STORTINGET: 2022 har allerede bydd på flere utfordringer for regjeringen. Foto: Jan-Peter Dahl/TV 2
STORTINGET: 2022 har allerede bydd på flere utfordringer for regjeringen. Foto: Jan-Peter Dahl/TV 2

– Historisk høyt tempo for politiske skandaler

Statsviter og forfatter Kim Arne Hammerstad mener tilliten til statsråder kan gå kraftig ned hvis det fortsetter å komme saker der politikere viser manglende dømmekraft.

Hammerstad ga i 2020 ut boka «Politiske skandaler» om det skandalefylte året 2018. Den gang mente han det var et foreløpig toppår for politisk bråk.

For 2018 var året metoo-historier kom til overflaten i Arbeiderpartiet, Sylvi Listhaug skrev et Facebook-innlegg som førte til at hun gikk av og en partikollega av henne ble siktet for grovt bedrageri.

2022 har startet med så mange politiske skandaler at Hammerstad mener det absolutt er på høyde med året han skrev bok om.

– Hvis vi tar med slutten av 2021 også, så har vi fire skandaler på seks måneder. Det er et historisk høyt tempo, sier Hammerstad.

To statsråder ut

Lørdag morgen gikk Odd Roger Enoksen (Sp) av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han hadde hatt et forhold til en svært ung kvinne på tidlig 2000-tallet.

Det skjedde knapt en måned etter at Hadia Tajik (Ap) gikk av etter at VG avslørte hvordan hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig på grunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

I desember viste tall Norstat hadde hentet inn for Vårt Land at velgernes tillit til Stortinget som institusjon hadde sunket fra 78 prosent i juni til 69 prosent sent i desember. Det skjedde etter en høst med en rekke avsløringer om stortingspolitikernes bruk av pendlerboliger.

Hammerstad forteller at etter et skandale-preget 2018, gikk tillitten til stortingspolitikere kraftig ned blant folk. Han tror det samme kan skje nå.

– Trenden er at tilliten er synkende. Det kan i verste fall på sikt skade demokratiet i Norge, sier han.

Kim Arne Hammerstad mener fire skandaler på seks måneder er et historisk høyt tempo i norsk politikk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Kim Arne Hammerstad mener fire skandaler på seks måneder er et historisk høyt tempo i norsk politikk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Manglende moralsk dømmekraft

I tillegg til at man risikerer at tillitten til stortingspolitikere synker når saker som feller statsråder kommer tett, mener Hammerstad også at denne typen bråk kan påvirke rekrutteringen til politikken.

– Man blir assosiert med en type yrkesgruppe som har et bilde på seg for å «mele sin egen kake» og har manglende moralsk dømmekraft, forklarer han.

Hammerstad får støtte av omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn, som er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI.

– Dersom politikere ikke har tillit, har de ingenting. De representerer folket og det truer hele den demokratiske prosessen om de ikke har tillit, sier hun til TV 2.

Hun mener minskende tillit over tid kan være skadelig og i ytterste konsekvens føre til at folk gir opp.

– Det kan føre til at de ikke vil gå til valg eller stemme. Færre vil stemme fordi de ikke ser poenget med det når lignende saker skjer gang på gang, og man ikke ser endring. Det kan man se i USA, folk der vet ikke hvorfor de skal stemme, når de likevel må velge mellom det beste av to onder, forklarer hun.

Ifølge Brønn handler det om systemet når det stadig kommer nye saker der statsråder viser dårlig dømmekraft. Hun etterlyser mer handling.

– Dette må håndteres på en skikkelig måte. Denne typen saker går ikke over av seg selv. De det gjelder rammes personlig, men det skader også alle rundt og påvirker hele landet, sier Brønn.

Viktigst med tillitt til systemet

Signe Bock Segaard er statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun mener at selv om tillitten til enkeltpersoner svekkes når politikere gjør feil, handler tillitten til politikere og demokratiet også om hvordan regjeringen og statsministeren håndterer disse sakene.

– I den siste saken nå, har de vært fort ute med å kommentere og reagere, påpeler Segaard.

Det gjør at hun tviler på om Enoksen-saken påvirker tillitten til regjeringen. Segaard tror heller at dyre strøm- og drivstoffpriser og andre saker som skaper misnøye hos mange over tid, påvirker tilliten til regjeringen som helhet.

– Men enkeltsaker som dette kan være dråpen som får begeret til å renne over, sier hun.

Segaard mener at tillitt til enkeltpolitikere er utrolig viktig, men at tillitt til systemet og hvordan det ivaretas er enda viktigere.

– Nå forventes det at en ny statsråd er tillitsverdig, sier hun.

– Ikke særlig bekymret

IKKE BEKYMRET: Jonas Stein mener enkeltstående hendelser kan gi en kortsiktig effekt, men at det skal mer til for langvarige konsekvenser. Foto: TV 2
IKKE BEKYMRET: Jonas Stein mener enkeltstående hendelser kan gi en kortsiktig effekt, men at det skal mer til for langvarige konsekvenser. Foto: TV 2

Jonas Stein, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap ved universitet i Tromsø, mener årsaken til at politikere må gå, er avgjørende for hvordan det påvirker tilliten blant folk.

– Hvis det er handlinger som er systematisk, som gjør at flere mer eller mindre bevisst har benyttet sin situasjon for goder, så er det noe som kan undergrave tilliten til det politiske systemet. Er det enkeltstående saker fra en politiker, så klarer folket å skille, sier han til TV 2.

Stein mener bråket rundt forsvarsministeren nå kan slå ut negativt for tilliten til politikere, men han tror ikke dette vil være langsiktig.

Han er heller ikke bekymret for at saker om enkeltpolitikeres feilgrep vil gjøre at politikere tiltrekker seg personer med dårlige intensjoner.

– Mange i politikken drives av både ideologi og makt. De har ikke brukt så mye av sin egen tid som det kreves for å komme dit de er, kun for å få makt.

Relatert