HÅPET PÅ HJELP: Unni Olsen gikk til Lillehammer Frivilligsentra torsdag i håp om å få levert sin stemme, men trøbbel med et passord gjorde at hun måtte gå hjem uten å ha stemt. Foto: Harald Jacobsen / TV 2
HÅPET PÅ HJELP: Unni Olsen gikk til Lillehammer Frivilligsentra torsdag i håp om å få levert sin stemme, men trøbbel med et passord gjorde at hun måtte gå hjem uten å ha stemt. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Klagen på Innlandet-valget avvist: – Drøyt å kalle det folkeavstemning

Sivilombudet har avvist klagen fra Eldrerådet, som reagerer mot opplegget rundt folkeavstemningen om oppløsning av storfylket Innlandet. Blindeforbundet raser og mener valget ikke er et demokrati verdig.

I en uke fremover holdes det valg i Innlandet fylket der innbyggerne skal stemme for om de vil oppløse storfylket.

Men allerede fra første dag har det kommet massive reaksjoner på at valget holdes digitalt. Mange eldre føler seg utestengt fordi de ikke har tilgang til teknologien som trengs for å stemme.

Jørund Hassel i eldrerådet klaget torsdag valget inn til Sivilombudet.

– Fra 1913 og fram til nå har det ikke vært noen begrensninger i stemmeretten, men når vi nå kommer til 2022 så opplever vi begrensninger for de som er ikke-digitale. Og da mener jeg vi beveger oss mot 1800-tallets stemmegivningsprosesser, sa Hassel til TV 2 torsdag.

Men Sivilombudet avviste fredag klagen.

– Klagen er avvist fordi det først må behandles i forvaltningen. Først etter dette kan vi eventuelt behandle klagen, kommer det frem i en kort kommentar fra Sivilombudets kontor.

– Udemokratisk

Blindeforbundet er også sterkt kritisk til måten valget gjennomføres. Terje André Olsen, som leder Blindeforbundet, sier til TV 2 at valget ikke er verdig et demokrati.

KRITISK: Blindeforbundets Terje Andre Olsen
Foto: Gorm Kallestad / NTB
KRITISK: Blindeforbundets Terje Andre Olsen Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er drøyt å kalle dette en folkeavstemning. Her er det mange grupper som ikke får anledning til å stemme. I tillegg til at mange eldre ikke er digitale så er det mange synshemmede og blinde som ikke kan stemme slik de pleier i normale valg, sier Olsen.

Olsen mener at valget enten må underkjennes eller at det umiddelbart legges til rette for at grupper som nå ikke kan stemme for hjelp til dette.

– Vi er i utgangspunktet positive til digitale valg. Men det må også eksitere et alternativ.

Kan påvirke resultatet

Signe Bock Segaard er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og er ekspert på digitale valgordninger. Hun har blant ledet et forskningsprosjekt der 250 000 velgere fikk stemme digitalt i stortingsvalget i 2013.

Hun sier til TV 2 at en heldigital folkeavstemning slik den som avvikles i Innlandet nå kan få et annet resultat en det det ellers ville.

– Vi ser at i spørsmål som for eksempel sammenslåing av kommuner, så er det stor forskjell på hvordan eldre og yngre stemmer. I dette er det spesielt blant eldre grupper vi finner personer som ikke får stemme. Det kan faktisk påvirke hvilken vei resultatet går, sier hun.

Ikke underlagt valgloven

Folkeavstemninger er ikke underlagt valgloven og er kun rådgivende. Derfor er det opp til fylket eller kommunene selv å avgjøre hvordan et valg skal gjennomføres.

Segaard mener det er et problem at folkeavstemninger kan miste troverdighet og tillit blant befolkningen dersom tilgjengeligheten til å velge innskrenkes.

– Det er nok et kostnadsspørsmål som ligger til grunn for at de har valgt en digital løsning. Men det er en helt klar innskrenkning av muligheten til å delta i et valg, og det er uheldig.

Relatert