Ny sentralbanksjef: Solberg snudde på sms om kontrollsak mot regjeringen - så utsatte Vedum utnevnelsen

Halvannen time etter at Erna Solberg sendte sms til finansminister Trygve Slagsvold Vedum og åpnet for at Høyre ville ha kontrollsak i Stortinget, varslet Vedums departement at utnevnelsen av ny sentralbanksjef ble utsatt.

Erna Solberg har flere ganger uttalt at det er regjeringens privilegium å utnevne sentralbanksjef.

Men i det skjulte har Solberg ved minst tre anledninger hatt fortrolig direktekontakt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum om tidligere statsminister Jens Stoltenbergs kandidatur til jobben.

Stoltenberg (62) kjemper om å bli sentralbanksjef for Norges Bank mot dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (49).

Hverken Solberg eller Vedum vil stille til intervju med TV 2 om kontakten de to har hatt.

Den til nå ukjente dialogen mellom de to partilederne startet 13. desember i fjor, da Vedum ringte til Høyre-lederen for å fortelle at hennes forgjenger som statsminister var blitt jobbsøker.

Varslet Solberg om søkerlisten

«Jeg ble, som parlamentarisk leder i Høyre, ringt opp av finansministeren i desember og orientert om at søkerlisten til stillingen som sentralbanksjef ville bli offentliggjort og at Stoltenberg var søker» skriver Solberg i en e-post til TV 2.

14. desember la Finansdepartementet frem søkerlisten, og flere partier uttrykte skepsis til at Stoltenberg var en av søkerne.

Solberg varslet om kritikk

En snau måned senere, fredag 7. januar, tok så Solberg opp telefonen og ringte til Vedum. Denne gangen for å fortelle at hennes egen nestleder ville gå ut i Dagens Næringsliv med en advarsel mot å ansette Stoltenberg.

«Tina Bru ville si utad at det var kommet frem en uro i Høyre knyttet til Stoltenberg som sentralbanksjef og dele sin mening om det. Jeg syntes det var ryddig å varsle Vedum om dette, så det ikke skulle komme bardust på ham.» skriver Solberg.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg talks speaks during a joint press with Sweden and Finland's Foreign ministers after their meeting at the Nato headquarters in Brussels on January 24, 2022. (Photo by JOHN THYS / AFP) Foto: JOHN THYS
KJEMPER OM JOBBEN: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Natos generalsekretær, Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

På dette tidspunktet hadde Dagens Næringsliv meldt at Finansdepartementet tok sikte på å utnevne ny sentralbanksjef fredag 14. januar. Opplysningene ble ikke avvist av departementet.

Snudde om kontrollsak

Men Solberg hadde også en ting til på hjertet: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og deres mulige rolle i saken.

«Jeg understreket i samtalen at det er regjeringens privilegium å ansette sentralbanksjef, og at jeg derfor ikke anså det som sannsynlig med kontrollsak etter en eventuell utnevnelse av Stoltenberg.» skriver Solberg.

I dagene som fulgte kom en rekke avsløringer om hva som hadde skjedd i kulissene forut for at Stoltenberg engasjerte seg for å få jobben som sjef for Norges Bank.

Blant annet om middager mellom Stoltenberg, oljefondssjef Nicolai Tangen og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Det fikk Solberg til å endre oppfatning om mulighetene for at kontroll- og konstitusjonskomiteen kunne åpne sak mot Vedum.

Åpnet for kontrollsak på sms

Den beskjeden ga Høyre-lederen direkte til Vedum på en tekstmelding tirsdag 11. januar klokken 10.47.

«Hei! Bare for å være ryddig. Det er blitt litt mye middagssamtaler og uryddighet i media siden fredag. Det kan bety runder i kontrollkomiteen etter en eventuell utnevnelse. Vi planlegger ikke for det, men kan ikke utelukke det» skrev Solberg i tekstmeldingen.

Solberg har oversendt innholdet i tekstmeldingen på forespørsel fra TV 2.

Så ble utnevnelsen utsatt

Kun en drøy time senere gikk Vedums kommunikasjonssjef, Therese Riiser, ut i Aftenposten og slo fast at utnevnelsen ikke ville skje i statsråd den uken.

TV 2 har stilt flere spørsmål skriftlig til Solberg og også bedt om et intervju med henne om saken, men Høyre-lederen avviser å stille til intervju om saken. Hun begrunner dette med at hun ikke synes det er naturlig å fortelle hva en annen partileder har fortalt henne i en fortrolig samtale.

Heller ikke finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil stille til intervju.

«Finansministeren ba meg formidle følgende til dere: «SMSen dere viser til er journalført i tråd med regelverket. Jeg er opptatt av at det skal være en ordentlig og ryddig ansettelsesprosess. Denne prosessen pågår fortsatt i departementet. Jeg har ingen ytterligere kommenterer til tekstmeldingen dere viser til.»» skriver Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp) i en tekstmelding til TV 2.

Relatert