Hadia Tajik går av som statsråd

Det bekrefter Tajik selv på en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Statsråden har vært i hardt vær etter at VG og Aftenposten avslørte at hun i 2006, da hun var politisk rådgiver, fikk pendlerbolig på grunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

Under en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag ettermiddag bekrefter Tajik at hun nå går av som arbeids- og inkluderingsminister.

Erkjenner feil

Hun har hatt posten siden Jonas Gahr Støre tok over som statsminister i fjor høst.

– Jeg vil ikke tillate at feil jeg gjorde for 15 år siden, skal stå i skyggen for arbeidet regjeringen gjør, sa Tajik.

Statsråden sier at hun varslet statsminister Jonas Gahr Støre om at hun ønsket å gå av.

– Og det har han akseptert. Jeg håper at det vil gi regjeringen arbeidsro til å gjennomføre sine viktigste prosjekter, sier hun.

– Avhengig av tillit

Hun fortsetter imidlertid som nestleder i Arbeiderpartiet, og sier hun er motivert for å fortsette denne jobben.

– Jeg viser hele bevegelsen at jeg er med å ta ansvar for resultatene til regjeringen og resultatene til partiet, ved at jeg setter partiet foran meg selv. Jeg fratrer som arbeidsminister når dette skygger for dette, sier Tajik.

Statsråden erkjenner at ingen har krav på tillit, og at alle kan gjøre feil.

– Men den som er øverste sjef for arbeids, sosial og velferdspolitikken er avhengig av tillit for at den jobben skal skinne. Det er mange andre som kan være arbeidsministere. Det er Ap sin politikk som er det viktigste, sier Tajik.

Ap-nestlederen fortsetter som stortingsrepresentant for Rogaland.

– Hvis det er sånn at jeg ved å gå tilbake til Stortinget også får litt mer tid med datteren min på ett år, så gleder jeg meg til det. Stortingsgruppa velger sine egne tillitsvalgte, så hvilken rolle og komite jeg skal ha der, får jeg komme tilbake til. Men jeg er uansett skikkelig motivert for å jobbe for laget der. sier Tajik.

– Tar ansvar ved å gå av

Statsråden benyttet pressekonferansen til å beklage flere ganger. Flere journalister stilte spørsmål ved hva konkret Tajik nå beklager.

– Jeg beklager de feilene jeg har begått. Jeg tror nok det er en rekke feil. Mange av dem ligger femten år tilbake i tid. Jeg får ikke gjort så mye med det. Men det jeg får gjort noe med, er det jeg gjør i dag. Jeg tar ansvar ved å gå av.

Tajik står imidlertid fast på at hun ikke har brutt loven.

– Nei, det tror jeg ikke.

Tajik fikk også spørsmål om hvorfor hun ikke belyste sin egen sak, da pendlerbolig-avsløringene om tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen og tidligere Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad sirkulerte i mediene i fjor høst.

– Det falt meg ikke inn. Hvis jeg hadde overskuet at dette var spørsmål jeg burde stilt meg selv på et tidligere tidspunkt, ville jeg definitivt gjort det. Det ville vært en mer heldig håndtering.

Fakta om Hadia Tajik

* Født 18. juli 1983 i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland.

* Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har også bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen i Stavanger og mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University i London. Yrkesbakgrunn som journalist og skribent i Aftenposten, VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad. Hun har også utgitt flere bøker.

* En av to nestledere i Arbeiderpartiet fra 2015. Fungerte som eneste nestleder i perioden 2018–2019.

* Stortingsrepresentant for Rogaland siden 2017, og før det for Oslo 2009–2017. Første nestleder i finanskomiteen 2019–2021.

* Kulturminister 2012–2013.

* Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006-2009, med avbrudd som fungerende politisk rådgiver i Justisdepartementet 2008–2009 og ved Statsministerens kontor i 2008.

* Medlem i sentralstyret i AUF 2008–2010. Politisk nestleder i AUF i Rogaland 2001–2003. Leder for Strand AUF 1999–2002.

* Hun ble utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen 14. oktober 2021.

Kilde: NTB

Reiste hjem syv ganger

TV 2 har fått innsyn i reiseregningene fra perioden Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stoltenberg II-regjeringen fra 1. desember 2006 til 22. februar 2008.

Oversikten viser at Tajik i løpet av sitt første år kun kan dokumentere å ha pendlet hjem til Stavanger sju ganger.

«Jobben min var i Oslo. Samtidig var det viktig for meg å ha et fotfeste i Rogaland. Jeg var hjemme når jeg kunne, og hadde verv på vegne av Rogaland, blant annet i AUF. Når jeg var i mitt hjemfylke var jeg hos mine foreldre», har Tajik tidligere skrevet i en e-post til TV 2.

– Ikke overraskende

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud sier at det ikke er overraskende at Tajik nå trekker seg.

– Det som eventuelt er overraskende er at hun kom til konklusjonen relativt raskt. Jeg hadde forventet en ganske langdryg prosess, litt i skyggen av Ukraina-krigen og det som skjer i Europa nå, at det sånn sett skulle ta litt lengre tid, sier Eriksrud.

TV 2s politiske kommentator mistet troen på at Hadia Tajik skulle klare å snu denne stormen, etter de siste dagers omvendinger og nye avsløringer.

– Ikke minst etter runden hun hadde i Arbeiderpartiets sentralstyre, så har jeg trodd at dette klarer hun ikke å overleve. Det blir for vanskelig for henne å stå som ansvarlig statsråd i arbeids- og inkluderingsdepartementet og være den som skal rydde opp i Nav-skandalen, sier Eriksrud.

Relatert