BOR HER: En mann som bor i Bergen, sammen med en kvinne som er dømt til fengsel i fire år for bortføring av egne barn, skal kjenne til hvor de to norske barn oppholder seg i Jemen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2
BOR HER: En mann som bor i Bergen, sammen med en kvinne som er dømt til fengsel i fire år for bortføring av egne barn, skal kjenne til hvor de to norske barn oppholder seg i Jemen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2
Barnebortføring til Jemen:

Mann i Bergen vet hvor bortført jente skjules i Jemen

Norske myndigheter vet ikke hvor to bortførte norske barn holdes skjult, men en mann som bor i Bergen skal ha svaret. Han ble avhørt av politiet forrige uke.

I 2009 ble to barn bortført fra Bergen til Jemen av barnas mor. Hun etterlot begge barna på ukjent adresse og returnerte siden til Norge.

Søskenparet som begge er norske statsborgere, har siden bortføringen blitt holdt tilbake i det krigsherjede og fattige landet.

Norske myndigheter og politiet har ikke klart å få barna tilbake til Norge.

BORTFØRT HIT: To barn - begge norske statsborgere - ble bortført til Jemen. Her har de bodd siden desember 2009. Foto: Khaled Abdullah / Reuters
BORTFØRT HIT: To barn - begge norske statsborgere - ble bortført til Jemen. Her har de bodd siden desember 2009. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

Sjalusi og hevn

Barnas mor ble nylig dømt til fire års fengsel for grov omsorgsunndragelse og barnebortføring.

En historisk streng straff ifølge statsadvokat Rudolf Christoffersen.

I dommen som er anket, og dermed ikke rettskraftig, fastslår retten at kvinnens motiv med å bortføre barna har vært hevn og sjalusi i forhold til barnas far.

Khadar Mohammed Afrah sine to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Barna er norske statsborgere. Eks-konen er tiltalt for kidnapping. Foto: Robert Reinlund
Khadar Mohammed Afrah sine to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Barna er norske statsborgere. Eks-konen er tiltalt for kidnapping. Foto: Robert Reinlund

Barnas far, Khadar Mohammed Afrah, sier han i mange år har kjempet for å barna tilbake til Norge. Han vet ikke hvor barna bor.

– Det har vært en umenneskelig situasjon, for både barna og meg, fortviler barnefaren som også er norsk statsborger. Han bor og jobber nå i London.

Barnas mor har ikke fortalt hvilken adresse barna bor på i Jemen. Verken politiet eller domstolen har fått opplysninger om dette.

Men mannen som i dag er gift - og bor sammen med den dømte kvinnen - skal kjenne til hvor barna nå bor.

Det har mor til barna forklart i politiavhør, og senest i retten nylig. Da fortalte kvinnen at datteren bor hos ektemannens familie i Jemen.

Ektemannen vet

Barnas mor og den nye ektemannen bor sammen med i en leilighet like syd for Bergen sentrum.

BOR I BERGEN: Mannen som ifølge barnas mor vet hvor barna bor, bor i et område like syd for Bergen sentrum. Foto: Haakon Eliassen / TV 2
BOR I BERGEN: Mannen som ifølge barnas mor vet hvor barna bor, bor i et område like syd for Bergen sentrum. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Mannen ble fredag avhørt av politiet med status som vitne i saken.

– Var han samarbeidsvillig?

– Han har avgitt forklaring uten at jeg vil i dybden på hva han har sagt eller hvilken grad han samarbeider, sier politiinspektør Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt til TV 2.

GJENNOMFØRT AVHØR: Vest politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at mannen nå er avhørt. Foto: Elias Engevik/TV 2
GJENNOMFØRT AVHØR: Vest politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at mannen nå er avhørt. Foto: Elias Engevik/TV 2

Det er statsadvokat Rudolf Christoffersen som har bedt politiet gjennomføre avhør av kvinnens ektemann.

– Det har vi nå gjort, sier Heltne og bekrefter at politiet har fått rettens kjennelse til å undersøke den domfelte kvinnens mobiltelefon.

Etter det TV 2 erfarer sitter ikke politiet etter avhøret med noe konkret kunnskap om hvor de to barna holdes skjult i dag.

Splittet barna på ulike adresser

KJEMPER VIDERE: Khadar Mohammed Afrah og bistandsadvokat Stian Smidesang kjemper videre for å få de to norske barna tilbake til Norge. Foto: Robert Reinlund / TV 2
KJEMPER VIDERE: Khadar Mohammed Afrah og bistandsadvokat Stian Smidesang kjemper videre for å få de to norske barna tilbake til Norge. Foto: Robert Reinlund / TV 2

De to barna er nå splittet og bor på ulike adresser. Barnefar mener at det kan være fordi det skal være vanskeligere å spore dem opp og få dem transportert ut av landet.

Barnefar Khadar Mohammed Afrah har i flere år forsøkt å finne ut hvor barna bor, uten å lykkes. Heller ikke norske myndigheter som tidligere i vår forsøkte å arrangere et treff med begge barna, har klart å spore de to opp.

I Bergen bor nå en mann som ifølge kvinnens han er gift med, vet hvor datteren holdes skjult og som kan spille en viktig rolle dersom man skal få barna trygt tilbake til Norge.

HER BOR MANNEN: Han er bosatt i Bergen og vet hvor datteren holdes skjult. Foto: Haakon Eliassen / TV 2
HER BOR MANNEN: Han er bosatt i Bergen og vet hvor datteren holdes skjult. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Spørsmålet er hva politiet kan og vil foreta seg videre for å få barna tilbake til Norge?

Bistandsadvokat Stian Smidesang har klare forventninger til politiet:

– Jeg hadde helst sett at mannen var avhørt av politiet enda tidligere. Dette er en alvorlig sak og forventer at politiet følger opp de opplysningene som er kommet frem om at jenta skal være hos ektemannens familie, sier Smidesang.

Mann avhørt

Barnets far og Smidesang har rettet skarp kritikk mot både politiet og utenriksdepartementet for tidligere ikke å ha prioritert og håndtert saken på en god måte.

Vest politidistrikt har ikke tidligere ønsket å svare på en rekke detaljerte spørsmål fra TV 2, men utelukker ikke at politiet har begått feil.

Påtaleansvarlig i Jemen-saken, Janne Ringnes Heltne, har til TV 2 tidligere uttalt at man i etterkant av rettssaken vil se nærmere på saken.

BOR HER: Her bor mannen som i dag er gift med kvinnen som bortførte sine to barn fra Norge til Jemen desember 2009. Foto: Haakon Eliassen / TV 2
BOR HER: Her bor mannen som i dag er gift med kvinnen som bortførte sine to barn fra Norge til Jemen desember 2009. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

TV 2 har bedt Vest politidistrikt svare på følgende spørsmål:

– Hva gjør politiet videre nå for å forsøke å få barna returnert til Norge?

– Politiet er i dialog med statsadvokaten om det skal gjøre ytterligere etterforskningsskritt frem mot en eventuell ankeforhandling.

– For øvrig tar vi sikte på å få evaluert saken i løpet av juni 2022. Ut over å vise til tingrettens dom har politiet ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, svarer politiadvokat Janne Ringset Heltne som er påtaleansvarlig i saken.

Savner barna

Barnas far som fulgte rettssaken mot kvinnen har kun hatt sporadisk kontakt med datteren via SMS. Han fikk knyttet bånd til henne de årene de hadde sammen i Bergen.

– Jeg savner henne og det er tøft å oppleve. Dessuten er barna blitt frarøvet et trygt liv i Norge, sier Khadar Mohammed Afrah til TV 2.

Han har ikke sett sin sønn siden gutten var tre måneder gammel. Datteren var fem år.

I dag er de to norske barna 12 og 16 år gamle.