GÅR FEIL VEI: – Det tok jo litt tid for Titanic å gå ned, men plutselig så gikk den ned. Og det er det jeg ser skjer nå, fra uke til uke blir det jo verre, fastslår fastlege Dagrun Skylstad. Foto: Robert Reinlund / TV 2
GÅR FEIL VEI: – Det tok jo litt tid for Titanic å gå ned, men plutselig så gikk den ned. Og det er det jeg ser skjer nå, fra uke til uke blir det jo verre, fastslår fastlege Dagrun Skylstad. Foto: Robert Reinlund / TV 2
Fastlegekrise:

En million pasienter har eldre fastleger

Over én million pasienter har en fastlege som er mellom 60 og 75 år. Allmennlegeforeningen frykter konsekvensene når fastleger slutter samtidig som unge vegrer seg for å bli fastlege.

Fastlege Dagrun Skylstad fyller 70 år neste måned. Hun frykter at de 1200 pasientenes hennes skal stå uten fastlege den dagen hun slutter å jobbe som fastlege.

Eldrebølge

I dag er over 150 tusen nordmenn uten fastlege. En oversikt TV 2 har innhentet viser at fastleger i alderen 60 til 75 år samlet har mer enn én million pasienter til sammen.

ELDREBØLGE: En eldrebølge blant fastleger kan få uønskede konsekvenser på sikt.
ELDREBØLGE: En eldrebølge blant fastleger kan få uønskede konsekvenser på sikt.

Fastlegekrisen kan fort bli mye verre dersom flere av de eldre fastlegene velger å stenge døren.

Stort problem

– Det er et stort problem at så mange leger snart skal ut av denne ordningen, for vi klarer ikke i dag å rekruttere nok med de betingelsene som er. Samtidig må vi sørge for at de legene som er i ordningen orker å stå i ordningen til de når pensjonsalder, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

HASTER: – Det må penger på bordet og vi har beregnet den kostnaden til 2,3 milliarder kroner som et strakstiltak for å få dette attraktivt, sier Klev. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
HASTER: – Det må penger på bordet og vi har beregnet den kostnaden til 2,3 milliarder kroner som et strakstiltak for å få dette attraktivt, sier Klev. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han mener man er på overtid og forventer at Regjeringen nå kommer med en krisebevilgning, utenom budsjett, slik Regjeringen har gjort i flere andre sammenhenger.

– Vi mangler stabiliseringstiltak. Dagens leger må få redusert arbeidstiden for å kunne håndtere en kortere liste.

– Det må penger på bordet og vi har beregnet den kostnaden til 2,3 milliarder kroner som et strakstiltak for å få dette attraktivt, sier Klev.

– Handler om penger

– Jeg mener ikke at Legeforeningen tar feil, men de målbærer en interesse og de målbærer tiltak som de mener, vil løse utfordringer. Og der er jeg ikke helt enig med Legeforeningen, sier helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

– Handler ikke dette om penger?

– Det handler om penger, og derfor har vi også økt bevilgningene.

– Har du gitt nok, har du økt bevilgningene nok?

– Jeg er opptatt av å løse problemet og sikre en god stabil allmennlegetjeneste over hele landet. Det vil koste penger, men jeg er også opptatt av at vi bruker de pengene på en sånn måte at det gir ønsket effekt.

Ingvild Kjerkol, Helse og omsorgsminister Foto: Robert Reinlund / TV 2
Ingvild Kjerkol, Helse og omsorgsminister Foto: Robert Reinlund / TV 2

Helseministeren erkjenner at det er en krise og at det haster å få løst denne.

– Hva vil du si til de som hører på deg, som er personer som er redd for å miste fastlegen eller har mistet fastlegen når de hører en helseminister som holder litt igjen, som har knappet litt igjen på pengesekken her?

– Nå holder ikke jeg igjen. Jeg sier at vi skal lage en fastlegeordning som tåler framtida. Dagens ordning gjør ikke det. Den er ikke i tråd med det unge leger ønsker seg av arbeidsbetingelser, og vi har for stor arbeidsbelastning knyttet til de lange listene fastlegene har.

I løse luften

Fastlege Dagrun Skylstad elsker jobben og trives med pasienter. Mange har hun hatt et forhold til i årtier. Men jobben er krevende – og en dag stenger hun døren.

BEKYMRET: Fastlege Dagrun Skylstad frykter for hva som skjer med hennes pasienter den dagen hun stenger døren. Foto: Robert Reinlund / TV 2
BEKYMRET: Fastlege Dagrun Skylstad frykter for hva som skjer med hennes pasienter den dagen hun stenger døren. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Hva er det som gjør at du ikke bare stenger døren og legger ned nå?

– Jeg har pasienter som jeg har hatt en relasjon til i mange, mange år, og som jeg bryr meg om. Jeg vil ikke etterlate pasientene mine i løse luften uten at de har en ny fastlege å gå til, sier hun.

Avslørte kreft

Skylstad kjenner pasientenes helse svært godt – også Malvin Holsens. Skyldstad har vært fastlegen hans i 30 år.

– Jeg er rimelig sikker på at hvis jeg ikke hadde hatt en fastlege som kjente meg og min historie, så hadde ikke jeg levd i dag, sier Holsen.

Han snakker om å avsløre sykdommer tidsnok og sier rett ut at han er livredd for at hun skal slutte.

– De sier jo alltid at du må komme tidlig. Og hun oppdaget min prostatakreftkreft via blodprøver.

Holsen ville følt seg utrygg uten fastlege. Å måtte bruke legevakttjenester vikarleger eller private helsetjenester, er ikke det samme, mener han.

– De kjenner ikke historien min. De kjenner ikke sykdomshistorien min.

En tredjedel av pasientene til Skylstad har alvorlige diagnoser og helseproblemer og vil bli svært utsatt den dagen hun slutter.

– Jeg redd for at mine pasienter vil bli seilende rundt uten å ha noen fastlege å gå til. Og å henvise til legevakt eller til private løsninger, tror jeg hadde blitt helt krise for mine pasienter, sier hun.

– Hvilke konsekvenser kan det få om du nå slutter?

– Jeg tenker at det kan ha dramatiske konsekvenser, der det for mange av mine pasienter blir en helsefarlig situasjon. Det er veldig bekymringsfullt.

Eldrebølge blant leger

Tall innhentet fra Helfo viser at fastleger i alderen 60 og 75 år i dag har til sammen langt over en million pasienter.

Måned for måned øker antall nordmenn uten fastlege og problemet er at det er vanskelig å fylle hullene etter de fastlegene som gir seg.

TV 2 har i flere måneder satt fokus på fastlegekrisen, men fortsatt sier regjeringen nei til å gi nødvendige ekstrabevilgninger.

INGEN LØNNSKAMP: – Dette er en kamp for å få levelige arbeidsvilkår og for å kunne betjene de pasientene vi har på en forsvarlig måte, sier fastlege Dagrun Skylstad. Foto: Robert Reinlund
INGEN LØNNSKAMP: – Dette er en kamp for å få levelige arbeidsvilkår og for å kunne betjene de pasientene vi har på en forsvarlig måte, sier fastlege Dagrun Skylstad. Foto: Robert Reinlund

– Jeg har vært fortvilet over dette i flere år, for jeg har sett at dette bare blir verre og verre, og regjeringen sier at det per definisjon ikke er en krise fordi dette har vart så lenge.

– Vil gjøre en god jobb

Skylstad vil ikke utelukke at helseministeren spekulerer i tåleevnen og engasjementet til fastlegene.

– Det kan jo nesten se sånn ut. Vi er jo en gruppe mennesker som vil gjøre en god jobb.

Hun presiserer at for fastlegene handler ikke fastlegekrisen om lønnskamp.

– Dette er en kamp for å få levelige arbeidsvilkår og for å kunne betjene de pasientene vi har på en forsvarlig måte.

Malvin Holsen mener regjeringen ved flere tilfeller har gitt ekstrabevilgninger, senest under koronapandemien. Også sykehusene har fått milliardoverføring utenfor ordinært budsjett.

– Dette må regjeringen og helseministeren rydde opp i. Det handler nå om å redde ordningen og få plass de milliardene som trengs.

– Er du redd for å miste fastlegen din?

– Ja, jeg har sagt at hun får ikke gi seg før jeg er død.