FRIKJENT: Den tidligere soldaten Zikrija Krkic er frikjent for dobbeltdrap. Foto: Frode Sunde / TV 2
FRIKJENT: Den tidligere soldaten Zikrija Krkic er frikjent for dobbeltdrap. Foto: Frode Sunde / TV 2

Norsk eks-soldat frifunnet for dobbeltdrap i Bosnia: – Norges lykkeligste mann

Den norske statsborgeren Zikrija Krkic (49), som i fjor ble dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia, er frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

– Krkic er i dag Norges lykkeligste mann. Dette har vært en utrolig belastning for ham, sier 49-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til TV 2.

En enstemmig lagmannsrett har i stor grad lagt vekt på de mange svakhetene ved den bosniske etterforskningen som ble foretatt for norsk politi kom inn i saken.

Dessuten er det ingen øyenvitner til drapene og ingen andre bevis som knytter Krkic direkte til åstedet.

– Der Drammen tingrett feilet totalt, viste Borgarting lagmannsrett igjen at de er Norges mest profesjonelle domstol, sier Bratlien.

Alt om saken: Kan han være uskyldig?

Reiste til Norge

Det var 28. juli 2014 at to menn ble drept på en kafé i landsbyen Trnopolje i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Saken ble først etterforsket av bosnisk politi. Deretter ble den ført i lagmannsretten i Bosnia-Hercegovina, hvor Krkic ble frikjent. Frikjennelsen ble imidlertid opphevet av Høyesterett i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Krkic reiste tilbake til Norge før saken på nytt kunne behandles i Bosnia-Hercegovina. Fordi han var norsk statsborger og ikke kunne utleveres fra Norge, ble saken overtatt av norske myndigheter i mai 2018.

Etter dette har norsk politi gjennomført en omfattende etterforskning i Norge og i Bosnia-Hercegovina.

I RETTEN: Denne høsten stod omkampen i Borgarting lagmannsrett. Krkic var til stede under hele rettssaken sammen med sine forsvarere fra advokatfirmaet Bratlien. Foto: Frode Sunde / TV 2
I RETTEN: Denne høsten stod omkampen i Borgarting lagmannsrett. Krkic var til stede under hele rettssaken sammen med sine forsvarere fra advokatfirmaet Bratlien. Foto: Frode Sunde / TV 2

Norsk påtalemyndighet tok ut tiltale mot mannen i januar 2020, og han ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år av Drammen tingrett i august samme år.

– Det burde aldri vært tatt ut tiltale. Riksadvokaten må gå i seg selv. Det bør settes ned et utvalg til å granske alt politi og påtalemyndighet har gjort i denne saken. Hele politiprosessen er en gedigen skandale, sier Bratlien.

– Alle som har jobbet med saken i mer enn 36,5 minutter, bør rykke tilbake til start. De har sviktet totalt. Hvis ikke kommer dette til å skje igjen, sier han.

Statsadvokat Marit Formo ønsker ikke å svare på kritikken fra Bratlien. Hun sier at påtalemyndigheten konstaterer at lagmannsretten har en annen vurdering av bevisene, og tar det til etterretning.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo la ned påstand om 21 års forvaring for Krkic. Foto: Thomas Evensen / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Marit Formo la ned påstand om 21 års forvaring for Krkic. Foto: Thomas Evensen / TV 2

TV 2 har også forelagt kritikken for Riksadvokaten, som foreløpig ikke har svart.

Viktig videobevis

Mens etterforskningen pågikk, ble Krkic dømt til seks års fengsel i en alvorlig voldssak i Norge. I forbindelse med voldssaken kom politiet over flere videoopptak som de mente kunne ha betydning for drapssaken i Bosnia.

Et av de viktigste temaene i saken har vært omstendighetene rundt drapsvåpenet, et automatvåpen av typen Kalashnikov som ikke er funnet.

PÅGREPET: To dager etter drapene ble Zikrija Krkic pågrepet av bosnisk politi. Foto: Politiet
PÅGREPET: To dager etter drapene ble Zikrija Krkic pågrepet av bosnisk politi. Foto: Politiet

Videoene politiet har funnet, er datostemplet fra 28. juli 2014 – samme dag som drapene. De viser at Krkic og flere familiemedlemmer skyter med ulike våpen under id-feiringen den dagen.

Opptakene viser at Krkic håndterer en Kalashnikov.

Da bosnisk politi ransaket på gården til Krkic, fant de ammunisjon og magasiner som passer til et automatvåpen av typen Kalashnikov. Våpenet Krkic håndterte samme dag som drapene, har aldri blitt funnet.

«Selv om det er ulovlig, er det heller ikke uvanlig å ha automatvåpen. Kalashnikov-gevær og ammunisjon til disse finnes i stort omfang. I tillegg er det vanlig at det skytes i luften under id-feiringen og andre høytider», skriver lagmannsretten.

Relatert