ETTERFORSKES: Oslo politidistrikt undersøker anklager mot Jan Helge Andersen som inntil nylig var ukjente for dem. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster
ETTERFORSKES: Oslo politidistrikt undersøker anklager mot Jan Helge Andersen som inntil nylig var ukjente for dem. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster
BANEHEIA-SAKEN:

Visste ingenting om alvorlig anklage – plutselig dukket den opp

Agder politidistrikt informerte ikke Oslo-politiet om at Jan Helge Andersen (41) var anmeldt for et seksuallovbrudd som skal ha funnet sted flere år før drapene i Baneheia. Det ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet.

Bare dager etter at Viggo Kristiansen (42) fikk Baneheia-dommen gjenåpnet, ba statsadvokaten i Agder om å bli løst fra oppgaven med å håndtere saken på nytt.

Jobben havnet dermed på bordet til statsadvokaten i Oslo.

På vårparten i fjor fikk de oversendt en bunke med rundt 10.000 dokumenter fra etterforskningen tidlig på 2000-tallet.

De fikk også materialet som Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet gjennom Kristiansens mer enn ti år lange kamp for å nå frem.

HJEMVEIEN: Viggo Kristiansen fikk sin første smak av frihet på Cirkle K Nykirke få timer etter at pappa Svein Kristiansen hentet han i Ila fengsel i sommer. Litt over midnatt kjøpte de pølse, brus og kaffe på vei hjem til Kristiansand. Foto: Frode Sunde / TV 2
HJEMVEIEN: Viggo Kristiansen fikk sin første smak av frihet på Cirkle K Nykirke få timer etter at pappa Svein Kristiansen hentet han i Ila fengsel i sommer. Litt over midnatt kjøpte de pølse, brus og kaffe på vei hjem til Kristiansand. Foto: Frode Sunde / TV 2

Erfarne drapsetterforskere i Oslo fikk jobben med å pløye seg gjennom dokumentene og gjøre ny etterforskning med sikte på å gi Riksadvokaten grunnlag for å avgjøre hva som skal skje med Kristiansen og Andersen.

I dokumenthaugene manglet imidlertid et dokument. Nå kan TV 2 fortelle hvordan dette dukket opp nærmest ved en tilfeldighet.

Konfrontert med DNA-funn

I fjor høst hadde politiet jobbet med Baneheia-saken i mange måneder, og de hadde gjort flere interessante funn.

Blant annet mener de å ha funnet DNA fra Andersen på begge jentene. Andersen ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

I Baneheia-dommen ble Kristiansen utpekt som hovedmannen. Andersen har sagt at kameraten truet ham til å bli med på de bestialske handlingene.

FUNNET DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her avbildet to år før drapene i Baneheia. Foto: Privat
FUNNET DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her avbildet to år før drapene i Baneheia. Foto: Privat

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med ugjerningene å gjøre. Bevisførselen fra rettssaken i 2002 er i stor grad bygget på Andersens forklaring.

I fjor høst ble Andersen konfrontert med nye DNA-funn som etter politiets oppfatning tyder på at han hadde en betydelig mer aktiv rolle på åstedet enn han selv har forklart.

De mener også at funnene er forenlig med overgrep mot begge de avdøde jentene.

I avhørene i oktober åpnet Andersen for at han kunne ha fått hukommelsestap.

Samtidig har ikke politiet funnet noe som knytter Kristiansen til åstedet eller ofrene.

Anmeldt i fengsel

I forrige uke kunne NRK melde at Oslo politidistrikt undersøker hittil ukjente overgrepsanklager mot Andersen.

Ifølge TV 2s opplysninger dreier det om to saker. I begge tilfeller var Andersen under den strafferettslige lavalder, noe som gjorde at han uansett ikke kunne bli straffet dersom han skulle være skyldig i anklagene.

TV 2 får bekreftet at den ene saken ble anmeldt i 2009, selv om den skal ha funnet sted lenge før drapene i Baneheia i 2000. Andersen satt i fengsel da anmeldelsen ble innlevert.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å si noe om hvordan Andersen stiller seg til anklagene. Ifølge TV 2s opplysninger ble Andersen ved juletider konfrontert med anklagen. Han nekter for å ha gjort det han er anmeldt for.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Jan Helge Andersen var i april 2001 med på en rekonstruksjon av hendelsesforløpet i Baneheia-saken. Foto: Politiet
TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Jan Helge Andersen var i april 2001 med på en rekonstruksjon av hendelsesforløpet i Baneheia-saken. Foto: Politiet

I samme tidsrom som anmeldelsen ble innlevert, begynte Kristiansen og hans daværende advokat Sigurd Klomsæt jobben med å få gjenåpnet Baneheia-dommen.

12 år senere, da Gjenopptakelseskommisjonen bestemte seg for å gjenåpne dommen mot Kristiansen, var ikke anmeldelsen mot Andersen nevnt med ett ord.

Søkte i systemene

I kommisjonens avgjørelse står det stikk motsatte. Der er Agder-politiet sitert på følgende:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Sitatet er imidlertid ført i pennen av førstestatsadvokat i Agder Erik Erland Holmen og hans kollega Jan Tallaksen.

TV 2 er kjent med at anmeldelsen mot Andersen heller ikke lå i dokumentene som Oslo politidistrikt og statsadvokaten i Oslo mottok i fjor høst.

TOK OVER: Drapsseksjonen i Oslo politidistrikt har hatt ansvar for Baneheia-etterforskningen i omtrent et år. Foto: Kristin Grønning / TV 2
TOK OVER: Drapsseksjonen i Oslo politidistrikt har hatt ansvar for Baneheia-etterforskningen i omtrent et år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Verken Agder politidistrikt eller statsadvokaten i Agder orienterte heller om at noe slikt fantes, ifølge TV 2s opplysninger.

Først etter mange måneders etterforskning ble den oppdaget.

Det skjedde da Oslo-politiet gjennomførte rutinemessige søk i politiets systemer. Selve oppdagelsen skal ha skjedd nærmest ved en tilfeldighet.

Vil ikke kommentere

TV 2 har sendt en rekke spørsmål både til førstestatsadvokat Holmen og Agder politidistrikt.

Blant annet har TV 2 spurt om hvorfor anmeldelsen ikke var en del av dokumentene som ble sendt til Oslo-politiet, og om de mener anmeldelsen er relevant for Baneheia-etterforskningen.

Holmen viser til at saken nå er overtatt av Oslo statsadvokatembeter. Han ønsker ikke å svare på noen spørsmål om saken så lenge den er under etterforskning.

HADDE ANSVARET: Statsadvokat Erik Erland Holmen har i mange år motsatt seg gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen. Her avbildet under en rettssak i 2005. Foto: Kjell Inge Søreide / NTB
HADDE ANSVARET: Statsadvokat Erik Erland Holmen har i mange år motsatt seg gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen. Her avbildet under en rettssak i 2005. Foto: Kjell Inge Søreide / NTB

Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt skriver til TV 2 at hun ble kjent med anmeldelsen mot Andersen da NRK gjorde henne oppmerksom på den i forrige uke.

– Saken er i sin helhet overført til Oslo statsadvokatembeter. Jeg har av den grunn ingen forutsetning for å uttale meg om saken som helhet, og finner det heller ikke riktig å kommentere enkeltheter i etterforskningen som nå gjennomføres av Oslo statsadvokatembeter, skriver Askholt.

– I en så alvorlig og kompleks sak som Baneheia-saken finner jeg det ikke riktig å ha en mening om Agder politidistrikts etterforskning av denne saken før resultatet av den nye etterforskningen og innstillingen til Oslo statsadvokatembeter foreligger.

TV 2 har også spurt politimesteren om hva hun tenker at denne saken gjør med tilliten til Agder-politiet. Hun svarer at politiet er helt avhengig av tillit blant innbyggerne, men ønsker ikke å svare på det konkrete spørsmålet.

Tre alternativer

Heller ikke statsadvokat Andreas Schei, som har ansvaret for Baneheia-saken i dag, ønsker å kommentere TV 2s opplysninger.

Sammen med kollega Johan Øverberg skal han skrive en innstilling til Riksadvokaten, som avgjør hvordan saken videre skal behandles.

Påtalemyndigheten har tre alternativer:

  • Å ta ut en ny tiltale mot Kristiansen, for så å gjennomføre en ny hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett.
  • Å be om at Kristiansen frifinnes, som igjen vil føre til en kort behandling i lagmannsretten.
  • Å be om at Kristiansen frifinnes, og samtidig straffeforfølge Andersen for drap og/eller overgrep mot begge jentene, som potensielt kan skjerpe den 19 år lange fengselsstraffen han har sonet ferdig.

Det er ventet en beslutning fra påtalemyndigheten før sommeren.

Relatert