IKKE BARE MENN: Sps Generalsekretær Knut M Olsen t.v behandler varslersaker alene i dag, men nå starter prosessen med å få inn begge kjønn Foto: Terje Pedersen / NTB
IKKE BARE MENN: Sps Generalsekretær Knut M Olsen t.v behandler varslersaker alene i dag, men nå starter prosessen med å få inn begge kjønn Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil la begge kjønn behandle varslersaker

Flere kvinner har den senere tid fortalt om at de har opplevd krenkende adferd fra topper i Senterpartiet. I dag startet Sps sentralstyremøte prosessen med å styrke varslingsrutinene.

Senterkvinnene la tirsdag fram et forslag for Sps sentralstyre om nye varslingsrutiner der begge kjønn er representert.

Det skjer etter kritikk mot at varsler og bekymringsmeldinger i dag håndteres av partiets generalsekretær Knut M Olsen alene.

– Jeg er veldig fornøyd med behandlingen i Sps sentralstyre i dag, sier leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud til TV 2.

Forslaget om at en kvinne skal delta i behandlingen av varsler knyttet til krenkende adferd ble godt tatt imot, sier hun.

– Det var en veldig positiv respons og respektfull samtale i sentralstyret, sier Skallerud.

Hun har tro på at nye rutiner og regler vil styrke Senterpartiet foran kommune- og fylkestingsvalget.

– Det at man har gode varslingsrutiner er med på å trygge kvinner som skal være med i politikken. Nå står vi foran nominasjonsarbeid for lokal- og fylkestingsvalg, og vi vil at alt skal være så på stell som det går an, sier Skallerud.

Endringer til høsten

Det er enighet om at det først skal legges fram en sak om revideringen av partiets etiske retningslinjer på sentralstyremøtet i juni, der kravet om at begge kjønn skal være representert inngår.

Men reglene blir først endret til høsten.

– Det ble lagt opp til en prosess fram mot landsstyremøtet vårt i oktober. Det er landsstyret som har vedtatt de etiske retningslinjene, og som derfor er det organet som har mandat til å gjøre eventuelle endringer, opplyser generalsekretær Olsen til TV 2.

Den siste tiden er det blitt avslørt at Olsen har behandlet flere saker der kvinner følte seg krenket i 2017 og 2018.

  • Først stod Hilde Lengali fram i TV 2 og fortalte om episoder med tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen, som hun opplevde som krenkende. Enoksen gikk av da det senere ble kjent at han hadde hatt et forhold til en 18-åring på 2000-tallet.
  • Så kom den krenkende hytte-meldingen sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete i 2016 opp på nytt igjen. Flere Sp-topper deltok på turen, men ingen påtok seg ansvaret for å ha sendt meldingen. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har oppfordret de eller den som stod bak om å melde seg, uten at det har skjedd.
  • Tirsdag fortalte tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott til NRK at hun meldte fra om ukultur i partiet i 2018. Samskott deltok som representant for Senterpartikvinnene på møter i Sps stortingsgruppe i perioden 2014 til 2018.

Naturlig med endringer

Olsen svarer slik på spørsmål om han kunne ha fulgt opp meldinger om trakassering på en bedre måte:

– Vi kommenterer aldri varslingssaker. Det er helt avgjørende at alle opplysninger blir behandlet fortrolig (jfr. retningslinjene). Alt annet vil være brudd på personvernet, og høyne terskelen for å varsle.

– Landsstyret valgte en modell der du ble sittende alene med håndtering av bekymringsmeldinger og varsler. Har dette vært krevende for deg som generalsekretær?

– Senterpartiet er opptatt av at vi både skal ha et regelverk og håndtering som til enhver tid ivaretar best mulig de som varsler og de det blir varslet imot, og en bevissthet om regelverket som er mest mulig forebyggende.

– Ser du fram til endringer?

– Det viktigste er at uønskede hendelser ikke skjer. Det er derfor naturlig at det over tid gjøres endringer i regelverket basert på erfaringer og innspill, sier Olsen.

Relatert