STRAFFEDOMSTOL: Den internasjonale straffedomstolen har innledet etterforskning av Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Ozan Kose / AFP / NTB
STRAFFEDOMSTOL: Den internasjonale straffedomstolen har innledet etterforskning av Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Ozan Kose / AFP / NTB

Dette skjer hvis Putin blir dømt: – Veldig sannsynlig at han blir tiltalt

Den internasjonale straffedomstolen har innledet etterforskning av Russlands invasjon av Ukraina. Sjansen er stor at den russiske presidenten blir tiltalt, mener professor Terje Einarsen.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) startet mandag høringer om invasjonen i Ukraina. Det skjer etter at 39 medlemsland, deriblant Norge, har henvist krigen til domstolen.

Ukraina er ikke selv medlemsstat, men domstolen kan etterforske krigsforbrytelser i landet fordi medlemsland har bedt om det og fordi Ukraina har gitt ICC tillatelse til å etterforske forbrytelser på ukrainsk territorium.

Ifølge flere eksperter er veien til en potensiell dom både lang og innviklet.

– Etterforskningen er i gang. Den kan lede til arrestordre for dem som blir mistenkt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Det sier professor i folkerett Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen, som har internasjonal strafferett som sitt spesialområde.

ØDELEGGELSER: Menn ved en boligblogg som ble skadet i et angrep ved byen Chernihiv 4. mars. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB
ØDELEGGELSER: Menn ved en boligblogg som ble skadet i et angrep ved byen Chernihiv 4. mars. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

Sannsynlig med tiltale

Etterforskningen inkluderer også folkemord, i tillegg til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Einarsen forteller at ICC ikke har kompetanse til å tiltale Vladimir Putin i et eget tiltalepunkt når det gjelder angrepskrigen.

– Sjefsanklageren og Domstolen kan ta den forbrytelsen med i betraktningen ved tiltale og dom for krigsforbrytelser. Det gjelder helt fram til straffeutmålingen. Det vil skjerpe alvorligheten veldig for de krigsforbrytelsene Putin eventuelt holdes ansvarlig for.

ARRESTORDRE: Professor Terje Einarsen tror det er sannsynlig at Putin blir tiltalt og at det kommer en arrestordre fra ICC. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
ARRESTORDRE: Professor Terje Einarsen tror det er sannsynlig at Putin blir tiltalt og at det kommer en arrestordre fra ICC. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Professoren mener at Putin kan få ICCs strengeste staff, som er livsvarig fengsel, hvis saken kommer så langt. Det forutsetter at han da blir pågrepet.

– Hvor sannsynlig tror du det er for at Putin selv blir tiltalt?

– Det er veldig sannsynlig at han blir tiltalt og at det kommer en arrestordre hvis ikke krigen stoppes snart, sier Einarsen.

Pågripelse er vanskeligere

Russland er på lik linje med Ukraina ikke medlem av ICC, men det spiller ingen rolle fordi de aktuelle forbrytelser er begått på territoriet til Ukraina og Ukraina har gitt ICC myndighet.

Når det gjelder pågripelse er det i utgangspunktet mye vanskeligere, ifølge Einarsen. Det vil nemlig forutsette at han blir styrtet.

– Det vil ikke bli mulig for Putin å reise til andre land som ikke gir han garantier på forhånd. Han kan også bli pågrepet av land som ikke er medlem av domstolen, slik som USA og i prinsippet Kina. Det er likevel usannsynlig så lenge han sitter ved makten i Russland.

Einarsen påpeker at det har virkninger i seg selv om man går ut med siktelser og arrestordre.

UENIGE: Professorene er ikke enige om sannsynligheten for at Vladimir Putin blir dømt i den internasjonale straffedomstolen. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB
UENIGE: Professorene er ikke enige om sannsynligheten for at Vladimir Putin blir dømt i den internasjonale straffedomstolen. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Må regimeskifte til

Professor i kriminologi Kjersti Lohne ved Universitetet i Oslo tror ikke at Putin kommer til å bli dømt med det første.

– Sannsynligheten er lav, og det er flere grunner til det. Det ene er at Russland ikke er medlem av domstolen og ikke vil akseptere jurisdiksjonen.

Hun mener det må et regimeskifte til i Russland for at det skal skje.

SANNSYNLIGHET: Professor Kjersti Lohne tror sannsynligheten for at Vladimir Putin blir dømt i ICC er lav. Foto: UiO
SANNSYNLIGHET: Professor Kjersti Lohne tror sannsynligheten for at Vladimir Putin blir dømt i ICC er lav. Foto: UiO

– Da kan man tenke seg at nye ledere velger å samarbeide med det internasjonale samfunnet for å stille det gamle regimet til ansvar. Man kan tenke seg at et slikt samarbeid med ICC vil skje.

Lohne sier at selv om dette kan virke håpløst, så er det ikke det.

– Det har veldig mange positive aspekter med at ICC blir mobilisert av stater til den grad det nå har blitt gjort. For det første kan etterforskning ha en avskrekkende virkning på det å utføre krigshandlinger. Ikke at jeg tror det har det med Putin, men på militære ledere på bakkeplan.

Det andre er at etterforskningen vil ha en veldig viktig synliggjørende rolle på de overgrepene som skjer i dag. Hun mener også det er betydningsfullt med den tilslutningen av land som nå går sammen om en fullskala etterforskning.

– Det er store grupper som nå vil jobbe med ICC for å finne beviser. Så er det den politiske oppslutningen som kanskje ikke bare er et håp, men en påminnelse om at handling virker og politikk betyr noe noe.

Kan sone i Norge

Selv om Lohne ikke tror at at Putin kommer til å bli dømt, sier hun at man de siste årene har sett hvor uforutsigbar fremtiden er. Særlig når det kommer til globale trusler og måter å løse dem på.

Hun legger til at man tidligere har prøvd å gå etter statsledere, slik som Sudans tidligere president, Omar Al-Bashir.

– Han reiste til Sør-Afrika, Tsjad og andre steder. Dette var stater som er medlem av ICC og er pliktet til å arrestere og sende han til domstolen. Om stater manner seg opp og arresterer Putin som er en langt sterkere leder, gjenstår å se.

Hun sier også:

– Hvis Putin skal bli dømt, kan han for så vidt sone i Norge. Vi har nemlig en soningsavtale med den internasjonale straffedomstolen.

Slik faktasjekker du videoer fra Ukraina selv:

Relatert