SLÅR ALARM: Fjorten kommuneoverleger har tegnet et svært urovekkende bilde av fastlegesituasjonen. Foto: TV 2 Grafikk
SLÅR ALARM: Fjorten kommuneoverleger har tegnet et svært urovekkende bilde av fastlegesituasjonen. Foto: TV 2 Grafikk
Leger over hele landet slår alarm:

– Vi opplever en kollaps

Helsetjenesten i flere kommuner er i ferd med å kollapse. Over en tredjedel av kommunene rapporterer om utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene.

Pasienter har en lovfestet rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale.

Men i dag er nærmere 150.000 nordmenn uten fastlege. Og antallet øker dag for dag.

FASTLEGEKRISE: Stadig flere opplever å stå uten fastlege. Fastlegekrisen når stadig nye høyder. Foto: TV 2 Grafikk
FASTLEGEKRISE: Stadig flere opplever å stå uten fastlege. Fastlegekrisen når stadig nye høyder. Foto: TV 2 Grafikk

Kollaps

I årets første uke rapporterte over en tredjedel av kommunene om en utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene.

«I den ukentlige rapporteringen til Statsforvalterne melder 118 av 332 av landets kommuner i uke 1 om en utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene», skriver Helsedirektoratet til statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kommuneoverlege i Tinn kommune, Sjur Widme Ohre, beskriver situasjonen rundt fastlegeordningen som svært dramatisk:

– Det er jo en kollaps egentlig, det vi opplever. Vi får ikke tak i leger til de ledige stillingene vi har, vi får ikke tak i vikarer på de stillingene vi søker og vi får ikke tak i vikarer via vikarbyråer, sier Ohre.

Han og 13 andre kommuneoverleger i fylket har i bekymringsmelding til statsforvalteren i Vestfold og Telemark gitt klart uttrykk for at «flere kommuner opplever kollaps i tjenesten» og at «fastlegeordningen er i en langvarig og raskt økende nasjonal krise».

«Vi er usikre på om nasjonale myndigheter i tilstrekkelig grad tar inn over seg den kritiske situasjonen som rammer både by- og distriktskommuner», påpeker kommuneoverlegene.

– Bryter sammen

– Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen, og det trengs handling raskt, sier kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, til TV 2.

Hansen sier han etterlyser større finansieringsvilje og handlekraft fra regjeringen.

– Hva tenker du om fastlegekrisen?

PÅ BRISTEPUNKTET: – Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen, og det trengs handling raskt, sier kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen til TV 2. Foto: Kåre Breivik
PÅ BRISTEPUNKTET: – Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen, og det trengs handling raskt, sier kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen til TV 2. Foto: Kåre Breivik

– Jeg synes det er vanskelig å forstå at man ikke har gått løs på dette tidligere. Bent Høie var i sin tid en klok opposisjonspolitiker som virket til å forstå behovene. Det gikk over da han kom i posisjon.

– Nå kan det se ut som Ingvild Kjerkol er i ferd med å gjøre det samme. Hun hadde mange kloke betraktninger som opposisjonspolitiker, men når hun nå er i posisjon, så har det i hvert fall hittil skjedd lite. Det virker som det er byråkratiet som er brems her.

To av ti uten fastlege

På Lillehammer er situasjonen verre enn noen gang.

– Tjue prosent av innbyggerne er uten fastlege, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa.

Dette kan bli svært problematisk:

– Mange innbyggere har kompliserte og sammensatte tilstander som krever at noen koordinerer oppfølgingen mot helsetjenesten, sier Bergkåsa.

Han trekker frem betydningen av å ha en fastlege som følger pasienten over tid og kjenner historikken.

Bergkåsa sier kommunen sliter med å få leger til å søke på flere av de ledige fastlegestillingene.

Mye handler om økonomi, og kommuneoverlegen peker på regjeringen.

– Jeg opplever at de er gode til å poengtere at det er viktig å prioritere fastlegeordningen i Norge nå, men vi synes det er på høy tid at det kommer vesentlig med midler slik at vi kan håndtere den akutte situasjonen på en bedre måte, sier Bergkåsa til TV 2.

– Vi blir ikke sett eller hørt:

Fylkeslege: – Veldig alvorlig

TV 2 har vært i kontakt med flere fylkesleger i landet.

– Helsetjenestene i mange kommuner er ikke i samsvar med lovverket, forklarer Sjur Lehmann, fylkeslege i Vestland.

Det er kommunene som har ansvaret for å sikre at alle innbyggere har fastlege. De har en såkalt «sørge-for-plikt», og skal sikre at innbyggernes lovfestet rettighet til fastlege blir innfridd.

ALVORLIG: Fylkeslege Sjur Lehmann i Vestland forteller at de mottar stadig flere klager fra innbyggere som ikke har fastlege. Foto: Kåre Breivik / TV 2
ALVORLIG: Fylkeslege Sjur Lehmann i Vestland forteller at de mottar stadig flere klager fra innbyggere som ikke har fastlege. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Det er fylkeslegene som fører tilsyn med kommunene. Flere tegner et dystert bilde.

– Når man har tildelt folk noen rettigheter som de i utgangspunktet baserer seg på, og som de har tillit til, så er det ganske alvorlig hvis ikke det offentlige klarer å oppfylle de rettighetene, understreker Lehmann.

Han oppfordrer folk som ikke får innfridd rettigheten til fastlege om å klage.

Fylkeslegen i Finnmark opplyser at det har vært en markant forverring i kapasiteten i fastlegeordningen de siste årene.

– De færreste kommunene kan nå tilby ledige plasser hos fastlegene. Dermed er valgfriheten borte, og i mange kommuner mangler også pasientene fastlege, får TV 2 opplyst via epost.

– Veldig kritisk

Også fylkeslege Harald Vallgårda i Innlandet tegner et dystert bilde av fastlegesituasjonen:

– Den er veldig kritisk på mange hold, fremfor alt i mange små kommuner, men også tiltagende i større byer. Det er mange hjemler som savner lege, det er mange som har med vikarer i stafett og det er tiltagende problemer med å få bytte fastlege på grunn av legemangel, opplyser Vallgårda til TV 2.

– Krisen har tiltatt over tid. For tre år siden var 55.000 uten fastlege, i dag nærmere vi oss det tredoble. Hva tenker dere om det?

– Vi tenker at dette er en krise som utvikler seg mot det verre.

Fylkeslege Sigmund Skei i Vestfold og Telemark forteller om en urovekkende utvikling.

– To av våre kommuner har rapportert rødt nivå på fastlegeordningen de siste månedene.