Elbilene har vokst enormt i antall de siste årene. Nå mener samferdselsministeren av fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag
Elbilene har vokst enormt i antall de siste årene. Nå mener samferdselsministeren av fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag

Nå kan elbilene få det tøffere i byene

Flere kjører bil etter korona-pandemien.

Korona-pandemien endret på mange ting, inkludert reisemønsteret til mange av oss. Hjemmekontor og råd om å reise minst mulig kollektivt, var det som lenge gjaldt. Nå er dette over – men vi er langt fra tilbake til der vi var før pandemien.

Det merkes blant annet godt for de som driver kollektivtransporten i og rundt byene. Og det merkes på antall biler ute i trafikken.

Tall fra Oslo viser også at det for mange kan være billigere å kjøre særlig elbil, enn å benytte seg av kollektivtransporten i byen. Det har skapt bekymring.

Nå kan dette resultere i endringer.

Flere velger bilen

– Kollektivtransporten er i en krevende omstillingsperiode etter pandemien, og vi må se nærmere på ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag, og vi ber derfor nå Statens vegvesen om å vurdere bruksfordelene for elbiler i og i nærheten av byområdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen har foreslått tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Arbeidsgruppen foreslår virkemidler som styrker og utvikler kollektivtilbudet, og virkemidler som bedrer kollektivtransportens konkurransekraft sammenlignet med privatbilen.

Svenskene skal stenge eldre biler ute fra byene

Færre reiser kollektivt etter pandemien. Det skaper utfordringer. Foto: NTB Scanpix
Færre reiser kollektivt etter pandemien. Det skaper utfordringer. Foto: NTB Scanpix

Mer attraktivt å reise kollektivt

Arbeidsgruppen mener at et aktuelt virkemiddel er å redusere fordelene med bruk av elbil i og i nærheten av byområder – særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer.

– Elbiler gir oss grønnere transport, men de har også en klar konkurranseflate mot kollektivtransporten i byområdene. Vi må gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå. Derfor skal vi se nærmere på ulike virkemidler som kan bidra til dette, sier Nygård, i en pressemelding.

Lengre fra Tesla kommer du nesten ikke

Ut av kollektivfeltene

Samferdselsdepartementets ber derfor nå Statens vegvesen om en konkret vurdering av anbefalingene arbeidsgruppen kom med knyttet til bruksfordeler for elbiler i byområdene.

Tidligere har Statens vegvesen fått et oppdrag om å vurdere tilgang til kollektivfelt, og etaten er nå bedt om å også vurdere bompengebetaling og parkering for elbiler.

Alt dette er faktorer som lenge bidro til at mange valgte elbil. De siste årene har det imidlertid blitt strammet inn på alle feltene. Tilgangen til kollektivfelt har blitt redusert, mange parkeringsplasser er borte. Og nå får elbilene også høyere takster i mange bomringer, inkludert i Oslo.

Elbilene gikk i fella – tre ganger på rad

Fri flyt i kollektivfeltene for elbilene er over flere steder. Nå kan det bli ytterligere innstramminger her.
Fri flyt i kollektivfeltene for elbilene er over flere steder. Nå kan det bli ytterligere innstramminger her.

Mer pisk enn gulrot

– Mye av dette er nok helt som ventet, men samtidig jobber sterke krefter mot den utviklingen vi nå ser, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Norsk elbilforening står i spissen her. De har gjentatte ganger advart mot å stramme inn overfor elbilene.

– Frykten er at dette skal bremse innføringen av elbiler, at flere tenker seg om en ekstra gang før de eventuelt går over til elbil. Men med utviklingen vi har sett på salget de siste årene, er det kanskje ikke et argument som treffer altfor godt. Så langt i år har vi en elbilandel på 80 prosent av nybilsalget. Det viser med all tydelighet at elbilene har tatt over nå. Men for politikerne er det naturligvis en hodepine at elbilene gir mindre penger i kassa og tydeligvis også går ut over kollektivtransporten. Da ser vi som så ofte før at det er lettere å ty til pisk, enn til gulrot, sier bileksperten.

Nå velger nesten alle elbil – bortsett fra én kjøpegruppe

Video: Fem tastetrykk – så blir det kjempeplass