Foto: Daniel Sannum Lauten

«Det bør være så enkelt at man går og kastrerer seg»

Advokatens prinsipp

Han får frikjent mennesker politiet vil dømme til lovens strengeste straffer og står skulder ved skulder med gangstere. Men ikke alle kan regne med å få hjelp fra advokat Øyvind Bratlien.

På veggen i besøksrommet i Ullersmo fengsel har de sitert Mikke Mus.

«If you can dream it, you can do it», står det.

Rundt bordet i det lille rommet sitter en lettet mann og ler av sitatet. Zikrija Krkic (49) har opplevd noe svært oppsiktsvekkende denne uken.

Påtalemyndigheten ville ha ham dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap, men Borgarting lagmannsrett frifant ham blankt.

I snart fire år har advokat Øyvind Bratlien stått ved hans side.

LETTELSE: Øyvind Bratlien med Zikrija Krkic og forsvarermakker Pamela Kajic-Piplica avbildet i Ullersmo fengsel denne uka. Foto: Frode Sunde / TV 2
LETTELSE: Øyvind Bratlien med Zikrija Krkic og forsvarermakker Pamela Kajic-Piplica avbildet i Ullersmo fengsel denne uka. Foto: Frode Sunde / TV 2

I retten har forsvareren æreskjelt politiets etterforskning og ment at den ligner på Thomas Quick-saken. Han har også fått tilsnakk for å betegne et vitne som «et troll».

– Jeg håper jeg aldri igjen trenger å oppleve at politiet vil dømme noen til 21 års forvaring, for så å bli frikjent. Når det er sagt, er vi veldig glade og veldig slitne etter dette, sier Bratlien.

Noen dager etter frifinnelsen møter TV 2 Bratlien i biblioteket på Stovner senter. Han vokste opp her, lengst inn i Groruddalen i Oslo.

– Jeg trives bedre med mindre vellykkede mennesker enn sammen med svært vellykkede mennesker, sier han og ler.

 Foto: Daniel Sannum Lauten
Foto: Daniel Sannum Lauten

3000 arbeidstimer

Underveis i intervjuet piper og rister det i telefonen hans konstant.

Siden han startet sitt eget advokatfirma i 2018, har antall ansatte og klienter økt i takt med flere oppsiktsvekkende frifinnelser de siste årene.

I 2019 påsto politiet at Bandidos-topp Lars Harnes forsøkte å drepe Imran Saber, en kjent person i kriminelle miljøer, i et garasjeanlegg i Oslo. Bratlien krevde frifinnelse. Sistnevnte vant.

FRIKJENT: Bandidos-topp Lars Harnes ble frikjent for drapsforsøk. Foto: Privat
FRIKJENT: Bandidos-topp Lars Harnes ble frikjent for drapsforsøk. Foto: Privat

I fjor sørget han for å få frikjent den antatte gjenglederen i «Young Bloods» for å ha bestilt en kidnapping.

Bratlien har ikke for vane å stille opp i intervjuer. Han har ingen planer om å snakke om privatlivet sitt, utover å si at drøyt 3000 fakturerte arbeidstimer årlig går utover menneskene rundt ham, og at han tidvis sover mye mindre enn hva helsemyndighetene anbefaler.

Det har slått ham, tanken på at han kan bli utbrent.

– Er du opptatt av penger?

– Jeg er ekstremt lite opptatt av penger. Min drivkraft har vært å bli forsvarer. Sånn har det vært siden jeg leste boka om justismordet mot Per Liland på 90-tallet. Helt siden den gang har jeg følt en ekstrem distanse til politi og påtalemyndighet.

Nekter å hjelpe pedofile

Selv om Bratlien forsvarer drapsmenn og gangstere, har han «noen prinsipper», som han kaller det selv.

 Foto: Daniel Sannum Lauten
Foto: Daniel Sannum Lauten

Han nekter å forsvare personer som er anklaget for overgrep mot barn.

– Alle har krav på et forsvar. Det må nesten jeg også være tilhenger av, men alle har ikke krav på meg eller noen fra mitt firma som sin forsvarer. Det er min holdning til det. Vi har tatt et aktivt standpunkt hos oss, og det er at vi ikke forsvarer pedofile.

– Hva hvis de kan være uskyldige da?

– Det kan de godt være, men det er nok av andre firmaer der ute som er villige til å si ja. Hvis de banker på alle dører og får nei overalt, så skal jeg være den siste som står der og forsvarer dem. Men inntil det skjer, så kommer ikke vi til å gjøre det.

Bratlien legger til at han synes det står stor respekt av Baneheia-dømte Viggo Kristiansen og jobben som er gjort for å få hans sak gjenåpnet.

– Så jeg skal ikke si at det ikke finnes noen unntak, men vår generelle holdning er å si nei til den typen klienter.

– Uforståelige forbrytelser

– Hvorfor det?

– Det er det flere grunner til, men som advokat må du nesten ha noen prinsipper i livet. Jeg synes at de verste forbrytelsene er de som rammer de mest uskyldige menneskene, og de mest uskyldige blant oss er barn.

– Samtidig er dette de mest uforståelige forbrytelsene. Jeg tror at vi mennesker er tilbøyelige til å begå nesten enhver kriminell handling, men ikke det. Det tredje momentet er at pedofile ofte er ekstremt kyniske og ekstremt utspekulerte. Dersom man har litt selvkontroll og litt empati, bør det være enkelt å avstå fra sånne handlinger, sier Bratlien og legger til:

– Det bør være så enkelt at man går og kastrerer seg.

– Er du tilhenger av det?

– Ja. Jeg forstår ikke hvorfor disse menneskene ønsket et seksualliv i det hele tatt. Det må være en utrolig belastning og en forstyrrelse å ha det sånn.

 Foto: Daniel Sannum Lauten
Foto: Daniel Sannum Lauten

Advokaten er også «forbannet» over hvordan seksualforbrytere behandles i fengsel. Han mener de har bedre vilkår enn andre fanger.

– De behandles som glass når de skulle vært behandlet som murstein. Det har provosert meg mye, og jeg ønsker ikke å være en del av det, sier han.

Vil ha aksept for risiko

– Men du forsvarer gjengkriminelle og parteringsmordere. Hvorfor er det bedre?

– Vi forsvarer ikke kriminaliteten, men mennesket. Jeg har mye større forståelse for andre typer kriminalitet. Selv om jeg ikke tenker at det er bra for samfunnet, er ofrene gjerne ikke like uskyldige som små barn. De er stort sett en del av miljøet på en eller annen måte.

Bratlien mener at en teori om «aksept for risiko» bør få større gjennomslag i strafferetten.

– Allerede i barnehagen fikk jeg innprentet at hvis du skal være med på leken, må du tåle steken.

 Foto: Daniel Sannum Lauten
Foto: Daniel Sannum Lauten

Han mener for eksempel at dersom alle involverte i en straffesak er kriminelle, bør erstatningen til fornærmede bli mindre eller forsvinne helt.

– Jeg mener også at man bør ha større forståelse for såkalt preventiv nødverge, altså at man går til motangrep mot en part man selv vet at snart kommer til å angripe deg, sier Bratlien.

Mener nordmenn er for tillitsfulle

Selv sier advokaten han ønsker å «være en stein i skoen» til politiet. Selv om han sier at han forsøker å opptre profesjonelt og ordentlig i møte med ordensmakten, mener han hardnakket av norsk politi og påtalemyndighet nyter større tillit enn de fortjener.

– Og den tilliten benytter de seg av. For eksempel er det mange som blir oppfordret til å gå i et avhør med en gang etter at de er blitt pågrepet. Da sier de ting som at «vi vil bare høre din historie» og «vi vil bare sjekke deg ut av saken». Det skjer så ofte at man sier eller gjør noe feil i et tidlig avhør som får store konsekvenser for en senere.

Bratlien sier han er sikker på at det skjer justismord i Norge hele tiden. Han er kritisk til norske dommere, som han mener er altfor politivennlige.

– Jeg sa til Zikrija Krkic at Borgarting lagmannsrett er den desidert mest profesjonelle domstolen i Norge, og det handler i stor grad om at de har klart å rekruttere langt bredere enn de fleste domstoler.

PÅ HJEMMEBANE: Øyvind Bratlien avbildet på Stovner. Han sier han aldri kommer til å flytte vest for Akerselva. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
PÅ HJEMMEBANE: Øyvind Bratlien avbildet på Stovner. Han sier han aldri kommer til å flytte vest for Akerselva. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg er ikke sikker på at vi hadde fått en frifinnelse andre steder selv om jeg helt klart mener at politiet ikke var i nærheten av å ha gode nok beviser.

Aller helst skulle Bratlien nå ønsket seg litt fri, men på tirsdag venter en ny drapssak i Oslo tingrett.

Får han viljen sin, blir klienten frikjent. Han hevder det var nødverge.

Relatert