NY UKESRAPPORT: Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet publiserte torsdag ukesrapporten for uke tre. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
NY UKESRAPPORT: Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet publiserte torsdag ukesrapporten for uke tre. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Helsedirektoratet: Testing på grensen kan opphøre

Helsedirektoratet melder om en sterkt økende smitte og høyt sykefravær. På grensen mener de testing av innreisende kan opphøre.

– Smittetrenden er sterkt økende og gir høyt sykefravær, og trenden fortsetter med at 50 prosent av kommunene rapporterer gode kapasiteter og 50 prosent betydelig belastede kapasiteter. Fire kommuner melder om kritisk tilgang, skriver Helsedirektoratet i sin ferske ukesrapport.

I forrige uke vurderte 131 kommuner risikoen for overbelastning av helsetjenesten de neste tre ukene som middels. Nå svarer 150 av kommunene dette. Fire av kommunene vurderer nå denne risikoen som høy.

Det er nå ikke sykehusinnleggelser som er bekymringen til helsemyndighetene når det gjelder mulighetene for gjenåpning. Verkebyllen nå er et svært høyt sykefravær.

– Vi forventer et økt sykefravær i tiden fremover. FHI har beregnet at det kan bli oppimot 20 prosent og enkelte steder også vesentlig høyere enn det, fordi 20 prosent kan være et snitt for landet som helhet, så vi må forvente store variasjoner, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

– Så derfor må arbeidsgivere, kommuner og virksomheter planlegge for et høyere sykefravær og klare å holde driften i gang, selv i en slik situasjon.

Guldvog sier sykefraværet er grunnen til at det gjøres en trinnvis gjenåpning.

– Det som begrenser mulighetene våre til å slippe opp alle tiltakene samtidig er først og fremst et svært høyt sykefravær, som kan ramme både helsesektoren og andre sektorer, som skole og utdanning og kritiske samfunnskritiske funksjoner.

Kan bli slutt på test ved grensen

I ukesrapporten kommer det også frem at testing på grensen snart kan være historie.

– Importsmitte er mindre viktig i dagens situasjon. Testing på grensen kan opphøre, men det kan vurderes å teste innreisende som ikke kan dokumentere med EU-sertifikat immunitet eller negativ test i tråd med EUs rådsanbefalinger. Det må være beredskap for å kunne skalere opp testingen på grensen ved behov, står det i rapporten.

Det er nå opp til regjeringen å avgjøre om testing på grensen kan opphøre.

Det registrerte antallet innreiser til Norge har økt litt, spesielt med bil og buss, etter at kravet om test ved innreise til Sverige ble opphevet.

Det var 43 prosent færre reisende som ble testet på grensen, og det var også en nedgang på 2,3 prosent, som tilsvarer 1263 personer, i andel positive testtilfeller på grensen.

1-1,5 selvtester per innbygger

I årets tredje uke ble det delt ut over 5,4 millioner selvtester til kommunene. Ifølge ukesrapporten varierer tilgangen på selvtester fra kommune til kommune.

Videre kommer det frem at det er inngått en avtale hvor det legges opp til at hver av landets kommuner får 1-1,5 tester per innbygger hver uke. De største leveransene er ventet i ukene frem til 10. februar.

– Testing for å unngå karantene skal prioriteres, skriver Helsedirektoratet.

I uke tre ble det utført over 270.000 PCR-analyser i Norge. Av disse var 41,1 prosent positive. Den gjennomsnittlige svartiden fra test til prøvesvar var 1,24 døgn.

Gjorde omlegging

Det siste døgnet er det registrert 24.530 nye smittede i Norge. Det er 8543 flere enn på samme dag i forrige uke.

Onsdag var 245 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er åtte færre enn dagen før.

51 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, en nedgang på ni fra dagen før. Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 21 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiven får 36 respiratorbehandling. Det er like mange som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

24. januar gjorde Folkehelseinstituttet (FHI) store endringer i overvåkingen av covid-19, som fører til at færre positive tester vil bli registrert i MSIS. Derfor er ikke tall etter 25. januar direkte sammenlignbare med eldre smittetall.

Omleggingen innebærer at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest, og dermed blir smitten heller ikke registrert hos FHI. Folk oppfordres likevel til å registrere positive tester hos sin kommune.

FHI bruker nå i større grad andre måter å overvåke pandemien på enn smittetall. Hovedgrepet er å følge med på sykehusinnleggelser.

Relatert