge Andersen 16 år gammel, noe som betyr at han var over den kriminelle lavalderen.

Det har fanget oppmerksomheten til Kristiansens forsvarere.

TV 2 er kjent med at de har bedt Oslo-politiet om å sjekke opp i tidspunktene for å komme nærmere å kunne tidfeste når den påståtte ugjerningen eventuelt fant sted.

VIL HA SVAR: Viggo Kristiansens forsvarerteam bestående av Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad. Foto: Frode Sunde / TV 2
VIL HA SVAR: Viggo Kristiansens forsvarerteam bestående av Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad. Foto: Frode Sunde / TV 2

Betrodde seg

I avhør har den fornærmede kvinnen forklart at hun betrodde seg om det angivelige overgrepet til en tillitsperson som kjente en person i Kristiansand-politiet.

Denne tillitspersonen skal ha hatt en relasjon til Geir Hansen, som var en av de sentrale personene i den opprinnelige Baneheia-etterforskningen.

Han var politiavdelingssjef i 2000, og det var han som avhørte Andersen etter pågripelsene av ham og Kristiansen i september samme år.

TV 2 har stilt Hansen spørsmål knyttet til anmeldelsen, men han har ikke besvart disse.

Vil ha svar

Kristiansens forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad, sier følgende om saken:

– Vi forventer at Oslo-politiet nå ettergår dette, blant annet for å finne ut om Jan Helge Andersen virkelig var under den strafferettslige lavalder da anklagen om voldtekten skal ha funnet sted, eller om han var over. I så fall skulle saken ikke vært henlagt på det grunnlaget og han skulle vært straffeforfulgt på ny.

Advokat Svein Holden, som forsvarer Jan Helge Andersen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Min klient fastholder at anklagen er uriktig. Utover det har jeg ingen kommentarer, skriver Holden i en e-post til TV 2.

Statsadvokatene i Oslo, som nå jobber med å ferdigstille etterforskningen av saken, ønsker heller ikke å kommentere saken.

Relatert